Архива - октобар 2013.

31. октобар 2013.

РАТИФИКОВАНА КОНВЕНЦИЈА СЕ О СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ (CAHVIO)

Данас је усвојен Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици. Тиме је постала шеста земља, чланица Савета Европе, која је потврдила овај регионални међународни споразум, као и трећа земља у региону, поред Црне Горе и Албаније.

 РАТИФИКОВАНА КОНВЕНЦИЈА СЕ О СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ (CAHVIO)

Полазећи од чињенице да је Влада Републике Србије јасно уочила и указала да насиље над женама и насиље у породици представља тежак друштвени проблем, својим Планом за 2013. годину предвидела је иницирање поступка потврђивања наведеног инструмента Савета Европе у Народној Скупштини са циљем да се у национално законодавство имплементирају решења изнета у Конвенцији, која регулишу ефикаснији и квалитетнији одговор на појаву насиља над женама. Једно од њих је и издавање хитних налога за помоћ жртвама насиља, који обухватају и децу, нарочито децу сведоке насиља. Подаци центара за социјални рад у Републици Србији за 2012. годину, показују да је 9 325 жртава добило неки вид помоћи, од којих је 4 133 било жртава физичког насиља, 156 сексуалног насиља, 2 595 психичког и 2 443 осталих облика насиља, укључујући економско. Насиље се углавном дешавало у породици или у 8 925 случајева, односно у око 96 процената. Центри за социјални рад евидентирали су 6 121 починиоца насиља према деци и одраслим од којих су у 70 процената лица мушког пола

Потребе су, дакле, велике и оправдавају поступак потврђивања Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, који је, надамо се, још на време препознала Влада Републике Србије. Стога је Савет за родну равноправност Владе Републике Србије, на својој последњој седници 24. октобра 2013. године, закључио да се одмах по потврђивању Конвенције предузме низ корака и мера, које треба да створе институционалне и друге услове како би суочавање са насиљем над женама и насиљем у породици било делотворно. Те мере ће подразумевати измене и допуне постојећих закона, који се односе на ову материју, јачање капацитета како на државном, тако и на локалном нивоу за помоћ жртвама, сарадња са организацијама цивилног друштва и остало.

„Усвајањем овог Закона Србија је још једном потврдила јасан став да неће толерисати насиље над женама али ни насиље као културни образац“'- изјавила је Стана Божовић, предесдница Савета за равноправност полова и државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

*

Иначе, Конвенција је донета у Истанбулу 11. маја 2011. године, током председавања Републике Турске Саветом Европе. Република Србија је потписала Конвенцију 4. априла 2012. године у складу са својом Националном стратегијом за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности из 2009. године и Националном стратегијом за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима од 2011. године. Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици ступа на снагу првог дана у месецу после истека периода од три месеца након дана када је 10 потписница изразило пристанак на обавезивање Конвенцијом.

Овај регионални инструмент из домена људских права уводи нова решења на пољу суочавања са насиљем над женама и насиљем у породици – од превенције, до обезбеђења адекватне помоћи жртвама. Предвиђа процедуре, које воде ка ефикаснијем и свеобухватнијем суочавању са овом врстом насиља, као што су – процене ризика и управљање ризиком, хитне мере заштите, правну помоћ. Наглашава принципе једнакости и недискриминације, дужности страна уговорница да у потпуној посвећености приступе изради родно осетљивих политика и да, при том, сарађују са удружењима грађана и цивилним друштвом. Захтева се рад на превенцији насиља над женама и насиља у породици, заштитним мерама и подршци у формирању сигурних кућа, успостављању СОС телефонских линија и специјализованих услуга подршке са нагласком на децу жртве насиља и децу сведоке насиља.

30. октобар 2013.

ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Државна секретарка мр Стана Божовић, одржала је данас је у Влади Републике Србије Координациони састанак са представницима институција и међународних организација који на различите начине и у различитим деловима Србије подржавају развој капацитета локалних механизама за родну равноправност. Састанак је био посвећен размени информација о активностима и плановима за подршку локалним механизмима за родну равноправност у Србији.

 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Циљ састанка био је размена информација и искустава, разматрање заједничких изазова и потенцијалних области сарадње.

''Као председница Савета за родну равноправност Владе Републике Србије и државна секретарка у чијој је надлежности родна равноправност у последњих шест месеци , увидела сам да се највећи број активности у оквиру спровођења Стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности спроводи на локалном нивоу што је и једини начин да се принципи родне равноправности имплементирају међу крајњим корисницима'', рекла је државна секретарка мр Стана Божовић.

 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Она је рекла да се очекују измене и допуне Закона о равноправности полова , што ће бити прилика да се унапреде надлежности локалних механизама за родну равноправност.

Државна секретарка Божовић, на састанку је иницирала и пружање подршке женском предузетништву и запошљавању жена , са посебним акцентом на жене које су преживеле трауме због насиља. Она је истакла да ће запошљавање бити један од приоритета у наредном периоду. '''Као што образовање даје слободу, тако и економска независност жене чини срећним и слободним'', нагласила је државна секретарка Божовић.

Државна секретарка је саопштила закључке донесене на крају састанка :

- Активности Савета Владе за родну равноправност и међународних организација , усмерити у подизање капацитета родне равноправности.

- Циљ нам је да локалне самоуправе које немају формирано тело за родну равноправност да их што пре оформе (у том смислу , заказан је састанак са свим председницима општина и градоначелницима који ће се одржати 5.12.2013. године )

- Умрежавање локалних механизама у циљу унапређења родне равноправности

- Умрежавање међународних организација и Савета Владе за родну равноправности у циљу размене информација и унапређења процеса сарадње

- Подршка локалним акционим плановима

Састанку су присуствовали представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Управе за родну равноправност, Покрајинског секретаријата за економију, Покрајинског института за родну равноправност, Канцеларије за придруживање ЕУ, Сталне конференције градова и општина, делегације ЕУ, GIZ-a, OSCE-a, NDI-a, UNDP-a, UNOPS-a, UN Women.

29. октобар 2013.

ЖЕНЕ У ПОЛИТИЦИ НАЈЛАКША МЕТА

Након најновијег напада на министарку Зорану Михајловић и то у тренутку када се у Народној скупштини усваја Закон о потврђивању конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Стана Божовић, председница Савета Владе за равноправност полова Републике најоштрије осуђује неприкладно обраћање високог функционера Демократске странке и председника Општине Нови Београд Александра Шапића који је као носилац јавне функције путем средстава информисања дао изјаве којима се директно вређа министарка енергетике, развоја и животне средине госпођа Зорана Михајловић, али и омаловажавају припаднице женског пола.

 ЖЕНЕ У ПОЛИТИЦИ НАЈЛАКША МЕТА

Опасност од оваквог напада носиоца јавне власти је велика и тужно је што у тренутку када све снаге користимо да побољшамо друштво у целини носиоци јавне власти траже слабе тачке како би омаловажиле све успехе које управо жена постиже. Овим протестом јавно се супротстављамо језику мржње према женама и обавештавамо да појединци неће зауставити Србију у процесу напретка.

Стана Божовић наглашава да се жене у Србији једнако успешно као и мушкарци баве свим делатностима и да на све могуће начине равноправно доприносе свим сегментима друштвеног живота у Србији. Крајње је време да се жене у Србији, као и мушкарци, препознају по својим достигнућима, а не да се њихове способности процењују искључиво на основу припадности полу. С тим у вези осуђујемо свако јавно изношење неприкладних и увредљивих коментара и закључака којима се жене карактеришу као објекти или као мање интелигентне од мушкараца.

У тренутку када Република Србија, као и многобројни европски партнери улажу ресурсе у рушење стереотипног представљања жена у медијима, изјаве високих државних представника којима се вређају припаднице женског пола које заузимају исте позиције морају се најоштрије осудити. Оваквим изјавама грађанима и грађанкама Србије шаље се порука да се жене не процењују према степену стручности, већ се њихово политичко деловање деградира, што представља повреду њиховог професионалног достојанства.

Зато, председница Савета Владе за равноправност полова предлаже медијима да свакодневно критички прате изјаве носилаца јавних функција и да се и на тај начин процењује успешност њиховог рада. Само на овај начин, заједно ћемо моћи да променимо систем вредности који ће нам потом омогућити остваривање напретка и бољитка за целу заједницу.

28. октобар 2013.

САСТАНАК СА ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТАРЦИМА

Државни секретари Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Бранкица Јанковић, Стана Божовић и Зоран Мартиновић, састали су се данас са члановима делегације Европског парламента – поткомитета за људска права (DROI) - Барбаром Лохбилер и Ласлом Токешом и представницима Делегације ЕУ у РС – Луком Бјанконијем, Јоландом Сан Хосе и Горданом Арачкић Николић. Тема састанка била је Права мањина, једнаке могућности: Шта се може учинити за побољшање административних капацитета у Републици Србији из надлежности Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

 САСТАНАК СА ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТАРЦИМА

Европске парламентарце највише је занимао положај осетљивих друштвених група, нарочито Рома, особа са инвалидитетом и жена.

 САСТАНАК СА ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТАРЦИМА

Представници Министарства су истакли да је Закон о дискриминацији из 2009. године потпуно усклађен са Европском повељом о људским правима. Даљи напори нашег Министарства ићи ће у правцу потпуне имплементације, са посебном пажњом обраћеном на жене, децу, особе са инвалидитетом, Роме. Посебно су наглашени напори државе у погледу спровођења активних мера политике запошљавањас који су усмерени ка најосетљивиојим друштвеним групама укључујући и Роме.

 САСТАНАК СА ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТАРЦИМА

У области родне равноправности република Србија је усвојила релевантна законска и стратешка документа. Влада Србије се посебно залаже за борбу против насиља над женама и насиља у партнерским односима, као и унапређење положаја жена кроз три приоритетне активности – економско, медијско и политичко оснаживање жена. Ради се и на здрављу и едукацији жена. У скупштинској процедури је Истанбулска конвенција – регионални правни документ који ће унапредити механизме и правне институте у области заштите жена од насиља.

28. октобар 2013.

СЕКСУАЛНЕ МАЊИНЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Канцеларија за људска и мањинска права, у сарадњи са Асоцијацијом „Дуга“, организовала је, 28. октобра 2013. у београдском Медија центру, представљање обука запослених у свим центрима за социјални рад широм Србије за адекватно поступање са ЛГБТ особама и члановима њихових породица, у складу са програмом „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“.

 СЕКСУАЛНЕ МАЊИНЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Сврха тренинга који су реализовани у Крушевцу, Јагодини, Чачку, Нишу, Прокупљу, Врању, Пожаревцу, Крагујевцу, Панчеву, Новом Саду, Зрењанину, Суботици и Београду, којима је до сада обухваћено више од триста особа из 108 центара за социјални рад, јесте стицање знања и вештина стручних радника за адекватно поступање са ЛГБТ особама и члановима њихових породица, с циљем успешне социјалне инклузије и унапређивања њиховог положаја.

