Архива - Висине социјалних давања

Фебруар 2014. године

xlsНовчана социјална помоћ

xlsПосебна новчана накнада

xlsДечији додатак

xlsРодитељски додатак

xlsПомоћ и нега другог лица

Јануар 2014. године

xlsНовчана социјална помоћ

xlsПосебна новчана накнада

xlsДечији додатак

xlsРодитељски додатак

xlsПомоћ и нега другог лица

Децембар 2013. године

xlsНовчана социјална помоћ

xlsПосебна новчана накнада

xlsДечији додатак

xlsРодитељски додатак

xlsПомоћ и нега другог лица

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
за месец:  07.2013. године

Број чланова породице

Број породица

Укупан износ

Укупно лица

1 члан

35.173

265.340.503,31

35.173

2 члана

20.493

198.484.694,70

40.986

3 члана

14.205

161.033.887,95

42.615

4 члана

15.652

205.218.424,57

62.608

5 чланова

7.677

116.142.410,76

38.385

6 чланова и више

5.391

93.412.589,65

32.346

УКУПНО

98.591

1.039.632.510,94

252.113

   Датум обраде: 09.08.2013. године
   Датум валуте:
ОСНОВИЦА ЗА ИСПЛАТУ  7.530,00 дин.

 

ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА
за месец:  07.2013. године

Број корисника

Редован износ

Разлика

Укупан износ

380

4.979.796,10

122.447,50

5.102.243,60

   Датум обраде: 09.08. 2013. године
   Датум валуте:
   Основица за исплату: 13.156,12

 

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
За месец 07.2013. године

Прворођено

Другорођено

Трећерођено

Четврторођено

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

износ

број

износ

број

износ

број

износ

171.821

462.321.543,54

145.843

386.654.642,13

55.653

147.913.303,08

17.018

45.481.240,27

207.505

390.335

1.042.370.729,02

 Датум обраде 07.08.2013 године
Датум валуте:  
Редован износ дечијег додатка је 2,535,11 динара, а увећан 3.295,62 динарa
Цензус за остваривање права: - редовни: 7.885,23 - увећани: 9.462,27

 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ РОЂЕЊА
За месец 07.2013 године

 

Прворођено
36.271,86 дин

Другорођено
Рата – 5.909,86 дин

Трећерођено
Рата –10.637,26 дин

Четврторођено
Рата –14.182,87 дин

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

Износ

број

Износ

број

износ

број

износ

2.572

92.867.082,00

42.721

249.919.938,00

12.805

135.157.175,00

3.303

44.488.139,00

59.963

61.401

522.432.334,00

Датум обраде: 07.08.2013. године
Датум валуте 
   
НАПОМЕНА:
-   ИСПЛАТА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ ЈЕДНОКРАТНО ,   
-   ИСПЛАТА ЗА ДРУГОРОЂЕНО, ТРЕЋЕРОЂЕНО И ЧЕТВРТОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ  У 24  МЕСЕЧНЕ  РАТЕ

 

 ПОМОЋ И НЕГА ДРУГОГ ЛИЦА
за месец  07.2013. године

Kатегорија

Појединачни износ

Број корисника

Укупан износ

Додатак за помоћ и негу по чл.25 (шифра 1)

9.478,00

18.154

194.379.648,90

Увећан додатак за помоћ и негу по чл.25а (шиф.2)

25.563,00

14.605

390.568155,90

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100% (шиф.31)

9.815,00

16.073

  162.856.421,40

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60% (шиф.33)

16.114,00

138

2.271.395,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 50% (шиф.34)

17.689,00

45

813.694,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 70% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.35)

21.153,00

10

211.530,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица(шифра 36)

9.815,00

9

92.588,20

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 80%-за категорију осигураника запослених  професионална   в о ј н а   лица (шифра 37)

12.964,00

1

12.964,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 38)

16.114,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.4)

29,00

97

35.378,40

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.5)

3.179,00

627

2.015.056,70

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.6)

4.771,00

256

1.221.376,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.9)

2.472,00

56

186.893,10

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.16)

5.698,00

7

61.289,10

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.17)

6.328,00

1

22.413,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.18)

6.958,00

9

62.622,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.19)

7.273,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална     в о ј н а  лица (шифра 7)

29,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40%-за категорију осигураника запослених професионална  в о ј н а  лица (шифра 8)

3.179,00

1

3.179,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.10)

16.114,00

1.012

16.379.400,30

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.11)

19.264,00

336

6.529.382,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.12)

