Архива - септембар 2013.

30. септембар 2013.

Процесни положај центара за социјални рад пред судовима

 Процесни положај центара за социјални рад  пред судовима

У оквиру пројекта „Партнерством до реформисане социјалне заштите“, Асоцијација ЦСР Србије, у сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, организовала је стручни скуп на Дивчибарама, 26. и 27.9.2013. године, са темом „Процесни положај центара за социјални рад као органа старатељства пред судовима“.

Стручни скуп је отворио Председник Скупштине Асоцијације ЦСР Србије Зоран Полић,   а говорили су: Драган Вулевић, представник Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,  проф. др. Гордана Станковић, Сања Буква, судија Првог основног суда у Београду и Сузана Видановић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. Скупу су присуствовали и представници Републичког  Завода за социјалну заштиту, као  и струковних удружења.

Драган Вулевић је у својој презентацији истакао преблеме у оставаривњу процесног положаја  органа старатељства у поступцима пред судовима у области породичних односа. Послове заштите породице, помоћи породици и старатељства, у смислу Породичног закона, врше центри за социјални рад као органи старатељства. Може се говорити о индиректним и директним овлашћењима органа старатељства пред судовима. Драган Вулевић је посебан осврт учинио на налаз и стручно мишљење органа старатељства и обавезу судова да исти затраже од органа старатељства или породичног саветовалишта, или друге специјализоване установе за посредовање у породичним односима. Истакнути су и субјективни и објективни проблеми у остваривању процесног положаја органа старатељства у поступцима пред судовима из области породичних односа.

 Процесни положај центара за социјални рад  пред судовима

Проф. др Гордана Станковић, коју питање органа старатељства и прецесног положаја центара за социјални рад пред судовима окупира као прецесуалисту, дефинисала је центар за социјални рад као јавну установу социјалне заштите и као орган старатељства који врши јавна овлашћења, специјализован за правну заштиту породице, њених чланова који имају потребу за правном заштитом и помоћи породици. Центар за социјални рад, према породичноправним прописима, представља основног носиоца комплексне правне заштите породице, који има задатак да врши стални надзор над вршењем родитељског права. Из тог разлога, центар за социјални рад, као орган старатељства, у сваком грађанском судском поступку може да има разноврсне процесне улоге и функције које треба да омогуће да се постулирана породичноправна заштита оствари у фактичким животним односима. Орган старатељства има различите задатке у домену материјалног права, па самим тим и различите процесне улоге у парничном поступку, и у општем и у посебним парничним поступцима. У процесној литератури мишљење органа старатељства је специфична експертиза стручне службе, која је специјализована за одређене видове заштите и која због тога и може да пружи одређену помоћ суду у суђењу. Органу старатељства су доступни многи подаци о околностима које се тичу породичноправних односа или личности странака, са којима суд нити располаже, нити по природи ствари до тих података може да дође. Проф. др Гордана Станковић је истакла и процесну улогу центара за социјални рад као органа старатељства у ванпарничном поступку, а и у поступку извршења и поступку обезбеђења – по Закону о извршењу и обезбеђењу. Породични закон, закључила је проф. др Гордана Станковић, не садржи систематизоване одредбе о улози и овлашћењима органа старатељства у грађанском судском поступку којима би се на генералан начин уредила његова процесна позиција и овлашћења која треба да има као орган правне заштите породице и њених појединих чланова. Процесне функције органа старатељства нису детаљно операционализоване, што изазива одређене практичне проблеме.

 Процесни положај центара за социјални рад  пред судовима

Другог дана стручног скупа, судија Првог основног суда у Београду, Сања Буква, обрадила је неколико практичних питања у вези са положајем центара за социјални рад као органа старатељства пред судовима.  Судија Сања Буква истакла је потребу одлучнијег поступања центара за социјални рад и потребу судова за образложеним  налазом  и мишљењем стручних радника. Заључак је да треба координирати, односно остварити бољу сарадњу судова и центара за социјални рад.

Судија Апелационог суда у Крагујевцу, Сузана Видановић, својим излагањем приближила је присутнима начин поступања Апелационог суда и положај центара за социјални рад као органа старатељства пред судовима, са посебним освртом на првостепене одлуке судова и стручни налаз и мишљење органа старатељства. Појашњена  је улога стручног налаза и мишљења као доказног средства и његовог значаја као таквог.

Стручни скуп је пропраћен сталном дискусијом предавача и колега, што је додатно допринело појашњењу разматране теме.

Након успешног  рада, стручни скуп је затворио председник Скупштине Асоцијације Зоран Полић.

30. септембар 2013.

Весело у Кулини

Дом за смештај одраслих лица „Кулина“ обележио је 30. септембра 60 година постојања и успешног рада. Јубилеј се поклопио са изласком четвртог  броја „Кулинског сунца“, часописа  који прати и описује живот и дешавања у Дому Кулина. Истог дана одржана је и спортска манифестација „Весело кулинско лето“, која је попримила традиционални карактер, па је ове године приређена по четврти пут. „Весело кулинско лето“ подразумева низ спортских игара у којима учествују особе са сметњама у развоју из домова у Србији.

 Весело у Кулини

Ову манифестацију отворила је државна секретарка Бранкица Јанковић, а осим представника Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, у публици су се нашли и представници Општине Алексинац, Града Ниша, као и бројних установа социјалне заштите, који су пратили спортско надметање око 50 корисника из пет домова – „Стамнице“, „Сремчице“, „Малих пчелица“, „Великог Поповца“ и „Кулине“. Победник овогодишњих игара је екипа Дома „Стамница“.

На крају такмичарског дела одржана је представа „Цвет на длану“, коју су приредили корисници из Кулине.

30. септембар 2013.

Сpбија обучава регион

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Управа за родну равноправност, организовало је у хотелу ''Зира'' радни доручак за новинаре који прате теме везане за област родне равноправности. Састанак са новинарима одржала је државна секретарка Стана Божовић са својим сарадницима. Државна секретарка информисала је новинаре о плановима до краја године.

У оквиру Програма за реализацију приоритета Националног акционог плана за побољшање положаја жена и унапређивање родне равнопавности који реализује Министарство рада, запошљавања и социјалне политике уз донацију Краљевине Шведске, реализују се активности у три приоритетне области :

-          Присуство жена у јавном и политичком животу
-          Економско оснаживање жена
-          Жене и медији (родна равноправност у медијском сектору)

 Сpбија обучава регион

У оквиру треће приоритетне области, једна од главних активности била је и оснивање Клуба новинара пријатеља родне равноправности који је основан током претходне године. У оквиру те активности, до сада је организовано неколико састанака, кроз које је прошло више од 50 новинара и новинарки. Осим састанака у ранијим фазама пројекта, организована је и студијска посета Паризу за новинаре и новинарке.