У програму приређеном у Медија центру учествовали су: Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права, Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Антје Ротемунд, шефица Канцеларије Савета Европе у Београду, Џејмс Мур, први секретар за политичка питања Британске амбасаде у Београду, и Александар Прица, председник Управног одбора Асоцијације „Дуга“.

Програм обуке, која ће обухватити укупно петсто особа из свих центара за социјални рад у Србији, спроводи се уз финансијску подршку Савета Европе и Британске амбасаде.

28. октобар 2013.

КРКОБАБИЋ И ДЕВЕНПОРТ О РЕФОРМАМА У ОБЛАСТИ РАДА

Потпредседник Владе Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић примио је данас шефа Делегације Европске уније у Србији Мајкла Девенпорта. Разговор с представницима Делегације ЕУ у Србији био је посвећен структурним реформама посебно оним у домену рада и запошљавања.

 КРКОБАБИЋ И ДЕВЕНПОРТ О РЕФОРМАМА У ОБЛАСТИ РАДА

- Уз интезивирање рада, измењени и допуњени Закон о раду могао би да уђе у скупштинску процедуру до краја ове или најдаље до јанаура следеће године, рекао је Кркобабић, нагласавши да се до тих промена не може доћи комотним решењима већ стрпљивим и пажљивим социјалним дијалогом, уз маскималан напор социјалних партнера на његовом усаглашавању. Само тако можемо доћи до прихватљивог текста закона, закључио је потпредседник Владе Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике.

 КРКОБАБИЋ И ДЕВЕНПОРТ О РЕФОРМАМА У ОБЛАСТИ РАДА

Шеф делегације ЕУ у Србији поздравио је одлучност Владе Србије као и Министарства рада да удје у непходне реформе као и спремност да се препознати проблеми решавају. Девенпорт је изразио очекивања да се дијалогу социјалних партнера да додатни импулс. На том, реформском путу Европска унија је у сваком тренутку спремна да помогне Србији, нагласио је Шеф делегације ЕУ у Србији.

 КРКОБАБИЋ И ДЕВЕНПОРТ О РЕФОРМАМА У ОБЛАСТИ РАДА

Министарство ће, нагласио је Кркобабић, у пуном свом капацитету помоћи дијалог социјалних партнера како би се дошло до оптималних законских решења при чему ће примена евопских искустава И стандарда у овој материји бити од велике помоћи. У разговору је обострано констатовано да законска решења морају да воде рачуна и о социјалној димензији као и да треба охрабритит сваки потез који доприноси стварању амбијента за ново запошљавање.

27. октобар 2013.

OБЕЛЕЖАВАЊЕ 101. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Церемонијом одавања почасти, полагањем венаца, протоколарним обраћањима, као и уметничким програмом 27. октобра 2013. године обележена је 101. годишњица Кумановске битке, код Споменика победе српске војске на брду Зебрњак код Куманова (Република Македонија), у организацији Одбора Владе Републике Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

 OБЕЛЕЖАВАЊЕ 101. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Ловорове венце у име Владе Србије том приликом положили су државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Негован Станковић, у име Министарства Одбране и Војске Србије војни изасланик амбасаде Србије у Скопљу, представници Владе Републике Македоније, представници бројних удружења грађана опредељених за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

 OБЕЛЕЖАВАЊЕ 101. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Уметнички програм реализовало је: „Удружење сценских уметника, стручњака и сарадника у култури Србије” из Београда, уз учешће следећих глумаца: Гојко Балетић, Небојша Кундачина и Ива Стефановић. Редитељ програма био је Јован Ристић по драмском тексту Милована Витезовића, док је „Октетом” из Београда дириговао Ђорђе Стефановић.

*
*        *

Најзначајника битка Првог балканског рата одиграла се у кумановској долини 21. и 22. октобра 1912. године. Српска војска победила је тада надмоћније турске трупе и после више од пет векова донела слободу старим средњовековним српским областима.

 OБЕЛЕЖАВАЊЕ 101. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Споменик кумановским јунацима првобитно висок преко 48 метара, рад истакнутог српског архитекте Момира Коруновића, подигнут је 1937. године да би свега пет година касније био већим делом уништен од стране бугарских окупационих трупа.

У крипти споменика положени су посмртни остаци више стотина српских јунака страдалих у Кумановској бици.

27. октобар 2013.

ОТКРИВЕН ОБНОВЉЕНИ СПОМЕНИК РУСКИМ РАТНИМ ЗАРОБЉЕНИЦИМА

У оквиру обележавања стогодишњице почетка Првог светског рата, 27. октобра 2013. године на Петроварадинском војном гробљу откривен је обновљени споменик руским ратним заробљеницима из 1915 – 1918. године.

 ОТКРИВЕН ОБНОВЉЕНИ СПОМЕНИК РУСКИМ РАТНИМ ЗАРОБЉЕНИЦИМА

Уз амбасадора Руске Федерације у Републици Србији Александра Чепурина, представнике Града Новог Сада, Војске Републике Србије и Српске православне цркве, церемонији је присуствовала и Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 ОТКРИВЕН ОБНОВЉЕНИ СПОМЕНИК РУСКИМ РАТНИМ ЗАРОБЉЕНИЦИМА

Споменик у облику руског православног крста подигнут је 1929. године на месту сахране 96 војника руске војске, који су умрли од рана и болести у аустроугарском заробљеничком логору код Новог Сада. У последњој деценији минулог века споменик је руиниран, али је обновљен у јулу ове године државним средствима Руске Федерације.

25. октобар 2013.

ПОТПИСАН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О СПРОВОЂЕЊУ РХП

Потпредседник Владе Републике Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике, др Јован Кркобабић и вицeгувeрнeр Бaнкe зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe, Миколај Довгилевиц, потписали су данас Оквирни споразум између Републике Србије и Бaнкe зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe (ЦЕБ) o спрoвoђeњу Рeгиoнaлнoг стaмбeнoг прoгрaмa зa трajнo рeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa избeглицa. Србиja је првa зeмљa учeсницa у Прoгрaму у кojoj ћe Oквирни спoрaзум ступити нa снaгу.

 ПОТПИСАН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О СПРОВОЂЕЊУ РХП

„Сведоци смо једног од најважнијих тренутака у процесу регионалне сарадње, који након сарајевске Донаторске конференције, чини велику прекретницу у окончању избегличке драме у региону Западног Балкана. Овај споразум ће омогућити непосредно спровођење Регионалног стамбеног програма и кров над главом за 17.000 најугроженијих избегличких породица. Поносан сам на чињеницу што смо коначно у прилици да видимо конкретне резултате процеса сарадње држава региона, у чему сам и сам учествовао 2008. године“ – изјавио је током церемоније потписивања потпредседник Владе, Јован Кркобабић.


Београд, Јован Кркобабић министар рада, запошљавања и социјалне политике, о значају споразума и регионалног стамбеног програма

Он се захвалио присутним представницима међународне заједнице и бројним билатералним донаторима који су и у тешким временима успели да обезбеде средства и истакао значај подршке Европске уније, Сједињених Америчких Држава, УНХЦР-а, ОЕБС-а и Банке за развој Савета Европе у процесу поновног успостављања сарадње земаља региона која је, између осталог, резултирала и Регионалним стамбеним програмом.

 ПОТПИСАН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О СПРОВОЂЕЊУ РХП

Миколај Довгилевиц, вицегувернер Развојне банке Савета Европе, која управља Фондом за стамбено збрињавања и пружа подршку земљама партнерима у спровођењу Регионалног пројекта стамбеног збрињавања честитао је Републици Србији што је прва међу четири земље партнера потписала Оквирни споразум. „У току је одабир корисника за први пројекат Србије који је одобрила Скупштина донатора, што указује на то да ћемо прве резултате на терену видети на пролеће 2014. године. Захваљујући донаторима који су приложили средства за РСП - ЕУ, САД, Немачка, Италија, Норвешка, Швајцарска, Данска, Турска и Луксембург, већ је обезбеђено 260 милиона евра. Скупштина донатора Фонда за РСП је ове године већ одобрила два захтева Србије за исплату бесповратних средстава, а трећи захтев је поднет и одобрење се очекује до краја године. Ако буде одобрен, укупан износ одобрених бесповратних средстава Србији за 2013. годину износиће 24 милиона евра“, изјавио је Довгилевиц.


Београд, Миколај Довгилевиц вицегувернер Развојне банке Савета Европе, о изградњи првих домова за избеглице

Потписивању су присуствовали и представници донатора и партнерских организација - Делегације Европске Уније у РС, Амбасаде САД у Србији, УНХЦР-а, ОЕБС-а, Комесаријата за избеглице и миграције и представници инситуција Републике Србије.

*****

Регионални стамбени програм представља заједничку иницијативу четири земље - Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Црне Горе и Републике Србије, која има за циљ окончање расељења у региону кроз решавање стамбених потреба најугроженијих избеглица. Највећи донатор је ЕУ која је обезбедила 230 милиона евра, а највећи појединачни донатор су САД које су први талас пројеката подржале са 10 милиона долара.

Потписивање овог споразума омогућиће несметано спровођење планираних пројеката финансираних средствима донаторског фонда. Оно што предстоји је изградња око 17.000 домова.

државаброј избегличких породица
Србија16.780
БиХ5.400
Хрватска3.541
Црна Гора1.177

У Србији ће бити обезбеђене четири врсте стамбених решења и то изградња 10.000 стамбених јединица за социјално становање у заштићеним условима и са могућношћу откупа, донација и постављање 1.200 монтажних кућа, откуп 2.000 сеоских домаћинстава и обезбеђивање 3.580 пакета грађевинског материјала.

Република Србија је до сада поднела три потпројекта – први вредан 2.215.500 евра за 70 монтажних кућа и 125 пaкeтa грaђeвинскoг мaтeриjaлa, други вредан 12.933.600 евра за изградњу 200 стамбених јединица, донацију и постављање 120 монтажних кућа, донацију 300 пакета грађевинског материјала и откуп 250 домаћинстава са окућницом и трећи, укупне вредности 13.005.871 евра који ће омогућити израдњу 235 станова, донацију 80 монтажних кућа, 350 пакета грађевинског материјала и откуп 50 домаћинстава са окућницом.

 ПОТПИСАН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О СПРОВОЂЕЊУ РХП

Комесаријат за избеглице и миграције, уз подршку Кабинета потпредседника Владе Републике Србије, др Јована Кркобабића, носилац је активности на спровођењу Регионалног стамбеног програма. Програм се спроводи у сарадњи са другим релевантним институцијама и организацијама у Србији.

25. октобар 2013.