20.856,00

49

1.088.052,10

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.15)

18.557,00

313

5.826.898,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.21)

21.783,00

9

196.047,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.22)

22.413,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.23)

23.043,00

2

46.086,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.24)

23.358,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 13)

16.114,00

7

112.798,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40% -за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 14)

19.264,00

1

19.264,00

УКУПНО увећан додатак за помоћ и негу другог лица

 

33.664

590.632.883,20

УКУПНО

 

51.818

785.012.532,10

 

Датум обраде:13.08.2013. године

Датум валуте:

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

за месец:  05.2013. године

Број чланова породице

Број породица

Укупан износ

Укупно лица

1 члан

38.427

291.409.113,62

38.427

2 члана

22.290

216.389.252,21

44.580

3 члана

15.817

183.801.939,13

47.451

4 члана

16.568

220.302.107,16

66.272

5 чланова

8.044

122.647.660,52

40.220

6 чланова и више

5.568

96.959.099,11

33.408

УКУПНО

106.714

1.131.509.171,75

      270.358

    Датум обраде:10.06.2013. године
   Датум валуте:       
Основица за исплату  7.530,00 дин.

 

ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА

за месец:  05.2013. године

Број корисника

Редован износ

Разлика

Укупан износ

373

4.847.386,40

149.711,70

4.997.098,10

    Датум обраде: 10.06. 2013. године
 Датум валуте:
  Основица за исплату: 13.156,12

 

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

За месец 05.2013. године

Прворођено

Другорођено

Трећерођено

Четврторођено

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

износ

број

износ

број

износ

број

износ

171.620

461.776.797,36

145.339

385.621.288,66

55.276

146.971.520,38

16.798

44.742.276,79

206.968

389.033

1.039.111.883,19

  Датум обраде:  06.06.2013 године

Датум валуте:

Редован износ дечијег додатка је 2,535,11 динара, а увећан 3.295,62 динара

Цензус за остваривање права: - редовни: 7.815,54; - увећани: 9.378,65

 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ РОЂЕЊА

За месец 05.2013 године

 

Прворођено
35.045,28 дин

Другорођено
Рата – 5.710,01 дин

Трећерођено
Рата –10.277,55 дин

Четврторођено
Рата –13.703,25 дин

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

Износ

број

Износ

број

износ

број

износ

2.319

82.500.858,00

43.164

253.604.592,00

12.895

134.986.554,00

3.301

44.062.993,00

60.254

61.679

515.154.997,00

Датум обраде: 06.06.2013. године

Датум валуте

НАПОМЕНА:
-   ИСПЛАТА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ ЈЕДНОКРАТНО ,   
-   ИСПЛАТА ЗА ДРУГОРОЂЕНО, ТРЕЋЕРОЂЕНО И ЧЕТВРТОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ  У 24  МЕСЕЧНЕ  РАТЕ

 

 ПОМОЋ И НЕГА ДРУГОГ ЛИЦА

За месец 05.2013 године

Kатегорија

Појединачни износ

Број корисника

Укупан износ

Додатак за помоћ и негу по чл.25 (шифра 1)

9.478,00

18.148

191.798.528,60

Увећан додатак за помоћ и негу по чл.25а (шиф.2)

25.563,00

14.539

384.551.334,80

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100% (шиф.31)

9.815,00

15.929

  161.219.496,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60% (шиф.33)

16.114,00

139

2.255.281,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 50% (шиф.34)

17.689,00

45

842.479,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 70% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.35)

21.153,00

10

211.530,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица(шифра 36)

9.815,00

8

78.520,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 80%-за категорију осигураника запослених  професионална   в о ј н а   лица (шифра 37)

12.964,00

1

12.964,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 38)

16.114,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.4)

29,00

104

35.186

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.5)

3.179,00

633

2.068.747,30

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.6)

4.771,00

254

1.211.834,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.9)

2.472,00

57

184.164,30

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.16)

5.698,00

6

50.273,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.17)

6.328,00

2

28.741,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.18)

6.958,00

9

62.622,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.19)

7.273,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална     в о ј н а  лица (шифра 7)

29,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40%-за категорију осигураника запослених професионална  в о ј н а  лица (шифра 8)

3.179,00

1

3.179,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.10)

16.114,00

1.014

16.453.257,50

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.11)

19.264,00

334

6.741.841,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.12)

20.856,00

49

1.021.944,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.15)

18.557,00

315

5.845.455,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.21)

21.783,00

9

196.047,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.22)

22.413,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.23)