Као важан резултат, треба истаћи и Водич за родно осетљив приступ медијима, који садржи низ питања и препорука, које би новинаркама и новинарима требало да помогну да о различитим питањима пишу на родно осетљив начин.

У наредном периоду, планирано је да се одржи тренинг о родној равноправности  намењен представницама и представницима медија и по један неформални радни састанак месечно.

Први састанак ове године одржан је 30. септембра 2013. На састанку се говорило о следећим темама: Одржавање регионалне школе за родну равноправност, ратификација Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици и будућим пројектима, који има ју за циљ тачан приказ стања на терену и предлагање мера за побољшање ситуације.

Стручњакиње и стручњаци из Србије одржаће предавања и радионице у оквиру Регионалне школе за родну равноправност, која ће бити организована до краја ове године и коју ће похађати државни службеници и службенице из Хрватске, Црне Горе, БиХ и Македоније. Задатак предавача окупљених око Министарства рада, запошљавања и социјалне политике је да помогну запосленима у државним управама земаља региона у стручном усавршавању, тако што ће их обучавати о важности родне равноправности у политичком управљању, сектору безбедности, заштити животне средине, економији и политичкој партиципацији.

О посвећености Србије унапређењу родне равноправности, а тиме и унапређењу друштва, осим организовања Регионалне школе за родну равноправност, говори и чињеница да је Србија пред ратификацијом Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (ЦАХВИО конвенција).

 Сpбија обучава регион

“Чињеница да је ову Конвенцију Савета Европе ратификовало свега пет земаља до сада, говори у прилог томе да је Србија по питању родне равноправности једна од најагилнијих држава у Европи”, истакла је Стана Божовић, државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и додала: “Родна равноправност је веома важна за развој и напредак ка праведном друштву, а поштовање права жена је предуслов за то. За релативно кратко време, успели смо да дођемо до тога да наше стручњакиње и стручњаци обучавају колегинице и колеге из региона и помажу им у даљем усавршавању. Важно је што се договори о тако значајним обукама догађају уочи ратификовања Истанбулске, односно ЦАХВИО конвенције у Скупштини Србије. То је следећи корак у елиминацији насиља над женама, а нарочито у породици, са циљем заштите људских права.”

Ратификовањем Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици биће ојачана позиција надлежних органа, који ће лакше и ефикасније моћи да спречавају и кажњавају починиоце насиља у породици и насиља над женама. Тиме ће бити обезбеђене и ефикасне мере заштите и пружања помоћи жртвама таквог насиља. Колико је важна ратификација Конвенције говори податак да је у првих шест месеци 2013. у Србији забележено 29 жртава насиља, од којих су 22 жене. Толико жртава је забележено за целу прошлу годину.

Развијање модерне дневне неге у основним школама и истраживање о социо-економском положају самохраних мајки Управа за родну равноправност најавила је и пројекат који се односи на развијање и промоцију модерне дневне неге у основним школама. С обзиром да се радно време запослених у Србији последњих година променило, постоји потреба да деца имају продужени боравак у школи, тј. да се тај боравак подудара са радним временом родитеља. Експерти и експерткиње из Србије и иностранства ће на основу успешних модела, развити посебан модел који ће бити примењив у Србији. На тај начин би се усклађивало радно време основних школа, да би се омогућио продужени боравак у школама деце чији су родитељи запослени.

 Сpбија обучава регион

Такође, Управа за родну равноправност најавила је и завршетак истраживања које ће показати какав је социо-економски положај самохраних мајки у друштву, какве могућности имају за образовање и напредовање у каријери, са циљем озбиљног приступања решењу тих проблема у Србији. Да би се испунио тај циљ, веома је важно охрабити жене да континуирано унапређују своја знања и вештине, развијају своје таленте и одваже се на неку врсту предузетништва. Важно је, затим, осмислити и реализовати пројекте који ће бити од конкретне помоћи, дати подршку кроз законодавни и институционални оквир.

28. септембар 2013.

Oбележавање 95. годишњице пробоја Солунског фронта

Министар културе господин Иван Тасовац предводио је 28. септембра 2013. године комеморативну церемонију на српском војничком гробљу Зејтинлик поводом обележавања 95. годишњице пробоја Солунског фронта.

 Oбележавање 95. годишњице пробоја Солунског фронта

Церемонији су такође присуствовали чланови делегација Министарства Одбране и Војске Србије, Министарства рада и борачке заштите Републике Српске, генерални конзул Амбасаде Србије у Солуну, представници Амбасаде Републике Србије у Атини, начелник Генералштаба Војске Грчке, министар националне одбране Грчке, остали званичници Републике Грчке као и дипломатски представници Француске, Британије, Русије и Италије. После церемоније на српском војничком гробљу, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Негован Станковић положио је венце на савезничким гробљима из Првог светског рата и то: на Француском, Италијанском, Британском и Руском у присуству државног секретара Министарства за омладину и спорт Ненада Боровчанина.

Дан касније, 29. септембра 2013. године одржана је церемонија полагања венаца и одавања почасти код савезничког меморијала на Поликастру поводом обележавања 95. Годишњице пробоја Македонског фронта у организацији Општине Поликастро. Том приликом државни секретар Негован Станковић положио је венце на савезнички споменик као и на споменик Николи Пашићу. Церемонији су присуствовали представници Конзулата Србије у Солуну, Амбасаде Србије у Атини, војни изасланик Амбасаде Србије у Атини као и бројна удружења грађана.

 Oбележавање 95. годишњице пробоја Солунског фронта


*
*         *


Пробој Солунског фронта представља један од најтежих и најсудбоноснијих периода новије националне историје. Било је то доба великог страдања цивилног становништва и српских војника који су месецима истрајавали у борбама које су за циљ имале пораз непријатеља на Солунском фронту.

Борбе на Солунском фронту уткане су у колективну свест као раздобље безмало античке трагичности, несебичног јунаштва и истинске хуманости. Чувајући дубоко у себи лучу слободе и националног поноса, непоражена српска Војска и део избеглог цивилног становништва нашао је уточиште у пријатељској грчкој земљи. Постојбина јунака код Маратона и Термопила отворила је широм своје срце и пригрлила нововековне јунаке који су, ношени истим идеалима као и њихови антички узори, били светао пример херојства и слободe.

