Извештаји о раду / План инспекцијског надзора

Недеља, 01. Јун 2014

План План инспекцијског надзора Инспектората за рад у 2017. години Извештаји Извештај о раду за 2016. годину   Извештај о раду за 2015. годину опширније »

Надлежност инспектората

Недеља, 01. Јун 2014

ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД обавља послове инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду и радних односа над применом Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о приватним предузетницима, Закона о привредним друштвима (у делу који се односи на безбедност и здравље на раду) Закона о штрајку, Општег колективног уговора, колективних уговора (посебних и… опширније »

Инспекторат за рад

Недеља, 01. Јун 2014

Обавља послове испекцијског надзора у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду. Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада. опширније »