23.043,00

2

46.086,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.24)

23.358,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 13)

16.114,00

7

112.798,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40% -за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 14)

19.264,00

1

19.264,00

УКУПНО увећан додатак за помоћ и негу другог лица

 

33.468

583.253.043,90

УКУПНО

 

51.616

775.051.572,50

 

Датум обраде:14.06.2013. године

Датум валуте:

 

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

за месец:  04.2013. године

Број чланова породице

Број породица

Укупан износ

Укупно лица

1 члан

37.531

282.019.056,10

37.531

2 члана

21.813

210.362.206,22

43.626

3 члана

15.410

176.862.601,39

46.230

4 члана

16.200

213.246.419,60

64.800

5 чланова

7.933

119.701.851,42

39.665

6 чланова и више

5.442

93.866.242,96

32.652

УКУПНО

104.329

1.096.058.377,69

      264.504

    Датум обраде: 10.05.2013. године
   Датум валуте:       
Основица за исплату  7.530,00 дин.

 

ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА

за месец:  04.2013. године

Број корисника

Редован износ

Разлика

Укупан износ

364

4.774.348,70

149.923,70

4.924.272,40

    Датум обраде: 13.05. 2013. године
 Датум валуте:
  Основица за исплату: 13.156,126

 

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

За месец 04.2013. године

Прворођено

Другорођено

Трећерођено

Четврторођено

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

износ

број

износ

број

износ

број

износ

170.668

458.101.572,11

144.654

382.844.227,65

54.975

146.056.679,72

16.706

44.646.243,39

205.848

387.003

1.031.648.722,87

  Датум обраде:  08.05.2013 године

Датум валуте:

Редован износ дечијег додатка је 2,535,11 динара, а увећан 3.295,62 динара

Цензус за остваривање права: - редовни: 7.815,54; - увећани: 9.378,65

 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ РОЂЕЊА

За месец 04.2013 године

 

Прворођено
35.045,28 дин

Другорођено
Рата – 5.710,01 дин

Трећерођено
Рата –10.277,55 дин

Четврторођено
Рата –13.703,25 дин

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

Износ

број

Износ

број

износ

број

износ

2.221

77.892.856,00

43.093

24.5959.024,00

12.830

131.396.794,00

3.276

43.095.600,00

59.990

61.420

498.344.274,00

Датум обраде: 08.05.2013. године

Датум валуте

НАПОМЕНА:
-   ИСПЛАТА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ ЈЕДНОКРАТНО ,   
-   ИСПЛАТА ЗА ДРУГОРОЂЕНО, ТРЕЋЕРОЂЕНО И ЧЕТВРТОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ  У 24  МЕСЕЧНЕ  РАТЕ

 

 ПОМОЋ И НЕГА ДРУГОГ ЛИЦА

за месец 04.2013. године

 

Kатегорија

Појединачни износ

Број корисника

Укупан износ

Додатак за помоћ и негу по чл.25 (шифра 1)

9.478,00

18.254

191.616.814,30

Увећан додатак за помоћ и негу по чл.25а (шиф.2)

25.563,00

14.561

388.193.867,90

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100% (шиф.31)

9.815,00

15.816

159.573.924,60

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60% (шиф.33)

16.114,00

139

2.487.813,40

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 50% (шиф.34)

17.689,00

44

778.316,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 70% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.35)

21.153,00

10

211.530,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица(шифра 36)

9.815,00

8

78.520,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 80%-за категорију осигураника запослених  професионална   в о ј н а   лица (шифра 37)

12.964,00

1

18.141,80

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 38)

16.114,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.4)

29,00

107

35.273,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.5)

3.179,00

634

2.035.167,80

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.6)

4.771,00

256

1.225.918,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.9)

2.472,00

56

175.954,30

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.16)

5.698,00

6

50.273,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.17)

6.328,00

2

28.741,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.18)

6.958,00

9

62.622,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.19)

7.273,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална     в о ј н а  лица (шифра 7)

29,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40%-за категорију осигураника запослених професионална  в о ј н а  лица (шифра 8)

3.179,00

1

3.179,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.10)

16.114,00

1.013

16.423.813,40

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.11)

19.264,00

331

6.666.658,80

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.12)

20.856,00

49

1.021.944,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.15)

18.557,00

317

5.900.400,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.21)

21.783,00

9

196.047,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.22)

22.413,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.23)

23.043,00

2

46.086,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.24)

23.358,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 13)

16.114,00

7

112.798,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40% -за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 14)