По окончању ратних дејстава одлучено је да се на заједничком гробљу сахране сви погинули ратници на Солунском фронту. За место је одређен плато на коме се налазило гробље Главне војне пољске болнице српске војске.

Припреме за овај подухват почеле су 1926. године, када Саво Михаиловић бива постављен на чело групе која је добила задатак да прикупи посмртне остатке изгинулих ратника раштрканих по широком простору на ком су се водиле борбе на Солунском фронту.
Идејно решење изгледа српског војничког гробља добијено је исте године на конкурсу, а дело је архитекте Александра Васића чију је идеју разрадио Николај Краснов. Сав материјал за изградњу гробља потицао је из Југославије, где је претходно и обрађен.

Завршни радови отпочели су 1933. године под руководством архитекте Будимира Христодула, једног од 1300 каплара. Приведени су крају крајем 1936. године, да би 11. новембра 1936, на Дан примирја у Првом светском рату, било обављено свечано освећење маузолеја са капелом и костурницом.

 Oбележавање 95. годишњице пробоја Солунског фронта


Погледајте Фото галерију

27. септембар 2013.

Paзвој регионалне сарадње

Државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, мр Стана Божовић учествовала је, на позив Министарства за људска права и избеглице Босне и Херцеговине у студијској посети институцијама Босне и Херцеговине које се баве родном равноправношћу.

Заједно са парламентарном делегацијом Републике Србије разменила је  искуства са комисијом за равноправност полова парламента Босне и Херцеговине у погледу унапређивања законодавног оквира у области родне равноправности.

Унапређивање тема као што су насиље над женама, економско оснаживање жена и учешће жена у политици једнако су значајне за обе земље тако да је размена искустава у спровођењу националних стратегија у овој области од велике помоћи.

 Paзвој регионалне сарадње
Стана Божовић, МИНРЗС и Самра Филиповић Хаџиабдић, директорка Агенције за равноправност сполова БиХ


Размена искустава предуслов је и за развијање регионалне сарадње у области родне равноправности. Директорка агенције за равноправност полова БиХ Самра Филиповић-Хаџиабдић и државна секретарка Стана Божовић сагласиле су се да ће у циљу развијања механизама који се боре за бољи положај жена и родну равноправност наставити да развијају регионалну сарадњу како би што пре унапредиле животе својих грађана.

Упознајући се са праксама у Босни и Херцеговини државна секретарка Стана Божовић нагласила је: „ Развијањем регионалне сарадње у свим областима друштвеног живота унапредиће животе наших грађана и помоћи нам да превазиђемо све препреке које имамо у развијању бољег друштва“.

Од посебног значаја из овог сусрета издвајамо и упознавање са пројектима економског оснаживања жена у Босни и Херцеговини који би могли бити спроведени и у Србији.

26. и 27. септембар 2013.

„Бесмртним херојимa”

Крф, Видо (Грчка) – Председник Владе Републике Србије господин Ивица Дачић предводио је 26. септембра 2013. године, на грчким јонским острвима Крф и Видо, комеморативне манифестације у знак сећања на око две стотине педесет хиљада страдалих цивила и припадника српске Војске. Председник Владе положио је ловорове венце код спомен костурнице у Маузолеју на острву Видо, код морнаричког крста као и у „плаву гробницу”.Комеморативним церемонијама присуствоваo је министар културе Иван Тасовац, висока делегација Министарства Одбране и Војске Србије, начелник Генералштаба Војске Грчке, министар за националну безбедност Грчке, остали званичници Републике Грчке, градоначелник Крфа, министар Јонске области Републике Грчке као и представници више српских удружења опредељених за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

27. септембра 2013. године одржане су церемоније полагања венаца и одавања почасти које је предводио државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Негован Станковић. Венци су положени код спомен плоче на Гувији, споменика Дринској дивизији и код споменика Јанису Јанулису у Агиос Матеосу. Церемонијама су присуствовали представници Министарства одбране и Војске Србије, представници Града Крфа, као и удружења и грађани из Србије.

 „Бесмртним херојимa”


*
*         *

После неуспелог покушаја да се српска Војска повлачи долином Вардара, а због продора бугарске армије и пресецања комуникација те изостанка планираног продора савезника из Солуна у сусрет српској Војсци Врховна Команда је 24. новембра 1915. године одлучила да се трупе повуку преко Црне Горе и Албаније на Јадранско приморје. После више од месец дана тешких маршева по најтежем времену и беспућу, српска Војска се прикупила код Скадра, Драча и Валоне одакле се повукла на Крф на којем се до априла прикупило 151.828 војника, у Бизерти око 13.000 војника, а на Корзици и у Француској њих око 5.000. Начелник Врховне Команде генерал Петар Бојовић на Крф је стигао међу последњим ешалонима 5.(18) априла 1916. године. Крфска епопеја представља један од најтрагичнијих и најсудбоноснијих периода новије националне историје. У питању је раздобље великог страдања цивилног становништва и припадника оружаних снага који су, исцрпљени дуготрајним маршевима кроз Косово и Метохију и Албанију, спас потражили на грчким јонским острвима Крф и Видо.

 „Бесмртним херојимa”


Погледајте Фото галерију

26. септембар 2013.

Брига о малим Вршчанима

Анализа Кампа „Пешчара 2013“ за социјалну рехабилитацију деце из социјално угрожених породица са подручја општине Вршац одржана је у Вршцу, 25. септембра 2013. године, у присуству више од стотину деце и гостију, уз подршку државне секретарке у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Бранкице Јанковић.

 Брига о малим Вршчанима

Једнодушан закључак свих присутних је био да је Камп у потпуности испунио постављене циљеве, а уз то је наглашено како је сваке године све више истицао празнину у окупирању деце током године, те је потекла иницијатива да се уведе нова услуга у локалној заједници: Центар за дневни боравак деце у ризику.

Током боравка у Вршцу, делегацију организатора Кампа са државном секретарком на челу примио је председник општине Вршац Чедомир Живковић, и том приликом размотрене су могућности даље сарадње.

26. септембар 2013.