КОНФЕРЕНЦИЈА О РЕФОРМИ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА

У Загребу је, у октобру 2013. године, у организацији Министарства рада и мировинског сустава Републике Хрватске и Европске комисије а уз подршку коорганизатора Фондације Фридрих Еберт, одржана Конференција о реформи радног законодавства и развоју социјалног дијалога у земљама југоисточне Европе. Скуп су отворили г-дин Мирандо Мирсић, министар рада и мировинског сустава Републике Хрватске и г-дин Ласло Андор , европски комесар за запошљавање.

 КОНФЕРЕНЦИЈА О РЕФОРМИ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА

Првог дана Конференције одржан је састанак министара задужених за област рада. Специфична тема овог министарског састанака била је рад на црно. Државни секретар Зоран Мартиновић је упознао учеснике о стању у овој области у Републици Србији као и о мерама за сузбијање ове појаве у нашој земљи.

Зоран Мартиновић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић и председник Уније послодаваца Србије, Небојша Атанацковић презентовали су информације о стању социјалног дијалога у Републици Србији и о колективном преговарању као важном сегменту социјалног дијалога.

Говрило се и о тренутној ситуацији у свакој појединачној земљи у подручју радног законодавства генерално. Представљени су резултати који су постигнути у претходном периоду и планови за наредни период – планови за реформе у овој области које имају за циљ усклађивање са стандардима ЕУ. Представници свих земаља су се сагласили да је у будућности потребно успоставити регионалну и прекограничну сарадњу о овој области.

Договорено је и да ће земље региона које су чланице ЕУ асистирати земљама које се налазе у процесу интеграције у ЕУ , било да су почеле процес преговора или су још увек у статусу кандидата односно потенцијалног кандидата, у имплементацији препорука и смерница које ће добити током скрининга за Поглавље 2 европског законодавства ,,Слобода кретања радника” и Поглавље 19 европског законодавства ,,Социјална политика и запошљавање”.

Поред представника Републике Србије, конференцији су присуствовали и представници Републике Хрватске, Савезне Републике Немачке, Републике Аустрије, Републике Пољске, Републике Румуније, Републике Бугарске, Републике Словеније и још неких држава чланица Европске уније, као и држава кандидата за чланство у ЕУ (Републике Албаније, Републике Црне Горе, Републике БиХ – Федерација БиХ и Република Српска).

Скупу су присуствовали и представници социјалних партнера из региона као и директор Регионалног пројекта Friedrich Ebert фондације за радне односе и социјални дијалог у Југоисточној Европи.

24. октобар 2013.

СТАРЕЊЕ И СТАРОСТ У МЕДИЈИМА

Конференција посвећена старењу и старости у медијима, одржана 24. октобра у београдском Заводу за проучавање културног развитка, показала је да је неопходно повећати простор у медијима посвећен старима и старењу, уз разбијање негативних стереотипа, уз више аналитичности и уз разноврснији приступ сложености живота у трећем добу.

 СТАРЕЊЕ И СТАРОСТ У МЕДИЈИМА

Конференцију су својим уводним излагањима отворили Јасмина Ивановић, виши саветник у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Нино Брајовић, генерални секретар Удружења новинара Србије, и др Милош Немањић, председник Геронтолошког друштва Србије.

Јасмина Ивановић говорила је о старењу и старости поводом Међународног дана старијих особа и месеца солидарности са старијима, др Милош Немањић о медијском и геронтолошком пољу као делу глобалног друштвеног простора, а Нино Брајовић о медијима у транзицији – изазову у презентовању некомерцијалних садржаја.

Живот старијих у штампаним медијима представила је др Љиљана Манић са Факултета за културу и медије, а научну периодику о старењу и старости – Бојана Вукотић из Народне библиотеке Србије.

 СТАРЕЊЕ И СТАРОСТ У МЕДИЈИМА

Мр Радмила Урошевић, социолог и публициста, говорила је о улози медија у унапређењу свакодневног живота сениора у Србији, Славица Јосифовић, руководилац Центра за истраживања РТС-а – о перцепцији телевизијског програма од стране старијег становништва Србије, Нада Сенић, сарадница Центра за истраживања РТС-а – о телевизији у свакодневном животу старијег становништва Србије, др Драгана Динић са Института за политичке студије – о радијској посвећености старењу и старости, „Доживети стоту“, а новинарка „Гласа осигураника“ Весна Кадић – о интернету као новом изазову у информисању старијих.

Светлана Љубоја, руководилац медијске архиве ЕБАРТ-а, начинила је анализу прилога о старењу и старости у дневној штампи у периоду од 2003. до 2012. године.

Мирјана Соколовић и Центра за социјални рад Стара Пазова, говорила о старењу и старости у медијима локалних заједница, др Ружица Росандић – о специјализованим порукама пензионерима у „Гласу осигураника“, а Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије и Мреже „ХуманаС“ – о кампањама за промовисање старости и старења.

Новинарка Бранка Оташевић дала је на крају преглед свих излагања, са закључцима:

Чињеница да популација у Србији стари и да грађани старији од 65 година већ сад чине готово половину редовних корисника класичних медија (штампе, радија и телевизије) обавезује медије да се према њима одговорније и с више пажње односе двојако. С једне стране, да њихове егзистенцијалне интересе, проблеме, активности учине сталним делом свог програмског садржаја, а с друге стране да уважавају њихове потребе, жеље и афинитете у погледу опште понуде информативних, образовних и забавних медијских садржаја.

С обзиром да утицај савремених медија умногоме обликује јавно мњење, намеће моделе понашања и увелико одређује систем вредности, професионални однос према широком спектру тема о старењу и старости могао би да се побољша и специјализованим додатним стручним усавршавањем новинара, за шта би подједнако могли бити заинтересовани и ангажовани организатори Саветовања – Геронтолошко друштво Србије и Удружење новинара Србије.

Бољем, свеобухватније и исправнијем медијском бављењу старима и старошћу својом спремношћу да усавршавају сопствене вештине у комуницирању, представљању и оглашавању својих делатности, у ширењу вести путем нових медија и нових технологија, у великој мери могу и треба да доприносе институције социјалне заштите, удружења грађана, локалне самоуправе, стручне службе и научне институције којима су по природи посла у фокусу припадници генерација трећег доба.

24. октобар 2013.

OДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Друга седница Савета за родну равноправност Владе Републике Србије одржана је 24. октобра 2013. године у 11 часова у Влади Републике Србије. Седницом је председавала Стана Божовић, председница Савета и државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, а присуствовали су представници свих државних институција и организација цивилног друштва, које је Влада Републике Србије именовала у Савет својом Одлуком из априла 2013. године.

 OДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

На дневном реду ове седнице биле су тачке, које је председница Савета, у сарадњи са Управом за родну равноправност наведеног министарства, предложила за расправу и одлучивање имајући у виду тренутно најзначајнија питања остваривања родне равноправности у Републици Србији. На основу тога, чланови и чланице Савета су разматрали и предложили даље мере на основу Закључних запажања о Другом и трећем извештају Републике Србије поднетом Комитету УН за елиминацију дискриминације жена (CEDAW) од 25. јула 2013. године. Наиме, тај комитет је препоручио Републици Србији и њеним надлежним органима одређене мере из области: правосуђа, здравства, образовања, културе, положаја жена на селу, сарадње са организацијама цивилног друштва и друге, којима се унапређује статус жена и достижу међународни стандарди људских права на овом пољу. На седници Савета, још једном је подвучено да Република Србија са дужним поштовањем прихвата препоруке Комитета УН и да ће, у оквиру својих расположивих капацитета, радити на њиховом испуњавању.

Такође су иницирани поступци, које Република Србија треба да предузме након потврђивања Конвенције Савета Европе о спречавању насиља над женама и насиља у породици (CAHVIO). Наиме, Народна скупштина Републике Србије завршила је, ове недеље, расправу о Предлогу закона о потврђивању наведене конвенције, тако да се њено потврђивање може ускоро очекивати. Република Србија би, тако, постала 6 земља чланица Савета Европе, која се обавезала на примену овог међународног правног инструмента и, истовремено, приступила имплементацији одредби Конвенције у своје национално законодавство. Циљ овог процеса је, да се у Републици Србији успостави систем ефикасније заштите и превенције од насиља над женама и насиља у породици, а редослед будућих корака и решења на том путу предложиће Савет за родну равнопрвност на основу својих овлашћења регулисаних Пословником Владе.

 OДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

На седници је донета и одлука да се, у наредном периоду, обави евалуација Акционог плана уз Националну стратегију за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, који истиче 2015. године, и Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација–„Жене, мир и безбедност” у Републици Србији (2010-2015).

У складу са тенденцијом у Републици Србији, којом се, како је недавно истакао први потпредседник Владе Републике Србије, пружа недвосмислена подршка у остваривању мера и политика родне равноправности у земљи – Савет за родну равноправност предложио је Влади Репубилике Србије да именује две нове чланице Савета, односно Лепојку Митановски из Организације за заштиту права и подршку женама са инвалидитетом „Из круга–Београд” и Веру Куртић из Ромске женске мреже. Ово је по први пут од када у последњих 8 година, у различитим сазивима, функционише Савет за родну равноправност да се за чланицу, из цивилног друштва, предлаже неко, ко се бави побољшањем положаја жена са инвалидитетом.

22. октобар 2013.

ДОБРА САРАДЊА ВЛАДЕ И УНИЦЕФА

Конференцију о спроведеним активностима у оквиру програма сарадње између Владе Републике Србије и Уницефа за период 2011–2015, приређену 22. октобра у београдском хотелу Метропол, отворила је госпођа Јудита Рајхенберг, директорка Уницефа у Србији, која ускоро ту функцију препушта колеги Мишелу Сан-Лоту.

 ДОБРА САРАДЊА ВЛАДЕ И УНИЦЕФА

Представивши учеснике – госпођу Кирси Мади из Женеве, заменицу директорке Уницефа за Централну и Источну Европу и Заједницу независних држава, министарку задравља Славицу Ђукић-Дејановић, министра омладине и спорта Вању Удовичића, државну секретарку у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике – Бранкицу Јанковић, државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Мухедина Фиуљанина, и шефа Политичког сектора Делегације Европске уније у Републици Србији – Луку Бјанконија, Јудита Рајхенберг је казала да све њих спаја свест о важности положаја детета у нашој земљи.

 ДОБРА САРАДЊА ВЛАДЕ И УНИЦЕФА

Госпођа Кирси Мади истакла је значај активности система социјалне заштите, здравства и образовања кад је реч о остварењу права детета и казала да су реформе у Србији, очигледно, усмерене на потпуније уважавање дечјих права.

 ДОБРА САРАДЊА ВЛАДЕ И УНИЦЕФА

Министарка здравља Славица Ђукић-Дејановић нагласила је да смо много постигли, али је још много посла пред нама. Предстоји нам оснаживање система за рано препознавање развојних ризика и посвећен рад са осетљивим и маргинализованим групама, посебно Ромима, усредсређеност на дете у породици и на дете као корисника здравствених услуга...