19.264,00

1

19.264,00

УКУПНО увећан додатак за помоћ и негу другог лица

 

33.379

585.346.253,00

УКУПНО

 

51.633

776.963.067,30

Датум обраде: 14.05.2013. године

 

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

за месец:  02.2013. године

Број чланова породице

Број породица

Укупан износ

Укупно лица

1 члан

35.573

263.191.193,69

35.573

2 члана

20.749

197.368.947,32

41.498

3 члана

14.481

163.386.518,64

43.443

4 члана

15.556

198.978.087,11

62.224

5 чланова

7.703

112.819.261,39

38.515

6 чланова и више

5.299

88.414.231,33

31.794

УКУПНО

99.361

1.024.158.239,48

      253.047

    Датум обраде: 11. 03. 2013. године
                   
Основица за исплату  7.275,00 дин.

 

ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА

за месец:  02.2013. године

Број корисника

Редован износ

Разлика

Укупан износ

359

4.590.377,00

3.744,60

4.594.121,70

    Датум обраде: 11.03. 2013. године
                   
  Основица за исплату: 12.898,16

 

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

За месец 02.2013. године

Прворођено

Другорођено

Трећерођено

Четврторођено

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

износ

број

износ

број

износ

број

износ

169.282

439.267.830,15

143.720

368.101.966,95

54.613

140.632.073,77

16.591

42.996.361,15

204.268

384.206

990.998.232,02

  Датум обраде:  07.03.2013 године

 

 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ РОЂЕЊА

За месец 02.2013 године

 

Прворођено
35.045,28 дин

Другорођено
Рата – 5.710,01 дин

Трећерођено
Рата –10.277,55 дин

Четврторођено
Рата –13.703,25 дин

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

Износ

број

Износ

број

износ

број

износ

2.538

88.278.756,00

42.630

249.177.930,00

12.544

130.706.198,00

3.269

43.819.911,00

59.566

60.981

511.982.795,00

Датум обраде: 07.03.2013. године

НАПОМЕНА:
-   ИСПЛАТА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ ЈЕДНОКРАТНО ,   
-   ИСПЛАТА ЗА ДРУГОРОЂЕНО, ТРЕЋЕРОЂЕНО И ЧЕТВРТОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ  У 24  МЕСЕЧНЕ  РАТЕ

 

 ПОМОЋ И НЕГА ДРУГОГ ЛИЦА

за месец 02.2013. године

 

Kатегорија

Појединачни износ

Број корисника

Укупан износ

Додатак за помоћ и негу по чл.25 (шифра 1)

9.157,00

18.292

188.662.902,60

Увећан додатак за помоћ и негу по чл.25а (шиф.2)

24.699,00

14.533

378.319.632,80

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100% (шиф.31)

9.259,00

15.719

148.079.388,70

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60% (шиф.33)

15.435,00

133

2.346.581,30

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 50% (шиф.34)

16.979,00

44

747.076,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 70% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.35)

20.376,00

10

203.760,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица(шифра 36)

9.259,00

8

74.072,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 80%-за категорију осигураника запослених  професионална   в о ј н а   лица (шифра 37)

12.347,00

0

0,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 38)

15.435,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.4)

0,00

2

30.870,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.5)

2.981,00

639

1.900.133,40

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.6)

4.542,00

258

1.180.920,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.9)

2.289,00

56

146.015,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.16)

5.452,00

6

48.254,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.17)

6.069,00

2

27.680,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.18)

6.687,00

9

60.183,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.19)

6.995,00

1

6.995,00

Разлика до додатка за помоћ и негу за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална     в о ј н а  лица (шифра 7)

0,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40%-за категорију осигураника запослених професионална  в о ј н а  лица (шифра 8)

2.981,00

1

2.981,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.10)

15.435,00

1.018

16.064.941,60

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.11)

18.523,00

327

6.146.050,90

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.12)

20.084,00

49

984.116,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.15)

17.831,00

321

5.717.382,80

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.21)

20.994,00

9

495.302,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.22)

21.611,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.23)

22.229,00

2

44.458,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.24)

22.537,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 13)

15.435,00

5

77.175,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40% -за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 14)

18.523,00

1

18.523,00

УКУПНО увећан додатак за помоћ и негу другог лица

 

33.153

562.722.491,50

УКУПНО

 

51.445

751.385.394,10

Датум обраде: 12.03.2013. године

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

за месец:  10.2012. године

Број чланова породице

Број породица

Укупан износ

Укупно лица

1 члан

33.229

246.196.327,21

33.229

2 члана

19.076

181.222.887,67

38.152

3 члана

13.229

147.740.189,89

39.687

4 члана

14.192

181.793.864,75

56.768

5 чланова

7.334

107.571.080,03

36.670

6 чланова и више

5.079

85.423.623,91

30.474

УКУПНО

92.139

949.947.973,46

      234.980

    Датум обраде: 08.11. 2012. године
                   
Основица за исплату  7.275,00 дин.