Програм реформи у области запошљавања и социјалне политике

Потпредседник Владе РС и министар рада, запошљавања и социјлне политике, др Јован Кркобабић и министар задужен за евро интеграције, Бранко Ружић, састали су се са евопским комесаром за запошљавање, социјалну политику и инклузију, Ласлом Андором. Тиме је почео процес креирања Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике. Скупу су присуствовали представници државне управе, социјалних партнера и цивилног друштва.

Програм реформи ће бити усредсређен на највеће изазове Србије везане за запошљавање и социјалу, како би се држава припремила за свеобухватну социјалну реформу која ће проблеме санирати у средњорочном и дугорочном периоду.

Потпредседник Владе РС и министар рада, запошљавања и социјалне политике, др Јован Кркобабић, истакао је да су највећи проблеми у Србији велика незапосленост и недостатак послова као последица привредне неразвијености, смањене економске активности других последица које су настале услед периода дуге транзиције и неадекватно спроведене приватизације.  

Кркобабић је упозорио да Србији предстоји мукотрпан рад на решавању свих ових дилема, јер је реч о широком дијапазону проблема којима се мора прићи озбиљно и одговорно.
"Лако је рећи хоп, тешко је скочити, тако да је пред нама тежак искорак. Колико ћемо бити способни да ефикасно решавамо ове проблеме зависи искључиво од нас. Земља је у дубоким социјалним и економским проблемима али упоран рад и добро осмишљен посао на решавању проблема, координација и укључивања свих категорија грађана могу уродити успехом", рекао је Кркобабић.

Према његовим речима, Србија неће бити способна да сама реши све проблеме и зато рачуна на подршку и разумевање ЕУ.

Министар задужен за евро интеграције, Бранко Ружић је истакао да је важно да Србија усвоји и имплементира стратешки документ због показатеља који говоре да 9 одсто становништва живи испод границе сиромаштва, да је незапослених 24 одсто, а да је међу младима та стопа чак 50 одсто.

"Ове бројке указују на стање које не кореспондира са нашим европским духом и жељом да крупним корацима наставимо процес приступања ЕУ и зато је важно да се тај процес верификује и на терену", рекао је Ружић. Он је истакао да ће комесар Андор у билатералним разговорима са ресорним министрима бити упознат са стремљењима и очекивањима Србије на социјално-економском плану, а да ће са друге стране доћи одговор та је конкретно могуће урадити на овом пољу.

Према Ружићевим речима, на састанку је било речи и о инклузији Рома и других мањинских група, правима детета и о свим осталим сегментима социјално праведног амбијента којем Србија тежи.

 Програм реформи у области запошљавања и социјалне политике

Комесар Андор објаснио је да Програм чија је израда иницирана отпочетим стратешким дијалогом за циљ има да државе кандидате припреми за будуће уцешће у европској политици у области запошљавања и економског управљања.

Тај програм ће, како је објаснио, дати одговор у областима тржишта рада, запошљавања, развијања вештина и знања, социјалне правде и инклузије, а у његово прављење и праћење примене биће укључени сви социјални партнери и представници цивилног друштва.

Према његовим речима, у Србији је економска криза оставила велики траг повећањем стопе незапослености, сиромаштва и социјалних разлика, а посебно забрињава алармантан ниво незапослености међу младима.

Србија je прва земља у региону којој ће ЕУ помоћи реализацију оваквог програма. "Верујем да је стварање радних места посебан изазов и потребно је Србију охрабрити да створи нови економски модел како би то било могуће. "Верујем да ови изазови као што су незапосленост и сиромаштво, или проблеми у образовању, захтевају свеобухватни приступ и реформу, а Србија треба да размотри делотворност постојећег социјалног система и мера", рекао је Андор и нагласио значај интензивирања социјалног дијалога који је, како сматра, у Србији недовољно развијен.


 


Погледајте Фото галерију

26. септембар 2013.

153. годишњица смрти кнеза Милоша Великог

Саборној цркви у Београду, обележена је данас 153. годишњица смрти кнеза Милоша Великог. Манифестација је обухватила верски обред, церемонију одавања државних и војних почасти, као и полагање ловорових венаца на владарев саркофаг.Венце су положили представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства одбранe и Генералштаба Војске Србије. Организатор комеморативне свечаности је Одбор Владе Републике Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.


*
*         *


Кнез Милош Велики (владао од 1815. до 1839. и од 1858. до 1860. године) био је један од најзначајнијих нововековних српских владара. За предводника Другог српског устанка изабран је на Цвети, 23. априла 1815. године, у Такову крај Горњег Милановца.

Владавине кнеза Милоша Великог обележило је постепено успостављање аутономије Београдског пашалука у оквиру Османског Царства, као и завођење личне власти и сукоби са политичким противницима. Био је велики противник доношења устава који би ограничио његову до тада апсолутну власт у Србији. Након што је 1835. године усвојен Сретењски устав унутрашњеполитичка криза у Србији почела је да се захуктава да би кулминирала 1838. године проглашењем тзв. Турског устава и абдикацијом кнеза Милоша до које је дошло 1839. године.

Након свргавања кнеза Александра (Карађорђевића), кнез Милош се по други пут нашао на српском престолу и то од 1858. до своје смрти 26. септембра 1860. године.

25. септембар 2013.

Најбољи програми ангажовања запослених у локалним заједницама

Државни секретар Министартсва рада, запошљавања и социјалне политике, Зоран Мартиновић, присуствовао је додели награда за корпоративно волонтирање које су уручене у среду, 25. септембра 2013. године, у просторијама Смарт колектива.

Доделу Награде за корпоративно волонтирање по трећи пут организовали су Форум пословних лидера Србије и Смарт колектив, са циљем да препознају и награде програме који су у протеклих годину дана највише допринели развоју локалних заједница и развоју запослених. О добитницима награде, одлучивао је жири у саставу: Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања  и социјалне политике Републике Србије, Драгана Ротер, чланица УО Форума пословних лидера и Руководилац корпоративних комуникација у Компанији Вип мобиле, Небојша Рако, директор Асоцијације ХР професионалаца, Богдан Гавански, шеф мисије Института за одрживе заједнице и Сузана Крстић, менаџерка Групе “Хајде да… “.Добитник главне награде која се додељује за  Најбољи програм волонтирања је Ерсте Банка за програм “Прави дан за велику ствар”, који се спроводи већ пет година и чини интегрални део стратегије друштвено одговорног пословања Банке.

Компанија ГлаxоСмитхКлине Србија и Црна Гора добитник је награде у категорији Развој запослених, за програм „Златни изазов“ који поред доприноса локалној заједници, посебну пажњу поклања развоју личних и професионалних вештина код запослених.