 ДОБРА САРАДЊА ВЛАДЕ И УНИЦЕФА

Министар омладине и спорта Вања Удовичић, као један од најважнијих проблема које нам ваља решавати, навео је насиље над децом – међусобно, и у породици. Истакао је да без добро организованог система здравства, просвете и спорта, односно физичке културе – нема здраве нације.

Бранкица Јанковић – по речима директорке Уницефа Рајхенберг, једна од најеминентнијих представница сектора социјалне заштите, која придаје изузетну важност свим видовима реформи у вези са правима детета – казала је да је Република Србија прешла дуг пут у изградњи свеобухватног и ефикасног система заштите деце и да данас, у доста тешким материјалним условима, настоји да тај систем унапреди, борећи се, пре свега, да деца која не могу да расту у својим биолошким породицама, безбедно расту у хранитељским, да се изврши потпуна деинституционализација и што већем броју деце омогући услуга дневног боравка, да се развије услуга „породични сарадник“ као подршка породицама у кризи, да се осетљиве и маргинализовне групе што више укључују у друштво, да се, наменским трансферима, смање последице неуједначеног регионалног развоја, као и да један од реформских приоритета протеклих година – сузбијање злостављања и занемаривања деце – и убудуће остане приоритет.

– Управо данас – обавестила је учеснике у конференцији Бранкица Јанковић – наш ресорни министар и потпредседник Владе Србије др Јован Кркобабић je у Скупштини Србије поводом ратификације Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, и хашке Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења, што ће повећати сигурност очувања најбољег интереса детета у оваквим случајевима.

Господин Лука Бјанкони, шеф Политичког сектора Делегације Европске уније у Републици Србији, на крају je рекао да све што Уницеф ради у Србији, има јасан циљ, а то је: пуна социјална инклузија најугроженије деце у Србији и поштовање свеукупних дечјих права, које ће и децу са маргине поставити у центар.

Јудита Рајхенберг, одлазећа директорка Уницефа у Србији, којој су се сви говорници топло захвалили на пожртвованом раду и залагању, узвратила је представницима Владе Србије бираним речима: „Мој мандат у Србији истиче и желим да се, у име Уницефа и у своје властито име, захвалим свима вама за вашу позитивну енергију, снагу и одлучност, за искреност и поверење. Ја одлазим, али Србија ће остати у мом срцу.“

У другом делу конференције представљен је, поред осталог, средњорочни извештај о Програму сарадње Уницефа и Владе Републике Србије, у којем је наглашено: „Процес европских интеграција добра је прилика за убрзавање реформи и стављање права деце у средиште пажње.“

22. октобар 2013.

ОДЛУЧНИ У БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Влада Србије наставиће још успешније и енергичније борбу против насиља над социјално угроженим групама, а пре свега над женама и децом, поручо је потпредседник Владе и министар рада Јован Кркобабић. На крају скупштинске дебате о Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама, Кркобабић је рекао да је важно да се настави борба да се то велико зло - насиље над женама барем смањи, јер се не може у кратком временском периоду потпуно искоренити.

Сваки случај насиља, како је истакао, представља ситуацију која цело друштво мора опоменути да сви заједо удружени морамо више урадити. Говорећи о Конвенцији о заштити деце и сарадњи у области међународног усвајања, о којој су посланици такође расправљали, Кркобабић је рекао да се предузимају мере да се смањи број институција у којим су смештена деца посебно она са посебним потребама, јер је боље да одрастају у породици. Он је објаснио да се чине напори да највећи број деце које су усвојена буду усвојена у Србији, а тамо где то није могуће иде се на међуанродно усвајање.

Кркобабић је као добар пример поменуо Шведску, за коју је рекао да је примила велики број деце из Србије заосталих у развоју и да се показала као одговорна у односу према њима. Како је рекао, предузимају се све мере које су потребне да би се заштитла деца која иду на усвајање у иностранство и да не би дошло до повреде њихове слободе, интегритета и развоја.

Кркобабић је посланике позвао да подрже те конвенције.

22. октобар 2013.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПОЛИТИЧКОГ САВЕТА ВЛАДЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАП ЗА ПРИМЕНУ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325

Данас је одржана друга седница Политичког савета Владе за спровођење НАП за примену Резолуције 1325. Седницом је председавао председник Политичког савета државни секретар у Министарству одбране Зоран Ђорђевић а седници је присуствовала и заменица Политичког савета , државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике мр Стана Божовић.

 ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПОЛИТИЧКОГ САВЕТА ВЛАДЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАП ЗА ПРИМЕНУ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ ПОЛИТИЧКОГ САВЕТА ВЛАДЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАП ЗА ПРИМЕНУ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325

Политички савет Владе за спровођење Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији одржао је данас, 22.10.2013. године, другу седницу овог тела.

Ово је прва седница Политичког савета, након реконструкције Владе, у новом сазиву.

Политички савет је највише институционално тело Владе за спровођење Националног акционог плана (НАП) за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015), кога чине представници надлежних министарстава Владе за спровођење НАП.

 ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПОЛИТИЧКОГ САВЕТА ВЛАДЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАП ЗА ПРИМЕНУ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325

На данашњој седници Политичког савета потврђена је решеност чланова тог тела да заједничким радом допринесемо реформским процесима у друштву и унапређењу спровођења овог акционог плана.

У светлу прикључења Републике Србије у чланство Европске Уније, Влада Републике Србије активно доприноси процесима изградње мира, стабилности и безбедности у свом непосредном окружењу, региону, као и у свету, кроз учешће представника Републике Србије у мултинационалним операцијама, међу којима је све више жена.

Посебан напредак Република Србија је остварила у примени Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација, у видљивости улоге жена у сектору безбедности, повећању заступљености жена у војсци, полицији, царини, у службама безбедности и у Управи за извршење кривичних санкција.

Захваљујући медијима и бројним едукацијама реализованим у сектору безбедности у Републици Србији, дошло је до значајне промене свести о улози жена у пословима безбедности и унапређен је нормативни и институционални основ за изградњу механизама родне равноправности у друштву и делотворну заштиту жена у пракси.

У наредним месецима активности Политичког савета биће усмерене на разматрање могућности за унапређења рада постојећих институционалних тела и механизама за спровођење НАП, као и ка подстицању међусекторске сарадње и размени искустава и добрих пракса у земљи и у региону.

Након две и по године од доношења Националног акционог плана, Република Србија, у погледу резултата постигнутих у спровођењу Резолуције 1325 СБ УН, у пракси заузима водеће место у региону, са јасном решеношћу да остане отворена за све облике међународне сарадње који треба да допринесу јачању поверења и мира у региону.

21. октобар 2013.

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА МОСТУ КОД ЦРВЕНЕ РЕКЕ НА КОРИДОРУ 10

Директор инспектората рада Драгољуб Пеурача обишао је деоницу Коридора 10 Црвена река - Чифлик, тачније мост Б код Црвене Реке и извршио надзор из области безбедности и здравља на раду и радних односа. Представници компаније Актор која изводи радове на овом потезу и на којима тренутно ради око 500 радника упознали су Пеурачу са ситуацијом на терену.

Директор Инспектората рада је истакао да је циљ ових обилазака и контрола да се види да ли запослени примењују законом прописане мере из области безбедности и здравља на раду и да ли имају уговоре о раду. Пеурача је поред осталог рекао да је превенција један од бољих видова заштите и да је задовољан тиме што су повреде на раду у Србији знатно смањене.


Пирот Црвена река, Драгољуб Пеурача директор Инспектората рада, о разлозима обиласка градилишта

"Број смртних повреда на раду смањен је за скоро 36 одсто док је број колективних повреда на раду, превентивним радом инспекција смањен за 40 процената" нагласио је Пеурача. Он је након обиласка деонице Коридора 10 коју гради грчка фирма "Актор" и која спада у најтеже деонице због великог броја мостова и појаве клизишта, казао да инспекције нарочиту пажњу обраћају на контролу радова на изградњи Коридора 10. "Овде је инспекција рада извршила преко 20 надзора из области безбедности и здравља на раду и радних односа. Десиле су се три лакше повреде. Није било тешких, смртних нити тешких колективних повреда," рекао је Пеурача.

Перуача је нагласио да ће Инспекција рада свуда на територији земље где се одвијају обимни грађевински радови или радови из области путне привреде, вршити надзор и примењивати закон у пуном капацитету без обзира да ли се ради о домаћим или страним радницима тамо где се уоче недостаци, укључујући захтеве за покретање прекршајног поступка.

Градјевински инжењер Зоран Коковић, представник грчке фирме Актор, каже да се изводе врло сложени послове. Радове отежава конфигурација терена, али да за сада радови напредују планираном динамиком.


Пирот Црвена река, Зоран Коковић пројект менаджер, о динамици радова

Према најавама, радови на овом делу Коридора 10 иду жељеном динамиком и ускоро ће почети и постављање асфалта на коловозним тракама.

21. октобар 2013.

''ЗДРАВА РАДНА МЕСТА''

''У Републици Србији сваке године , према подацима инспектората за рад, у просеку, око 40 запослених смртно страда непосредно на радном месту, а преко 1000 запослених претрпи тешку повреду на раду'', упозорила је државна секретарка мр Стана Божовић на отварању Европске недеље безбедности и здравља на раду која се ове године одржава од 21.-23.октобра.

 ЗДРАВА РАДНА МЕСТА

Европска недеља безбедности и здравља на раду је саставни део кампање ''Здрава радна места'' која траје две године.Тема кампање 2012-2013. године је ''Радимо заједно на превенцији ризика'' коју је организовала Агенција за безбедност и здравље на раду Европске уније.

 ЗДРАВА РАДНА МЕСТА

''Тродневни Симпозијум посвећен је безбедности и здрављу здравствених радника , јер се ви, здравствени радници свакодневно суочавате са различитим ризицима на радном месту који могу угрозити ваше здравље'', рекла је државна секретарка Божовић. Поред овог Симпозијума у Републици Србији Европска недеља безбедности и здравља на раду се обележава и другим активностима у које су укључени представници министарстава , послодаваца и запослених.

 ЗДРАВА РАДНА МЕСТА

''Према проценама Међународне организације рада , на свету 2,34 милиона људи годишње смртно страда на раду, од овог броја 321.000 се односи на повреде на раду, док је 2.02 милиона смртних случајева узроковано различитим типовима болести у вези са радом, што у просеку износи више од 5.500 смртних случајева дневно'', рекла је државна секретарка Стана Божовић. Она је упозорила и на податке да у Европској унији на свака 3,5 минута једна особа изгуби живот, као последица повреде на раду или професионалне болести. Стопа повреда на раду и здравставени проблеми у вези са радом има директан утицај и на економски раст и на запосленост у Европи. Најмање 450 милиона радних дана, како је навела, је изгубљено сваке године, процене варирају, али повреде на раду и трошкови (лечење, боловање, итд....) коштају економију ЕУ најмање 490 милијарди евра.