 

ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА

за месец:  10.2012. године

Број корисника

Редован износ

Разлика

Укупан износ

331

4.241.843,30

33.516,70

4.275.360,00

    Датум обраде: 14.11. 2012. године
                   
  Основица за исплату: 12.898,16

 

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

За месец 10.2012. године

Прворођено

Другорођено

Трећерођено

Четврторођено

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

износ

број

износ

број

износ

број

износ

168.922

434.153.600,10

145.231

369.501.672,73

55.386

141.327.125,42

16.946

43.622.394,45

205.512

386.485

988.604.792,70

  Датум обраде:  14.11 .2012. године

Редован износ дечијег додатка је 2.449,38 динара, а увећан 3.184,17 динара

Цензус за остваривање права: - редовни: 7.761,33; - увећани: 9.313,59

 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ РОЂЕЊА

За месец 10.2012 године

 

Прворођено
35.045,28 дин

Другорођено
Рата – 5.710,01 дин

Трећерођено
Рата –10.277,55 дин

Четврторођено
Рата –13.703,25 дин

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

Износ

број

Износ

број

износ

број

износ

3.289

108.402.784,00

43.116

242.210.888,00

12.478

125.603.757,00

3.294

43.545.137,00

60.725

62.177

519.762.566,00

Датум обраде: 14.11.2012. године

НАПОМЕНА:
-   ИСПЛАТА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ ЈЕДНОКРАТНО ,   
-   ИСПЛАТА ЗА ДРУГОРОЂЕНО, ТРЕЋЕРОЂЕНО И ЧЕТВРТОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ  У 24  МЕСЕЧНЕ  РАТЕ

 

 ПОМОЋ И НЕГА ДРУГОГ ЛИЦА

за месец  10.2012. године

 

Kатегорија

Појединачни износ

Број корисника

Укупан износ

Додатак за помоћ и негу по чл.25 (шифра 1)

9.157,00

18.697

188.979.643,60

Увећан додатак за помоћ и негу по чл.25а (шиф.2)

24.699,00

14.486

370.934.040,50

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100% (шиф.31)

9.259,00

15.759

150.757.285,20

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60% (шиф.33)

15.435,00

134

2.090.173,90

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 50% (шиф.34)

16.979,00

50

847.400,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 70% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.35)

20.376,00

10

203.760,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица(шифра 36)

9.259,00

8

84.763,80

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 80%-за категорију осигураника запослених  професионална   в о ј н а   лица (шифра 37)

12.347,00

0

0,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 38)

15.435,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.4)

0,00

2

30.870,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.5)

2.981,00

644

2.089.568,50

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.6)

4.542,00

260

1.216.185,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.9)

2.289,00

54

140.940,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.16)

5.452,00

6

48.254,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.17)

6.069,00

2

27.680,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.18)

6.687,00

9

60.183,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.19)

6.995,00

1

6.995,00

Разлика до додатка за помоћ и негу за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална     в о ј н а  лица (шифра 7)

0,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40%-за категорију осигураника запослених професионална  в о ј н а  лица (шифра 8)

2.981,00

1

2.981,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.10)

15.435,00

1.018

16.365.523,60

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.11)

18.523,00

327

7.324.805,30

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.12)

20.084,00

50

999.664,90

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.15)

17.831,00

321

5.723.751,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.21)

20.994,00

8

167.952,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.22)

21.611,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.23)

22.229,00

2

44.458,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.24)

22.537,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 13)

15.435,00

3

74.135,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40% -за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 14)

18.523,00

1

57.325,60

УКУПНО увећан додатак за помоћ и негу другог лица

 

33.156

559.298.695,30

УКУПНО

 

51.853

748.278.338,90

Датум обраде: 14.11.2012. године

Видео галерија

Не насиљу над старијима, не насиљу у породици!  - ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО ГАЛЕРИЈУ

Фото галерија

Komemoracija Grdelica 3

Заборави ако можеш...Путнички воз 393...НАТО агресија

ЛИНКОВИ И ОБАВЕШТЕЊА

 

Пријави корупцију