У категорији Најуспешније партнерство у локалној заједници, која награђује успешна партнерства између компанија и непрофитних организација при спровођењу програма волонтирања, награђена је компанија Кока-Кола Систем за програм Кока-Кола новогодишњи караван „Покренимо чаролију заједно“. Сакупљено  више од 15 хиљада дечјих књига и реновиране су дечје собе у 11 болница.

У категорији Мерење резултата награђен је програм Societe Generale Banke „Инклузивна академија“ за  методологију праћења и мерења ефеката које је програм остварио на повећање запошљивости  особа са инвалидитетом.Државни секретар у Министарству рада,  запошљавања и социјалне политике, Зоран Мартиновић,  истакао је да „волонтирање подразумева учење, размену искустава и помагање другима, те се волонтирањем стичу нова или развијају професионалне вештине и знања волонтера, развија солидарност и врши активно укључивање грађана у друштвене процесе што доприноси развоју хуманијег и равноправнијег друштва. Закон о волонтирању ступио је на снагу 6. децембра 2010. године, чиме је створен  правни основ за организовање волонтирања, остваривање права волонтера, као и  заштиту њихових права и права корисника волонтирања. До сада је Министарству достављено 135  пријава за упис у Евиденцију организатора волонтирања. Најчешће области волонтирања су - заштита животне средине, култура, социјална заштита, спорт и хуманитарни рад.“

23. септембар 2013.

ПОЛА ВЕКА ЦСР „ШАБАЦ“

Центар за социјални рад „Шабац“ свечано је, 23. септембра 2013, обележио свој јубилеј, педесет година рада, у присуству бројних званица, међу којима су били државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Бранкица Јанковић, затим представници локалне Градске управе, институција са којима Центар сарађује, представници других центара, као и запослени у ЦСР Шабац.

 ПОЛА ВЕКА ЦСР „ШАБАЦ“

Након кратког филма о Центру и поздравног обраћања директора Бранке Давидовић, званицама се обратила и Бранкица Јанковић, која је резимирала рад Центра кроз протекло време, упутила најлепше жеље и изратила наду да ће се у будућности створити више могућности за квалитетнији рад у области социјалне заштите као и за бољи стандард запослених у тој области.

У оквиру посете Шапцу, државни секретар Бранкица Јанковић обишла је, заједно са директором ЦСР Шабац Бранком Давидовић, и Дом за децу и омладину са сметњама у развоју, који би требало да прими прве кориснике почетком 2014. године.

20. септембар 2013.

НАСТАВАК ДИЈАЛОГА СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

Четврти редовни састанак организација КОЦД мреже и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике одржан је 20. септембра у Палати СРБИЈА.

Састанак је отворила Ивана Ђирковић, директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, а потом су Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, и Божидар Дакић, директор Републичког завода за социјалну заштиту, представили Акциони план за примену Закона о социјалној заштити.

Акциони план садржи јасне смернице за програме Министарства и свих других кључних институција система у складу са њиховим улогама и одговорностима. То је план активности које ће се предузимати до 2015. године с циљем пуне примене Закона о социјалној заштити.

Овај, четврти редовни састанак, наставак је системског дијалога између МРЗСП и организација цивилног друштва. У доброј, конструктивној атмосфери, постигнут је висок степен сагласности око кључних проблема примене Закона.

20. септембар 2013.

ПОДРШКА ОБОЛЕЛИМА ОД АЛЦХАЈМЕРОВЕ БОЛЕСТИ

Поводом обележавања Светског дана борбе против Алцхајмерове болести, државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Бранкица Јанковић, обратила се на стручном скупу „Алцхајмерова болест – изазов смештаја оболелих“, који је 20. септембра 2013. године у Дому Бежанијска коса приредио Горонтолошки центар Београд.

 ПОДРШКА ОБОЛЕЛИМА ОД АЛЦХАЈМЕРОВЕ БОЛЕСТИ

Државна секретарка је у име Министарства пружила подршку оболелима и њиховим породицама, са жељом да помогне скретању пажње шире јавности на овај велики и важан проблем.

У Дому Бежанијска коса, у суботу, 21. септембра 2013. године, од 11 до 13 сати, биће организовано бесплатно screening тестирање на којем ће заинтересовани суграђани моћи да провере памћење и друге психичке функције. У оквиру Саветовалишта за деменције представници стручних служби Установе Геронтолошки центар Београд - психијатар, лекар, психолог, социјални радник, нутрициониста и радни терапеут даваће заинтересованима одговоре на питања о Алцхајмеровој болести – превенцији, раним симптомима, дијагностици и најефикаснијим начинима збрињавања оболелих особа.

18. септембар 2013.

ОЛАКШАЊЕ ЗА БЛИЖЊЕ

Потпредседник Владе Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике, др Јован Кркобабић, отворио је у Дому „Сремчица“ нови сервис организован на основу пројекта „Предах за породице деце и младих са сметњама у развоју“. Отварању посебног објекта за смештај корисника присуствовали су и државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Бранкица Јанковић, директор установе Милка Миловановић Медић и секретар Савеза удружења за помоћ МНРО Србије, Светлана Влаховић.

 ОЛАКШАЊЕ ЗА БЛИЖЊЕ

Потпредседник Владе је истакао значај постојања услуга овога типа које су вишеструко корисне и за родитеље и за децу којима ће омогућити и релаксацију и бољу социјализацију. Кркобабић је најавио отварање „Предах услуга“ и у осталим Домовима тог типа у Србији.

 ОЛАКШАЊЕ ЗА БЛИЖЊЕ

Државни секретар, Бранкица Јанковић, навела је „Предах услугу“ као пример добре праксе како се установе социјалне заштите могу трансформисати и пружати и другачије услуге из области социјалне заштите у циљу даље деинституционализације. „Наш циљ је да све локалне самоуправе у наредном периоду имају организоване различите сервисе и облике подршке грађанима. Министарство припрема Уредбу о наменским трансферима како би у том процесу помогло најсиромашнијим општинама у Србији“, истакла је Јанковић.

 ОЛАКШАЊЕ ЗА БЛИЖЊЕ

„Предах услуга“ подразумева повремено, краткорочно одвајање деце са сметњама у развоју од родитеља, с циљем осамостаљивања и социјализације деце, а пре свега је намењена родитељима, којима пружа могућност одмора од свакодневне бриге о детету, као и прилику за обављање различитих породичних и професионалних обавеза. Активности пројекта предвиђају ноћење и продужени дневни боравак деце ван куће, у новоизграђеном објекту у Сремчици.