''Ови подаци показују да је неопходно преузети одговарајуће мере како би се ситуација у овој области поправила и унапредила, такође користим прилику да вас информишем да је управа за безбедност и здравље на раду Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, у оквиру својих надлежности, односно да су радне групе, израдиле Нацрт закона о изменама и допунама закона безбедности и здравља на раду и Предлог Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године, са низом мера за унапређење ове области'', нагласила је државна секретарка Божовић.

 ЗДРАВА РАДНА МЕСТА

На отварању Европске недеље безбедности и здравља на раду говорили су и помоћник Министра здравља прим. Зоран Ковачевић , Аташе за рад и социјална питања амбасаде Аустрије Оливер Хилер као и представници здравствених институција у Србији. Отварању су присуствовали и гости из Аустрије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, САД, Уганде...

20. октобар 2013.

69. ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА БЕОГРАДА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Председник Владе Републике Србије, господин Ивица Дачић предводио је 20. oктобра 2013. године у 11.00 часова државну церемонију поводом 69. годишњице ослобођења Београда у Другом светском рату уз пуне државне и војне почасти. У оквиру спомен-комплекса гробља ослободилаца Београда у Другом светском рату поред председника Владе венце су положили представници Министарства одбране и Војске Србије, Града Београдa, СУБНОР-а Србије, као и представници амбасада Руске Федерације, Украјине, Белорусије и Азербејџана у Републици Србији.

 69. ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА БЕОГРАДА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

У наставку програма обележавања, крај Споменика страдалим совјетским пилотима који се налази на Авали, у 12.30 часова одржана је церемонија полагања венаца и одавања почасти.

 69. ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА БЕОГРАДА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

*
*        *

Након вишедневних крвавих и тешких борби припадници Народноослободилачке војске Југославије помогнути својим совјетским савезницима ослободили су 20. октобра 1944. године главни град Србије и Југославије и тиме окончали четворогодишњи период његове окупације током кога је страдао велики број Београђана, док је сам град претрпео девастацију изузетно великог обима.

19. октобар 2013.

ДОМ СЕ ДОВОДИ У РЕД, ПУНА ПОДРШКА МИНИСТАРСТВА

Државна секретарка мр Стана Божовић посетила је Дом за лица ментално ометена у развоју у Тутину. Она је, обилазећи ову установу, рекла да је потебно уложити још више напора за побољшање живота лица која су смештена у овој и сличним установама у Србији.

„Ми редовно пратимо рад Дома за лица ментално ометена у развоју у Тутину, као и рад других установа за социјалну заштиту у нашој земљи. У том смислу, министарство ће у наредном периоду овом Дому посветити посебну пажњу и пружити пуну подршку", рекла је државна секретарка мр Стана Божовић.

Она је обишла и издвојену радну јединицу ове установе, која је смештена изван града, а служи за радно ангажовање штићеника који су за то способни. Мр Стана Божовић је такође обишла и просторије за смештај лица ометених у развоју, њихове спаваоне, кухињу и дневни боравак.

„Морамо бити одговорни и мислити на оне којима је наша помоћ потребна. Треба да се максимално ангажујемо и разумемо потребе људи који су смештени овде. Сви ви који сте запослени у овом Дому треба да знате да ћете само таквим односом успети да ову установу још више унапредите“, оценила је мр Стана Божовић.

Директор Дома за лица ментално ометена у развоју Рамиз Зећировић, који је на ову дужност именован пре три месеца, рекао је да се пословање установе постепено доводи у ред.

''Упорно апелујем на све раднике да на ову институцију гледамо као на нашу другу кућу“, рекао је Зећировић и посебно се захвалио на личном ангажовању државне секретарке мр Стане Божовић као и на њеној посети Дому.

Дом за лица ментално ометена у развоју основан је 1957. године, тренутно је у њему запослено 89 радника, а на смештају има око триста штићеника.

19. октобар 2013.

СРБИЈА НЕ ЗАБОРАВЉА: СЕЋАЊЕ НА ФРАНЦУСКЕ ВОЈНИКЕ И ОФИЦИРЕ СТРАДАЛЕ У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Поводом обележавања годишњице ослобођења Зајечара у Првом светском рату одржане су традиционалне српско-француске комеморативне свечаности у организацији Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије. Церемонија полагања венаца и одавања почасти одржана је 19. октобра 2013. године у 12.00 часова у оквиру комплекса Француског војног гробља у Зајечару, а у наставку и код Споменика палим Тимочанима у Балканским и Првом светском рату, који се налази у центру тог града.

 СРБИЈА НЕ ЗАБОРАВЉА: СЕЋАЊЕ НА ФРАНЦУСКЕ ВОЈНИКЕ И ОФИЦИРЕ СТРАДАЛЕ У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Том приликом, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Негован Станковић, представници Министарства одбране и Војске Србије, Амбасаде Републике Француске у Републици Србији, Града Зајечара и удружења грађана опредељених за очување традиција ослободилачких ратова Србије положили су венце у знак поштовања према страдалим савезницима.

 СРБИЈА НЕ ЗАБОРАВЉА: СЕЋАЊЕ НА ФРАНЦУСКЕ ВОЈНИКЕ И ОФИЦИРЕ СТРАДАЛЕ У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Споменик Тимочанима страдалим током Првог светског рата у Зајечару сведочи о пострадалима током завршних војних операција за ослобођење земље 1918. године када су припадници Српске војске, заједно са својим француским савезницима, водили тешке борбе против аустро-угарских, немачких и бугарских трупа.

 СРБИЈА НЕ ЗАБОРАВЉА: СЕЋАЊЕ НА ФРАНЦУСКЕ ВОЈНИКЕ И ОФИЦИРЕ СТРАДАЛЕ У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Комплекс Француског војног гробља у Зајечару представља, после Француског војног гробља у Београду, други по величини и значају француски војни меморијал на територији Србије.

18. октобар 2013.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ПИТАЊА СТАРОСТИ И СТАРЕЊА

Седница - трећа по реду - Савета за питања старости и старења Владе Републике Србије одржана је у Вршцу 17. и 18. октобра . Савет чини 20 чланова – представника више различитих ресора и организација заинтересованих за положај старије популације. Седницу су водили председница Савета Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и потпредседник, др Милош Немањић.

 ОДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ПИТАЊА СТАРОСТИ И СТАРЕЊА

Првог дана седнице, потпредседник Савета, др Милош Немањић, иначе челни човек Геронтолошког друштва Србије, предочио је члановима овог саветодавног Владиног тела Анализу досадашње примене Националне стратегије о старењу и најавио одржавање Геронтолошког конгреса. У оквиру теме Глобални индекс старења говорили су Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић.

Другог дана седнице, чланови Савета су, подељени у четири групе, обрадили су исто толико тема: Сиромаштво (мањи обухват старијих НСП-ом после доношења Закона о социјалној заштити; неусклађености система и системских база података), Доступност услуга у свим системима (недоступност постојећих – по основу физичке доступности и ограничених капацитета пружалаца: територијална покривеност, модели финансирања; недостатак нових, нарочито интегрисаних услуга), Дискриминација и насиље (непостојање системске координације локалних актера; непостојање јединствене базе података; непрепознавање феномена) и Партиципација и социјална инклузија (међугенерацијска солидарност и сарадња; приступ образовању; самоорганизовање).

Трећа седница Савета за питања старости и старења приређена је с циљем утврђивања приоритета активности Саветa у наредном периоду. Савет настоји да побољша положај старијих особа, да омогући остваривање њихових људских права, да развије међугенерацијску солидарност, сузбије дискриминацију и смањи сиромаштво старих, као и да унапреди њихову здравствену и социјалну заштиту- Такође да обезбеди помоћ породицама које брину о својим остарелим члановима као и да омогући што шире креативно учешће старијих грађана Србије у животу заједнице.

16. октобар 2013.

ОБЕЛЕЖЕНО ПОЛА ВЕКА СУБОТИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Један од најстаријих у Војводини, Центар за социјални рад Града Суботице прославио је 16. октобра педесет година постојања и успешног рада. Уочи прославе, стручни радници суботичког Центра добили су нулту лиценцу за рад, која важи шест година, а односи се на 23 социјална радника, 7 психолога, 5 педагога, 3 специјална педагога и 5 правника.

 ОБЕЛЕЖЕНО ПОЛА ВЕКА СУБОТИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за социјални рад Града Суботице надлежан је за више од 140 хиљада становника у 19 насеља, и то у време њиховог интензивног демографског старења, са просечном старошћу од око 42 године. Услуге центра тренутно користи 12.000 грађана. Локална самоуправа је овој установи 2009. године поверила још једну веома важну улогу – изабрала је Центар за социјални рад Града Суботице као извођача услуге Дневног центра за децу и омладину са поремеђајима у друштвеном понашању.

За педесет година марљивог рада, суботички ЦСР развио је бројне услуге социјалне заштите. Већ прве године по оснивању увео је услугу Бриге о деци без родитељског старања, и током пола века бринуо о укупно 1.000 деце. Сада, на челу са директорком Дијаном Прћић, води рачуна о 240 деце, о 350 одраслих и старих лица под старатељством, као и о 75 корисника у хранитељским породицама. Само у току прошле године Центар је обавио 61.226 послова за око шест хиљада триста корисника.

Представници републичких и покрајинских власти на прослави педесетогодишњице су оценили да је суботички Центар за социјални рад међу најбољима у држави. – Суботички Центар – нагласила је Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике – поставио је стандарде које треба да следе и друге социјалне установе у земљи.

16. октобар 2013.

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О РАДУ

Данас је одржан састанак Радне групе за припрему измена и допуна Закона о раду, која треба да усагласи ставове у вези са изменама и допунама овог закона. Поред представника Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Радну групу чине представници Министарства привреде и Министарства финансија, као и представници социјалних партнера: Савеза самосталних синдиката Србије, УГС Независност и Уније послодаваца Србије.

На састанку су изнети могући правци измена и допуна Закона о раду и разматрана поједина решења која треба да буду обухваћена тим изменама. Радна група ће у најкраћем року наставити рад како би дошло до коначног усаглашавања ставова о изменама и допунама Закона о раду.

15. октобар 2013.

ПОЧАСТ СТРАДАЛИМА

Комеморативно окупљање посвећено одавању почасти борцима и цивилима страдалим у Другом светском рату у Пожаревцу одржано је данас у оквиру Спомен-комплекса „Чачалица . Комеморативно окупљање почело је церемонијом одавања почасти и полагања венаца код Спомен-костурнице страдалих припадника Црвене Армије. Венац у име Владе Републике Србије положио је државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Негован Станковић. Након тога, српски и инострани званичници, које је предводио министар без портфеља задужен за европске интеграције Бранко Ружић одали су почаст жртвама код Спомен-костурнице родољуба страдалих у Другом светском рату.

 ПОЧАСТ СТРАДАЛИМА

Венце код обе спомен-костурнице положили су делегација Министарства одбране и Војске Србије, градоначелник и представници Града Пожаревца, дипломатски представници Републике Белорусије, Руске Федерације и Украјине, као и удружења и грађани опредељени за неговање традиција ослободилачих ратова Србије. Oрганизатор комеморативне свечаности био је Одбор Владе за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

 ПОЧАСТ СТРАДАЛИМА

Министарство рада и социјалне политике 2011. године у потпуности је финансирало пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе-Смедерево, који је за циљ имао свеобухватну обнову Спомен-костурнице страдалих припадника Црвене Армије, Спомен-обележја страдалим Јеврејима и Спомен-костурнице родољуба страдалих у Другом светском рату у оквиру спомен-комплекса „Чачалица“ код Пожаревца.

 ПОЧАСТ СТРАДАЛИМА

15. октобар 2013.

СВИ СМО ЈЕДНАКИ ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ

''Желим да вам кажем да ће Влада Републике Србије урадити све да унапреди положај особа са инвалидитетом. Многе од вас познајем лично, са некима сам сарађивала двадесет година. Знате и сами да се држава тренутно налази у економској и моралној кризи и да је могуће једино реформама вратити углед Србији'', поручила је државна секретарка мр Стана Божовић на донаторској изложби уметничких дела у Дому за одрасла инвалидна лица у Земуну.

 СВИ СМО ЈЕДНАКИ ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ

Установа ''Дом за одрасла инвалидна лица'' суочава се тренутно са великим проблемима и није у могућности да финансира неопходне грађевинске радове па је циљ изложбе управо био прикупљање новца за реконструкцију крова и кречење зграде. Кров се иначе налази у веома лошем стању и постоји опасност од његовог урушавања.

 СВИ СМО ЈЕДНАКИ ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ

Државна секретарка мр Стана Божовић , нагласила је да ће са својим тимом и даље радити на томе да се побољша положај особа са инвалидитетом у Србији и истакла да је неопходно изменити што пре законску регулативу када је реч о запошљавању особа са инвалидитетом и њиховој професионалној рехабилитацији.

Државна секретарка Божовић позвала је све особе са инвалидитетом да уколико имају идеје како унапредити сопствени положај у друштву, дођу у министарство и заједно размотре предложене активности.

14. октобар 2013.

Комеморативно окупљање на стратишту у Драгинцу

У месту Драгинац код Лознице одржана је државна комеморативна свечаност посвећена очувању достојанственог сећања на 2.950 цивила брутално ликвидираних 14. октобра 1941. године. Код спомен костурнице у Драгинцу венце су положили уз државне и војне почасти високи представници Владе Србије, Министарства одбране и Војске Србије, градоначелник Града Лознице, представници основне школе „14. октобар“ у Драгинцу, као и представници удружења опредељених за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

После церемоније полагања венаца и протоколарних обраћања градоначелника Лознице господина Видоја Петровића и државног секретара Министарства рада, запошљавања и социјалне политике господина Негована Станковића, одржан је и краћи културно уметнички програм.

 Комеморативно окупљање на стратишту у Драгинцу

*
*         *

Спомен-костурница у селу Драгинац код Лознице сведочи о првом масовном злочину почињеном над цивилима у раздобљу Другог светског рата на територији тада окупиране Србије, када је током једног дана (14. октобра 1941. године), извршена одмазда стрељањем 2.950 цивила.

У јесен 1941. године јединице Вермахта кренуле су у офанзиву са циљем да поврате изгубљене територије у западној Србији. Једна казнена експедиција упутила се ка Крупњу, али је на мосту преко Јадра код места званог Гајића Стена у близини Драгинца заустављена и разбијена од стране партизанских одреда 14. октобра 1941. године.

 Комеморативно окупљање на стратишту у Драгинцу

Немачке окупационе снаге су као одмазду за овај пораз из Драгинца и околине сакупиле и потом на неколико места у Драгинцу стрељале укупно 2.950 лица. Најмлађа жртва била је стара свега три дана. Након тога су их све затрпали у заједничке гробнице.

Гробнице су после рата уређене и обележене, а 1961. године сви посмртни остаци пренети су у заједничку спомен-костурницу изван села. Спомен-костурница је обележена гранитним спомеником висине седам метара, аутора Остоје Горданића Балканског. На меморијалу су исписани спомен-текстови. На месту ранијих гробница остале су уређене хумке на којима се налазе плоче са стиховима Ђорђа Радишића.

Спомен-костурница у Драгинцу код Лознице у потпуности је обновљена средствима ресорног Министарства рада и социјалне политике 2011. године.

 Комеморативно окупљање на стратишту у Драгинцу

Злочин у Драгинцу, који је претходио сличним трагичним догађајима у Краљеву и Крагујевцу током октобра исте године, у претходним деценијама постепено је заборављан тако да седамдесет година касније, у наше време, мали број грађана Србије има сазнања о злочину који је почињен.

11. октобар 2013.

Додељене годишње награде „Невен“ и „Добра играчка“

У четвртак, 10. октобра, четвртог дана Дечје недеље, коју су приредили Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и ,,Пријатељи деце Србије”, у Скупштини града Београда додељене су награде „Невен“ и „Добра играчка“.

Награда „Невен“ се дуги низ година додељује за белетристику, за илустрацију, и за књигу из области популарне науке, подстичући уметничко стваралаштво за децу, а књиге приспеле на конкурс, пошто стручни жири обави свој посао, поклањају се породицама са више деце.

Жири за белетристику у саставу: председница Тијана Тропин, Владимир Андрић, Зорана Опачић, донео је ОДЛУКУ да се награда “Невен“ за 2012. годину  додели ВЛАДИМИРУ МАНОЈЛОВИЋУ  за књигу „МАЈМУНОЉУПЦИ“ у издању Радио телевизије Србије.

Жири за илустрацију у саставу: Весна Моравић Балкански, председница, Винцент Лудвиг Гадомски и Славиша Љубомировић донео је ОДЛУКУ да се награда “Невен“ за 2012. додели МИЛЕНКУ СТЕВАНОВИЋУ  за илустрацију књиге „БЕОГРАД ЗА ДЕЦУ“ у издању Креативног центра из Београда.

Жири за популарну науку у саставу:  Владимир Јеленковић, председник,  Владимир Андрић, Зорана Опачић,  Тијана Тропин,  донео је ОДЛУКУ да се награда “Невен“за 2012. годину додели НИКОЛИ БОЖИЋУ за књигу АСТРОНОМИЈАу издању „Креативног центра“, Београд.

„Добра играчка“ је признање за квалитет, које указује на домаће квалитетне играчке, а критеријуми квалитета су васпитно-образовни, здравствени, естетски, техничко-технолошки. Све играчке приспеле на конкурс достављају се породицама са више деце, у виду поклона и подршке.

Жири, у саставу: Гордана Цветковић, педагог, Министарство просвете  Србије, Татјана Матијаш, педагог, Пријатељи деце Србије, Љиљана Драгутиновић, васпитач, Удружење  васпитача  Београда, донео је ОДЛУКУ да признање и могућност коришћења знака Добре играчке, ове године  припадне: произвођачу играчака „Коцкица“, Суботица, за играчкe “Низалица – воће са кутијом“ и „Игра са бројевима“ и произвођачу играчака „ОДДО“, Београд, за играчку „Трагови  –  игра о уметности и путовању“

Додели годишњих награда „Невен“ и „Добра играчка“ присуствовала је дечја читалачка публика, наставници, васпитачи, представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе и информисања, као и бројни ствараоци за децу.

11. октобар 2013.

Образовање даје слободу

''Међународни дан девојчица који су установиле Уједињене нације са циљем скретања пажње на проблеме са којима се суочавају девојчице у свету посебно је важан и за Србију. Иако, на срећу, статистика у нашој земљи није тако црна као на светском нивоу, постоје проблеми на које је неопходно скренути пажњу'', рекла је поводом обележавања Међународног дана девојчица, државна секретарка мр Стана Божовић.

Ове године тема је ''Образовање'' и зато је важно истаћи да је у Републици Србији обавезно и бесплатно похађање основне школе, као и да је похађање средње школе бесплатно, али не и обавезно, подсетила је државна секретарка Божовић.

Она је нагласила и да је према подацима Републичког завода за статистику из 2010. године, код деце старости 7 година која уписују и похађају основну школу, нешто више девојчица. Међутим, код деце старости од 7 до 14 година, дакле кроз цело основношколско образовање, број девојчица пада и проценат дечака и девојчица се скоро изједначава. На крају, 48% девојчица и 52% дечака завршава основну школу. ''Овај податак је значајан када говоримо о девојчицама у образовању, јер можемо закључити да девојчице напуштају основну школу из различитих разлога. Ти разлози су вишеструки- културолошки, економски, породични, здравствени и други'', рекла је државна секретарка мр Стана Божовић.

 Образовање даје слободу

''Када је у питању образовање, посебно су погођене девојчице из вишеструко дискриминисаних група нашег друштва. Ту говоримо о Ромкињама, девојчицaма ометеним у развоју или са посебним потребама, девојчицама из руралних области'', истакла је државна секретарка.

- Девојчице Ромкиње су посебно угрожене јер у највећем броју случајева немају приступ образовању или су принуђене да га напусте током основне школе, оне не одлучују самостално о наставку школовања и раније ступају у брак и сл. Због непостојања целовите евиденције, процене које су нам доступне говоре о томе да девојчице обично заврше око четири разреда основне школе.

- Девојчице са посебним потребама суочавају се са бројним препрекама које се огледају у непостојању системских решења за њихово школовање. Школе за специјално образовање су неретко слабо доступне или имају ограничен број места. Девојчице које користе колица или друга помагала ограничене су на похађање само оних школа које имају адекватну инфраструктуру односно прилаз просторијама за учење, а немају све школе те услове.

- Девојчице из руралних крајева наше земље принуђене су да прелазе километре до школе, ангажоване су на бројним пословима у домаћинству и због тога често одустају од образовања. У руралним подручјима наше земље још увек је присутно и јако патријархално васпитање, које не предвиђа образовање за женску децу.

Државна секретарка је посебно нагласила да се Република Србија у оквиру Министарства рада, запошљавања и социјалне политике осим своје Националне стратегије за побољшање положаја жена у унапређивање родне равноправности бави и положајем девојчица и жена у процесу образовања.

У том смислу смо, нагласила је, као циљ предвидели Равноправан приступ образовању, уједначавање заступљености оба пола на свим нивоима образовања. Поштујући специфичности жена из вишеструко дискриминисаних група предвидели смо:

-спровођење истраживања о узроцима превременог престанка школовања,

-предузимање мера посебне акције за превазилажење неједнакости у приступу образовању и примену посебних програма допунског образовања,

-уклањање родне неједнакости те искорењивање неписмености у Србији.