 ОЛАКШАЊЕ ЗА БЛИЖЊЕ

Пројекат „Предах за породице деце и младих са сметњама у развоју“ је подржало Министарство рада, запошљавања и социјалне политике на Конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2012. године. Партнери на пројекту су Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Србије (САВЕЗ МНРО СРБИЈЕ), Дирекција за управљање одузетом имовином и Дом „Сремчица“.

Отварању предах услуге у Сремчици претходило је отварање Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ у Чачку – уз подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

– Овакав, наменски грађен објекат – казала је на свечаности у Чачку државни секретар Бранкица Јанковић – подстрек је другим локалним самоуправама да испуне своју законску обавезу и створе могућност дневног боравка особама са сметњама у развоју. „Зрачак“ испуњава све законске услове за прописно пружање услуга социјалне заштите и очекујемо да ће међу првима добити лиценцу за рад, јер по Закону о социјалној заштити из 2011. године, сви пружаоци услуга у овој области морају имати лиценцу. Надамо се да ће град Чачак, као социјално одговорна средина, наставити да шири делокруг услуга у области социјалне заштите.

17. септембар 2013.

УСВОЈЕН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Савет за безбедност и здравље на раду, којим је председавала председник Савета мр Стана Божовић, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, усвојио је нацрт Стратегије безбедности и здравља на раду у РС у периоду од 2013. до 2017. године.

 УСВОЈЕН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Дневни ред седнице Савета за безбедност и здравље на раду:

  1. Извештај о реализацији Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године;
  2. Нацрт стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године;
  3. Разно.

Директор Управе за безбедност и здравље на раду, Вера Божић - Трефалт презентовала је Извештај о реализацији Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године и Нацрт стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године.

Појединачни циљеви у остваривању Стратегије су:

1) доношење закона, подзаконских прописа и других општих аката о безбедности и здрављу на раду у циљу усаглашавања са прописима ЕУ и МОР-а, као и подстицање социјалних партнера да се питања безбедности и здравља на раду пре свега регулишу кроз систем колективног преговарања;

2) даље развијање и усвајање механизама и процедура за спровођење прописа о безбедности и здрављу на раду (интегрисана инспекција рада);

3) утврђивање опција за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних обољења, ради обезбеђивања накнаде штете;

4)подизање свести о важности здравља и безбедности на раду код ученика у основном и средњем образовању и васпитању;

5) континуирана едукација/обука стручних и одговорних лица за бeзбедност и здравље на раду и других лица у области безбедности и здравља на раду;

6) увођење јединственог регистра повреда на раду;

7) унапређење улоге службе медицине рада у систему безбедности и здравља на раду кроз праћење здравственог стања запослених;

8) промоција културе превенције и примера добре праксе у области безбедности и здравља на раду на свим нивоима организовања послодаваца, запослених, образовних установа и државе (удружења послодаваца, синдикати, инспекција рада, школство, фондови за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање, и др.).

У дискусији, у којој су учествовали чланови Савета, у текст Нацрта стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године биће унете одређене сугестије које су дате од стране чланова Савета.

Нацрт стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године је једногласно усвојен од стране чланова Савета.

14. септембар 2013.

У СРБИЈИ СВАКЕ ГОДИНЕ ОКО 40 ЗАПОСЛЕНИХ СМРТНО СТРАДА НА РАДНОМ МЕСТУ

Државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике мр Стана Божовић, присуствовала је отварању Државног такмичења екипа ''Црвеног крста Србије'' у пружању прве помоћи при повредама на раду. Поред државне секретарке , такмичаре су поздравили и директорка Управе за безбедност и здравље на раду Вера Божић Трефалт, помоћник министарке здравља, Зоран Ковачевић, генерална секретарка ''Црвеног крста Србије'', Весна Миленовић и директор сектора безбедности Радио телевизије Србије, Бошко Марковић. Државна секретарка Стана Божовић је упозорила да у Републици Србији сваке године , према подацима Инспектората за рад, у просеку, око 40 запослених смртно страда непосредно на радном месту, а преко 1000 запослених претрпи тешку повреду на раду.

 У СРБИЈИ СВАКЕ ГОДИНЕ ОКО 40 ЗАПОСЛЕНИХ СМРТНО СТРАДА НА РАДНОМ МЕСТУ

-'' Ови подаци указују да је неопходно предузети мере како би се ситуација у овој области поправила и унапредила'', рекла је Стана Божовић.

Државна секретарка је нагласила да су веома важне промотивне активности попут такмичења у пружању прве помоћи које имају за циљ да укажу на важност области безбедности и здравља на раду. –''Такмичење је важно, , између осталог, јер на њему учествују омладина и подмладак ''Црвеног крста'' , који кроз ово такмичење стичу вештине за адекватно пружање прве помоћи и подижу свест о значају безбедности и здравља на раду, рекла је мр Стана Божовић.

 У СРБИЈИ СВАКЕ ГОДИНЕ ОКО 40 ЗАПОСЛЕНИХ СМРТНО СТРАДА НА РАДНОМ МЕСТУ

Према проценама Међународне организације рада на свету 2,34 милиона људи годишње смртно страда на раду, од овог броја 321.000 се односи на повреде на раду, док је 2,02 милиона смртних случајева узроковано различитим типовима болести у вези са радом, што у просеку износи више од 5.500 смртних случајева дневно. У Европској унији на свака 3,5 минута једна особа изгуби живот , као последица повреде на раду или професионалне болести. Стопа повреда на раду и здравствени проблеми у вези са радом имају директан утицај на економски раст и на запосленост у Европи. Најмање 450 милиона радних дана је изгубљено сваке године, процене варирају али повреде на раду и трошкови (лечење, боловање итд.) Коштају економију ЕУ најмање 490 милијарди евра.

Божовићева је нагласила да је област безбедности и здравља на раду у Републици Србији регулисана Законом о безбедности и здрављу на раду и позаконским актима. Закон тежи, како је рекла, да код свих чинилаца у систему успостави превенцију као основни принцип како би се број повреда на раду и професионалних болести стално смањивао, односно , како се ове појаве не би дешавале. Она је посебно истакла да се повреде на раду дешавају у скоро свим делатностима, највећи број повреда се дешава у грађевинарству и индустрији.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике-Управа за безбедност и здравље на раду, у оквиру својих надлежности преузело је низ активности на унапређењу ове области. У 2013. Години у завршној фази израде су Закон о изменама и допунама Закона безбедности и здрављу на раду и Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. До 2017.године, са низом мера за унапређење ове области.