 Образовање даје слободу

''Надамо се да ћемо након спровођења темељног истраживања које је неопходно урадити у сарадњи са другим актерима спровести и адекватне активности. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је један од актера, али је неопходна мултисекторска сарадња при обезбеђивању бољих услова за образовање за девојчице у нашој земљи'', рекла је државна секретарка.

''Осим стварања адекватних услова попут оних физичких као нпр. обезбеђивање превоза до школе или рампи за колица девојчице којима је потребан тај вид услова, неопходно је радити и на промени свести родитеља који су понекад препрека за школовање девојчица'', закључила је државна секретарка Стана Божовић.

Поред државне секретарке мр Стане Божовић , на конференцији поводом међународног дана девојчица говориле су и амбасадорка Аустралије др Helena Studdert, заменица шефице UNICEF-a Lesley Miller и Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић.

9. октобар 2013.

79. годишњица смрти краља Александра Првог

Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике господин Негован Станковић предводио је државну церемонију поводом обележавања 79. годишњице смрти краља Александра Првог Kарађорђевића.

Церемонија је одржана 9. октобра 2013. године у 11.30 часова у цркви Светог Ђорђа на Опленцу код Тополе. Организатор централне државне комеморативне свечаности био је Одбор за неговање традиција ослободилачких ратова Србије Владе Републике Србије.

Том приликом, ловорове венце на саркофаг краља такође су положили представници Министарства одбране и Војске Србије, општине Топола, као и удружења грађана опредељених за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

9. октобар 2013.

Отворена врата Палате Србија

Трећег дана Дечије недеље 2013, коју је приредило Министарство рада, запошљавања и социјалне политике скупа са Пријатељима деце Србије, у среду, 9. октобра, одржан је, у Палати «Србија» у Београду, «Дан отворених врата» – пријем породица са децом у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.Овај пријем је традиционалан; његов циљ је сусрет деце, њихових породица и пријатеља деце са представницима Владе Републике Србије који својим радом доприносе стварању позитивне климе за рађање и пружају подршку одговорном родитељству.

У госте Министарству рада, запошљавања и социјалне политике приспеле су породице са више деце, међу њима и хранитељске и усвојитељске.

Државни секретар Бранкица Јанковић пожелела је добродошлицу гостима и казала да је – што се тиче надлежних служби у Министарству, Дан отворених врата – сваки дан.

 Отворена врата Палате Србија

– Познато вам је да је Србија једна од демографски најстаријих држава у Европи – рекла је државна секретарка Јанковић. – Наша демографска структура мора да се поправља, зато је важно да непрекидно пружамо подршку одговорном родитељству у породицама са више деце. Такође, хранитељство и усвојење су од великог значаја, као најадекватнији облик заштите деце без родитеља, јер је живот у породици незамењив.

У улози амбасадора родитељства, Миња Субота и Леонтина, скупа са децом и родитељима отпевали су неколико популарних дечјих песама.

Представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике  уручили су деци пригодне поклоне.
Погледајте Фото галерију Погледајте Видео галерију

7. октобар 2013.

Отворена Дечија недеља

 Отворена Дечија недеља

Mинистарство рада, запошљавања и социјалне политике, скупа са Пријатељима деце Србије, приредило је Дечију недељу 2013, која је свечано отворена 7. октобра у Дому омладине у Београду, под слоганом "Слушајте, мама и тата, желим сестру ил´ брата".

Дечију недељу отворила је државна секретарка Бранкица Јанковић, а на свечаности су говорили и помоћник министра просвете Љубиша Антонијевић, представница Канцеларије Уницефа у Београду Јадранка Милановић, и председник Пријатеља деце Србије, песник Љубивоје Ршумовић.

Државна секретарка Јанковић казала је да је Дечија недеља прилика да подвучемо значај најмлађег нараштаја, јер је Србија једна од демографски најстаријих држава у Европи, а главни узрок томе је ниска стопа наталитета.- Чињеница је да негативан тренд наталитета постоји и у високоразвијеним државама, упркос тамошњим солидним мерама популационе политике, што нама није за утеху, али не треба ни да нас обесхрабри. Наше је да не посустајемо, него да се свим силама боримо за масовније потомство. Најбољи лек у старости су - деца. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, на челу са др Јованом Кркобабићем, потпредседником Владе Србије, непрекидно даје подршку породици и одговорном родитељству, заговарајући међугенерацијску солидарност. Настојаћемо да – пре свега развијањем различитих сервиса, али и изналажењем још бољих системских решења, у складу са финансијским и другим могућностима, помажемо и породице које имају децу са сметњама у развоју - нагласила је Бранкица Јанковић.

Помоћник министра просвете Љубиша Антонијевић, позвао је децу да буду упорна са захтевом да имају сестру и брата и истакао колико је важно да сви скупа стварамо услове да нам се рађа више деце. Господин Антонијевић навео је податак да је ове године у школу уписано готово 8.000 ученика мање него прошле.

Госпођа Јадранка Милановић, представница Канцеларије Уницефа у Београду, казала је да деца до осамнаест година старости чине нешто мање од 18 процената популације, односно да је једно дете окружено са четири старије особе, о којима ће једнога дана морати да брине.

- Ваља стварати здраво и стимулативно окружење за рађање - рекла је госпођа Милановић. - Доста тога је у Србији већ учињено, резултати су видљиви, али предстоји још много обавеза.Председник Пријатеља деце Србије Љубивоје Ршумовић, прочитао је свој "Вапај":

Ако научимо децу да мисле, имаћемо паметан народ.
Ако научимо децу да раде, имаћемо вредан народ.
Ако их научимо да читају књиге, имаћемо мудар народ.
Ако их научимо да се играју, имаћемо креативан народ.
Ако их научимо да воле, имаћемо добар народ.
Ако научимо децу да живе, имаћемо срећан народ.
АВАЈ!
Да бисмо имали кога да учимо, МОРАМО РАЂАТИ ДЕЦУ!

На крају свечаности уручено је признање за доброчинство деци - "Маслачак". Овогодишња добитница Мила Алиоски, бабица-физиотерапеут, заслужила је "Маслачак" тако што је уз њену помоћ до сада на свет дошло више од сто хиљада беба!

- Четрдесет година сам - казала је госпођа Алиоски - радила у великој гинеколошко-акушерској клиници и припремила око сто хиљада жена за порођај. Мој мото је био: "Порођај без страха".

Као подстицај рађању и одговорном родитељству, у Дому омладине је - саопштио је директор Марко Стојановић - отворена и Школа за тата-мате.

Након свечаног отварања Дечје недеље 2013, одржана је јавна дебата "Подршка рађању између могућности и препрека“.

 Отворена Дечија недеља


Погледајте Фото галерију Погледајте Видео галерију

5. октобар 2013.

Комеморативно окупљање на стрaтишту у Јајинцима

Председник Републике Србије Tомислав Николић предводиo je 5. октобра 2013. године у 11.00 часова на стрелишту у Јајинцима у Београду државну комеморативну свечаност посвећену очувању достојанственог сећања на више десетина хиљада брутално ликвидираних на том месту страдања у Другом светском рату.Државној церемонији присуствовали су председник Народне скупштине Републике Србије Небојша Стефановић, председник Владе Републике Србије, министри у Влади Србије, изасланици Његове светости патријарха српског Господина Иринеа, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић, званичници Града Београда, Општине Вождовац, дипломатски и војно-дипломатски представници више од четрдесет држава, представници Националног савета Ромске националне мањине, велики број ратних ветерана, носиоци највиших војних одликовања, некадашњи заточеници логора смрти у окупираној Европи током Другог светског рата, потомци страдалих, представници  Српске академије наука и уметности и бројних установа културе, науке, образовања и уметности, ученици београдских основних и средњих школа, као и велики број грађана Београда и читавог низа градова и места у Србији.

 Комеморативно окупљање на стрaтишту у Јајинцима

Након церемоније полагања венаца,  која се одвијала уз највише државне и војне почасти, великом броју српских и иностраних званичника, као и окупљеним грађанима обратили су председник Републике Србије Томислав Николић и бивши заточеник бањичког логора Љубомир Зечевић.

После обраћања уследио је пригодан уметнички програм под називом  „Беседе о животу и смрти“ на коме су учествовали : драмски уметници  Вујадин Милошевић, Милош Танасковић, Бранко Јеринић, Милош Петровић, Милан Пајић и Андријана Гавриловић, хор АКУД „Лола“, балетска трупа класичног балета, диригент Милован Панчић, водитељ програма Владимир Јелић и сценарио и режија Никола Матић.

По свом значају, државна комеморативна свечаност на стрелишту у Јајинцима представља  највеће окупљање такве врсте у Србији у 2013. години.

Радио телевизија Србије је директно преносила државну комеморативну церемонију.

Државна комеморативна свечаност на стрелишту у Јајинцима није само догађај који  за циљ има очување достојанственог сећања на све невино пострадале током Другог светског рата, већ и истинска прилика да се са највећег места страдања у држави пошаље јединствена порука привржености антифашизму, ненасиљу, разумевању, толеранцији и сарадњи.

 Комеморативно окупљање на стрaтишту у Јајинцима


Погледајте Фото галерију Погледајте Видео галерију

4. октобар 2013.

Разговор са делегацијом ММФ

Потпредседник Владе Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике, Јован Кркобабић, примио је данас делегацију Међународног монетарног фонда која се налази у вишедневној посети Србији. Разговор с представницима ММФ-а био је посвећен структурним реформама које очекују Србију посебно у домену тржишта рада и ПИО система.

 Разговор са делегацијом ММФ

Јован Кркобабић и Зузана Мургасова, која предводи мисију ММФ-а, заједнички су констатовали да треба охрабритит сваки потез који доприноси стварању амбијента за ново запошљавање. Кркобабић је делагацији ММФ-а предочио да је припремљена радна верзија Закона о раду и да очекује да и други партнери уложе маскималан напор на неопходном усаглашавању како би дошли до прихватљвог текста закона. Очекује се да ће тај део посла бити завршен до краја године.

 Разговор са делегацијом ММФ

У делу разговора који се односио на стање система ПИО разматрана су евентуална унапређења у даљем функционисању овог великог система. Потпредседник Владе Србије предочио је и све ефекте реформи ПИО из 2011. године као и степен уштеда које су до сада дале резултате. Зузана Мургасова је, на крају разговора, изразила задовољство спемношћу за дијалог као и захвалност на прецизно предоченој слици потеза који се тичу реформи у овим доменима.

 Разговор са делегацијом ММФ

4. октобар 2013.

Дечија недеља браће и сестара

Отварање Дечије недеље 2013. и медијска промоција ове манифестације одржаће се у понедељак, 7. октобра 2013, од 11 до 13.30 сати, у Дому омладине (Македонска 22).