Информација о такмичењу у пружању прве помоћи биће послата и Међународној организацији рада и Агенцији за безбедност и здравље на раду ЕУ.

13. септембар 2013.

СЕЋАЊЕ НА ПРИПАДНИЦЕ ШКОТСКЕ МЕДИЦИНСКЕ МИСИЈЕ У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Градска општина Младеновац организовала је и ове године свечаност поводом годишњице освећења Спомен-чесме „Црквенац”. Програм је почео у 12.00 часова код Спомен-чесме „Црквенац” полагањем венаца. Венце су положили, представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Града Врања, општине Младеновац, представници амбасада Велике Британије, Аустралије, Канаде и Холандије, као и удружења грађана. Слободан Мирковић одржао ауторски монолог „Сећање српског ратника”, а Хор „Благовести” отпевао је песму „Ово је Србија”.

Спомен-чесма „Црквенац” смештена је у дубодолини недалеко од центра Младеновца. Подигнута у јесен 1915. године, а посвећена је храбрим женама из Шкотске које су претстављале најјачу женску санитетску организацију на српском ратишту несебично пружајући лекарску негу рањеним српским војницима и оболелом становништву.

13. септембар 2013.

У ''ШУМАДИЈИ'' И ДАЉЕ ТЕШКА СИТУАЦИЈА

Државни секретари у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, мр Стана Божовић и Зоран Мартиновић, посетили су предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетеом ''Шумадија'' и договорили се око динамике субвенција и помоћи том предузећу које је у тешкој ситуацији.

 У ''ШУМАДИЈИ'' И ДАЉЕ ТЕШКА СИТУАЦИЈА

Државни секретари разговарали су са новим директором Милорадом Бојовићем и члановима Скупштине тог преузећа које је именовала Влада Републике Србије а њу чине: Велибор Стевановић, дипломирани хемичар из Крагујевца, Славица Радисавчевић, дипломирани економиста из Крагујевца и Бранимир Солдатовић, дипломирани машински инжењер из Крагујевца. Нови директор и чланови Скупштине одмах су информисали државне секретаре о неправилностима које су утврдили по преузимању дужности.

Када је реч о финансијском стању, утврђен је неспорни губитак од 151.000.000,00 динара са тенденцијом увећавања. Тај губитак за предузеће представља непремостиву препреку за даље функционисање. Предузеће је тренутно угрожено и блокадама у износу од 15.000.000,00 динара, по основу Судских извршних и других решења донетих на основу тужби радника за неизмирене бруто зараде у периоду 2010. 2011. 2012. И 2013. Године. Санирање ових последица предузеће не може да разреши јер се у претходоном периоду производњом није обезбедило финансирање текућих обавеза.

 У ''ШУМАДИЈИ'' И ДАЉЕ ТЕШКА СИТУАЦИЈА

Стање у коме се већ дуже време налази ''Шумадија'' веома је тешко, па ће држава одлучити какав ће бити даљи статус предузећа.

-''Предузеће је могло бити једно од најбољих с обзиром да држава исплаћује субвенције за плате особама са инвалидитетом'', закључила је Стана Божовић.

Предузеће ''Шумадија'' бави се услугама хладног цинковања и пластифицирања, производњом елемената за опремање паркова, металних конструкција, грађевинске лимарије. Предузеће испуњава законом прописане услове за обављање делатности професионалне рехабилитације и запошљавање особа са инвалидитетом и то : има 50% запослених особа са инвалидитетом на неодређено време у односу на укупан број запослених, има формирану стручну службу за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом и предузећу је издато одобрење за спровођење обуке за послове заваривач и галванизер.

13. септембар 2013.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ МИНИСТАРСТВА И ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, као национални партнер Програма Уједињених нација у Србији на имплементацији пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији“, и Правосудна академија Републике Србије (ПАРС) потписали су Споразум о сарадњи.

Споразум се односи на имплементацију Курикулума о родној равноправности и сексуалном и родно заснованом насиљу припремљеног у оквиру Пројекта „Борба против сексуалног и родно заснованог насиља“, који су заједнички спроводили Министарство рада, запошљавања и социјалне полиике и Програм Уједињених нација за развој у Србији (УНДП) у периоду од 2009. до 2012. године.

Курикулум ће, у складу са законом, бити допуњен, унапређен и уврштен у студијске програме ПАРС-а.

За потребе припреме имплементације Курикулума, Правосудна академија организоваће у периоду од 1. октобра 2013. до 30. октобра 2014. године десет семинара за судије и тужиоце из области родне равноправности и сексуалног и родно заснованог насиља.

Програм Уједињених нација за развој ће, по налогу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, кроз пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији“, Правосудној академији за потребе реализације активности у складу с одредбама овог Споразума уплатити износ од укупно 30.000 (тридесет хиљада) долара у динарској противвредности.

За Министарство рада, запошљавања и социјалне политике овај Споразум је потписала државни секретар Бранкица Јанковић, а за Правосудну академију Републике Србије директор Ненад Вујић.

12. септембар 2013.

СТАНКОВИЋ У ПОСЕТИ ПРИЈЕПОЉУ

Државни секретар Негован Станковић сутра 13. септембра 2013. године посетиће Пријепоље. Овом приликом Станковић ће се састати са председником Општине господином Емиром Хашимбеговић и председником Скупштине господином Вукосавом Томашевић. Тема састанка је дефинисање оптималних начина сарадње.

Поводом јубилеја 70. годишњице од Пријепољске битке у Другом светском рату, Станковић ће обићи и Спомен-комплекс „Партизанска болница”, откривен 1953. године, на десетогодишњицу битке. Комеморација се одржава сваке године уз учешће више градова и општина, борачких организација, бораца учесника битке, као и грађана.

Наведену посету Станковић ће заврштити учешћем на трибини са удружењима и резервистима из Пријпоља и разматрањем актуелних проблема.

10. септембар 2013.

ПАРТНЕРСТВО ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ВЛАДЕ РС

Председница Савета за равноправност полова Републике Србије мр. Стана Божовић организовала је у уторак, 10. септембра 2013. године састанак поводом успостављања партнерства организација цивилног друштва и Савета за равноправност полова Републике Србије.