Ове године Дечија недеља посебну пажњу посвећује доприносу стварања позитивне климе за рађање и пружање подршке развоју модела одговорног родитељства, a одвијаће се под мотом:

 Слушајте мама и тата,
 желим сестру ил’ брата!

Активности дефинисане Програмом за 2013. годину, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике реализоваће у сарадњи са организацијом ,,Пријатељи деце Србије”. (Програм дечије недеље 2013)

У свечаности отварања Дечије недеље, 7. октобра у 11 часова, учествују: Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Весна Ракоњац, члан Одбора за права детета Народне скупштине Републике Србије, Љубиша Антонијевић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја, Јудита Рајхенберг, директорка Уницефa за Републику Србију, Љубивоје Ршумовић, председник Пријатеља деце Србије, као и бројни представници удружења/ОЦД, владиних, културних и хуманитарних организација и институција.

У наставку отварања манифестације, након доделе признања за доброчинство деци „Маслачак“, биће одржана јавна дебата „Подршка рађању –  између могућности и препрека”, у којој ће учествовати: проф. др Мирјана Рашевић, директорка Института друштвених наука, Мирјана Совиљ, директорка Института за експерименталну фонетику и патологију говора ,,Ђорђе Костић”, Зоран Станковић, гинеколог, Институт за мајку и дете, Вера Ситарица, серија „Време је за бебе”, продуцентска кућа НИРА, Весна Моравић Балкански, академски сликар, мајка више деце.

1. октобар 2013.

Потребна нам је солидарност

Панчево је јуче поводом ''Дечије недеље'' угостило државну секретарку Стану Божовић која се радо одазвала позиву јер како је сама рекла, њена обавеза као државног секретара и председника Националног савета за бригу о деци и популацији је да увек буде тамо где су најмлађи и најугроженији.

 Потребна нам је солидарност

Она је најпре посетила Дом за децу без родитељаког старања ''Споменак'' и упознала се са проблемима са којима се ова установа суочава. Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" из Панчева је установа социјалне заштите чији је оснивач АП Војводина, док се средства за финансирање основног облика рада – домског смештаја, обезбеђују из буџета Републике Србије.

Функција Дома је збрињавање деце и омладине без родитељског старања и деце са сметњама у развоју, до обезбеђивања услова за повратак у сопствену, или збрињавања у некој другој породици (сродничкој, хранитељској, старатељској), односно до оспособљавања за самосталан живот. Смештајни капацитет Дома је 48 места и још 48 за додатне услуге а кроз овај Дом прошло је до сада 1.300 а тренутно у Дому борави 33 деце.

Државна секретарка Стана Божовић је рекла да ''Споменак'' представља репрезентативну установу таквог типа и да ће Министарство заједно са установом саставити листу приоритета за унапређење услова у Дому. Она је позвала директорку Дома Зденку Радојковић да дође у Министарство и да заједно виде шта су приоритети на који начин може да се помогне тој установи. Један од њих је и теретана која је препуна влаге и потребно је што пре решити тај проблем. Државна секретарка обишла је нову котларницу као и вешерницу где је била у прилици да види и нове машине зе веш. Она је похвалила жене које брину о том делу установе где је хигијена на високом нивоу.

 Потребна нам је солидарност

Посебну пажњу државној секретарки привукла је дечија керамичка радионица и млади мајстори који своју креативност исказују правећи минђуше, керамичке фигурице и венецијанске маске. Она је том приликом саветовала талентоване штићенике Дома да наставе са учењем и радом јер имати занат у рукама је нешто драгоцено. Државна секретарка је рекла и да ће врло радо повезати Дом са надлежнима за социјално предзетништво да би се обезбедила продаја дечијих радова што би им омогућило даље усавршавање.

Државна секретарка Стана Божовић обишла је и собе где су деца без родитељског старања смештена и са свима се поздравила и поразговарала, питала их шта им недостаје и како им је у Дому. Чињеница да деца нису седам година ишла на море веома је растужила државну секретарку која стално истиче и апелује да је солидарност нешто што нам недостаје као друштву. Она је рекла и да град мора наћи начин да помогне Дому. Са друге стране и поред проблема које је затекла она је задовољна како се васпитачи опходе према деци као и организацијом. На крају дружења поклонила је деци предшколског узраста школски прибор и играчке.

 Потребна нам је солидарност

У градској управи Панчево државна секретарка Божовић била је учесник трибине на тему ''Популациона политика у Србији'' и то је била прилика да још једном подсети јавност и присутне да су деца веома важна и да су она будућност сваке земље а када је реч о Србији, поменула је застрашујуће резултате пописа који показују да нас је све мање и да су прошле школске године 53 школе имале од 1-5 ђака а 4.800 одељења са мање од 14 ђака. Она је изнела и податак да је 14.000 просветних радника требало да остане без посла јер су вишак. Државна секретарка је упозорила на чињеницу да сваке године изгубимо по један град и због тога је врло важно радити на Популациној политици.

''Стратегија Популационе политике и акциони планови у Србији нажалост , претходних година нису се примењивали и само су били мртво слово на папиру'', рекла је државна секретарка и нагласила да ми још увек када је реч о овој области немамо добру и јасну Стратегију. Такође, рекла је да ће ова Влада радити на стварању амбијента да се људи запосле, јер незапосленост је један од највећих проблема у Србији. ''Милион људи је без посла, имамо пад морала, кризу брака и породице, пораст насиља, све су то патолошке појаве у друштву које је потребно што пре искоренити''. Она је указала и на то да деца чији родитељи немају посао не могу бити срећна јер немају услове за нормалан живот. Упозорила је и на то да су многа деца у Србији жртве насиља у породици и да касније и сама постају насилници. ''Наша обавеза је да се изборимо са насиљем, на почетку јесењег заседања Народне скупштине наћиће се и Истанбулска конвенција која ће обухватити све сегменте у борби против насиља '' најавила је државна секретарка и рекла да очекује за двадесет дана њену ратификацију.

 Потребна нам је солидарност

Државна секретарка је још једном поновила да је у тешким временима у Србији када је криза свуда око нас , солидарност најважнија и да би нам свима живот био много лакши када би локалне самоуправе и људи довре воље заједно кренули у решавање проблема који муче најугроженије грађане.

Своју посету Панчеву државна секретарка је завршила госотвањем на РТВ Панчево у емисији ''Један на један'' коју ћете ускоро моћи да погледате.

1. октобар 2013.

Кркобабић: неприхватљиво смањење пензијаПоводом Међународног дана старијих особа, 1. октобра, Геронтолошко друштво Србије и Црвени крст Србије, уз подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, приредили су, у Дому синдиката у Београду, манифестацију „Будућност какву желимо – оно што старије особе говоре, дуговечност и развој: прилике и изазови“.

"Има оних који мисле да је та пензија велика и да би је требало смањити на 43 одсто од просечне зараде. То би могло, када би се смањила на 43 одсто немачке зараде, али кад би се смањила на 43 одсто српске зараде, онда би пензионере довели у позицију да живе испод границе сиромаштва", рекао је Кркобабић на обележавању Дана старих.

Потпредседник је скренуо пажњу да би се тако "отворио један процес неправедног и убрзаног умирања ове категорије грађана и да се то не може дозволити", јер су пензионери ствараоци ове земље.

 Кркобабић: неприхватљиво смањење пензија

Кркобабић је најавио је да ће српска страна у разговорима са Међународним монетарним фондом размотрити све предлоге пензијске реформе и да неће дозволити импровизације. "Тек ћемо разговарати о тим проблемима и оценити да ли у овом тренутку постоје услови за неку додатну реформу. Не знам каквих све има предлога, али све што стигне на сто размотрићемо, видећемо, па ћемо о томе разговарати", рекао је новинарима.

Како је истакао Кркобабић, то су сувише озбиљне ствари и српска страна ће томе посветити пуну пажњу. "Нећемо дозволити да се никаква импровизација у том правцу спроведе", рекао је потпредседник.

1. октобар 2013.

Празник старих

Поводом Међународног дана старијих особа, 1. октобра, Геронтолошко друштво Србије и Црвени крст Србије, уз подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, приредили су, у Дому синдиката у Београду, манифестацију „Будућност какву желимо – оно што старије особе говоре, дуговечност и развој: прилике и изазови“.На свечаности отварања овог програма говорио је потпредседник Владе Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике, др Јован Кркобабић, др Милош Немањић, председник Геронтолошког друштва Србије, проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије, и Наташа Тодоровић из Мреже ХуманаС. Програм су песмом зачинили дечји хор „Чаролија“, са диригентом Леонтином Вукомановић, и „Распевана Шумадија“, хор Геронтолошког центра Београд, клуб у Младеновцу.

Потпредседник Јован Кркобабић је, на отварању манифестације "Будућност какву желимо-оно што старије особе говоре, дуговечност и развој: прилике и изазови", напоменуо да се улажу напори како би пензионери имали редовна примања. "Пензија је толика, колика је, али је сигурна", рекао је Кркобабић и нагласио да ће министарство које он води и Влада Србије уложити напоре да ова популација живи нормално и у овако тешким условима.

"Сигурно не могу да вам обећам никакво ванредно и велико повећање стандарда тако брзо, али то и не зависи од воље човека, већ колико стварамо. Уколико буде радила привреда, уколико се буде више инвестирало, запошљавало, у том мери ће боље живети и пензионери", рекао је Кркобабић.

Он је позвао и на међугенерацијску солидарност, јер, како каже, сви ће једног дана бити стари.

 Празник старих    Празник старих

Председник Црвеног крста Србије Драган Радовановић подсетио је да је Црвени крст Србије најстарија хуманитарна организација и да се посебна пажња посвећује најстаријим, угроженим суграђанима. Он је указао да ова организација већ спроводи неколико акција, а то су подела хигијенских пакета угроженима, затим помоћ да стари и угрожени грађани добију здравствену заштиту, као и програм Народних кухиња.

Државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике истиче да се положај старијих у Србији данас никако не може назвати добрим и повољним јер је највише сиромашних међу најстаријом популацијом, што је проблем на коме треба да се ради у наредном периоду. Она је навела да ће политика владе и даље бити подстицање активног старења и првенствено, развој сервиса и услуга који су неопходни старима и у складу са њиховим потребама.

Према подацима Републичког завода за статистику, Србија се налази у поодмаклој фази демографског старења јер је према попису из 2011. године, од 7.186.862 грађанина Србије, старијих од 65 година било 1.177.766. Старијих од 85 година има 81.550, што је добар тренд који показује да долази до продужења животног века. Према последњем попису, 528.414 грађана је имало између 60 и 64 године.

 Празник старих    Празник старих


Погледајте Фото галерију

Видео галерија

Не насиљу над старијима, не насиљу у породици!  - ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО ГАЛЕРИЈУ

Фото галерија

Komemoracija Grdelica 3

Заборави ако можеш...Путнички воз 393...НАТО агресија

ЛИНКОВИ И ОБАВЕШТЕЊА

 

Пријави корупцију