 ПАРТНЕРСТВО ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ВЛАДЕ РС

Влада Републике Србије је у оквиру свог мандата посвећена стварању једнаких могућности за мушкарце и жене у свим областима и на свим нивоима друштвеног деловања.

Састанку су присуствовали представници и представнице организација цивилног друштва које се баве темом родне равноправност и људским правима.

Током изузетно конструктивног дијалога предлагања иницијатива представници организација Београдски центар за безбедносну политику, Комитета правника за људска права, Бибија, Београдски центар за људска права Заједно Заједно, Аутономни женски центар, АСТРА, Лабрис, Из круга, Једнаке могућности и ОЕБС-а у дијалогу са госпођом Станом Божовић постигли су начелан договор о даљем раду.

Једна од главних тема састанка било је иницирање институционализоване сарадње и потписивања Меморандума о сарадњи између Савета и организација, који су организације прихватиле и који ће бити реализован у наредном периоду у оквиру заједничке сарадње. Такође је утврђена и динамика будућих сусрета, који ће се по предлогу организација, одвијати у временском размаку од три месеца у оквиру радних група, док ће се пленарни састанци одвијати једном годишње.

Организације су представиле своје активности, циљеве и потребе, као и могуће модалите сарадње са Саветом. Након овог иницијалног састанка, организацијама и Савету за родну равноправност предстоји период интензивног рада на формулисању Меморандума о разумевању, као и на формулисању заједничких иницијатива.

Председница Савета за родну равноправност Владе Србије и државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Стана Божовић, захвалила је организацијама на учешћу и уважила њихове идеје а представнице организација цивилног друштва предложиле да принципи сарадње буду део ширег договора односно да се кроз мреже укључи што већи број организација из целе Србије. Лепојка Митановски из организације „Из круга“ уверена је да ова сарадња неће бити само слово на папиру као што се у великом броју случајева до сада дешавало, а Дивна Вучковић из „Једнаких могућности“ захвалила се на иницијативи за стварање структуираног оквира односно организованог начина рада.

10. септембар 2013.

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЖЕНЕ У БЕОГРАДУ

У склопу редовних активности 10. септембра 2013.г државни секретар Стана Божовић одржала је састанак са представницама UN WOMEN у Београду. Састанку су испред UNWOMEN присуствовале ђефица канцеларије у Београду Асја Варбанова и саветница Милана Рикановић а испред Министарства рада мр. Стана Божовић и Јасмина Мурић , виша саветница из Управе за родну равноправност.

 САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЖЕНЕ У БЕОГРАДУ
Асја Варбанова, шефица UN WOMEN Serbia и Стана Божовић, државна секретарка

Циљ састанка био је информисање о активностима које спроводе UN WOMEN у Србији и плановима Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Договорена је сарадњу у циљу оснаживања локалних механизама за родну равноправност, спровођења препорука CEDAW комитета као и подршка представљању обавеза из CAHVIO конвенције.

Државна секретарка Стана Божовић и шефица канцеларије UN WOMEN у Србији Асја Варбанова сагласиле су се да ће унапређивање сарадње између Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и УН организације за жене допринети побољшању положаја жена у Србији.

5. септембар 2013.

ПОДРШКА УЖИЦУ

Државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и председница Савета Владе Републике Србије за равноправност полова мр Стана Божовић и секретар тог министарства Јанићије Јеремић, посетили су град Ужице где их је примио градоначелник Саша Милошевић са својим сарадницима.

 ПОДРШКА УЖИЦУ
Стана Божовић, Јанићије Јеремић, Саша Милошевић и Драгољуб Зиндовић

Градоначелник је упознао државну секретарку са тренутним стањем у установама социјалне заштите након чега су разговарали о унапређењу сарадње ресорног министратва и града Ужице када је реч о поменутим установама. Посебан акценат државна секретарка Божовић ставила је на развој родне равноправности у том граду и нагласила да је циљ да се жене што више укључе у систем извршне власти и оснаже у економском и медијском смислу. Госпођа Божовић присуствовала је и седници Савета за равноправност полова Скупштине града Ужица након чега је обишла Дом за старе у Забучју.

 ПОДРШКА УЖИЦУ

2. септембар 2013.

ЗАТВОРЕН ИЛЕГАЛНИ ДОМ ЗА СТАРЕ У КУМОДРАЖУ

Поводом текстова објављених у појединим медијима о могућој злоупотреби и угрожености господина Драгана Момчиловића из Београда, који је на смештају у објекту у Кумодражу, тзв. Дому за стара лица и пензионере, Инспекција социјалне заштите, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике је предузела мере из своје надлежности, прописане Законом о социјалној заштити.

Инспекцијским надзором, који је извршен данас, 2.септембра 2013. године, констатовано је да Дом за стара лица и пензионере у Кумодражу не поседује дозволу за рад, односно да власница објекта врши противзаконито делатност смештаја и социјалне заштите старих лица и пензионера. Инспекцијска служба Министарства је на лицу места издала усмено решење власници објекта о забрани даљег вршења делатности и дат је рок од три дана да из тзв. Дома исели лица којима је до тренутка инспекцијског надзора пружала услуге.

О стању господина Момчиловића и потреби да му се обезбеди смештај по напуштању објекта обавештен је Градски центар за социјални рад, који ће одмах предузети и друге мере помоћи по извршеној процени стања и потреба Момчиловића.

Министарство ће о овом случају противзаконитог обављања делатности и могућој злоупотреби господина Момчиловића, писмено обавестити надлежно тужилаштво.

Министарство апелује на грађане да пре доношења одлуке о смештају у дом за одрасле и старије, провере да ли конкретан дом има дозволу за рад коју издаје Министарство рада, запошљавања и социјалне политике. Списак домова који имају дозволу за рад налази се на сајту Министарства www.minrzs.gov.rs. Провера се може извршити и позивом Инспекције социјалне заштите на број 011/ 363-1494. На исти начин се може и пријавити злостављање или злоупотребе старијих грађана у одређеној институцији или установи социјалне заштите које се баве смештајем старијих лица и пензионера.

Видео галерија

Не насиљу над старијима, не насиљу у породици!  - ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО ГАЛЕРИЈУ

Фото галерија

Komemoracija Grdelica 3

Заборави ако можеш...Путнички воз 393...НАТО агресија

ЛИНКОВИ И ОБАВЕШТЕЊА

 

Пријави корупцију