Саопштења

27. март 2014.

Позив за подношење предлога пројекта: ЕУ са више од 4 милиона евра
подржава социјалну инклузију најугроженијих особа у Србији

Делегација Европске уније у Србији објавила је конкурс за подношење предлога у оквиру пројекта «Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице.» који се финансира из претприступних фондова ЕУ. Грант шема вредна 4,35 милиона евра има за циљ унапређење социјалне инклузије и смањење сиромаштва међу припадницима најугроженијих и најсиромашнијих друштвених група.

У сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, Делегација ЕУ у Србији ће одржати информативне сесије у Београду, Новом Саду, Нишу и Ужицу.

 Позив за подношење предлога пројекта: ЕУ са више од 4 милиона евра подржава социјалну инклузију најугроженијих особа у Србији

Пројекат има за циљ унапређење социјалне инклузије најугроженијих група путем обезбеђивања одрживих социјалних услуга на нивоу локалне заједнице; унапређење положаја Рома кроз иницијативе за њихову активну социјалну инклузију; унапређење ефикасне употребе средстава кроз сарадњу са партнерима и другим актерима укљученим у пружање подршке угроженим групама као и подстицање и унапређење међуопштинске сарадње (путем такозваног «групног приступа») у пружању социјалних услуга.

Укупан износ средстава намењених овом пројекту износи 4,350.000 евра, а подељен је у два дела:

• Први део: Социјалне услуге на нивоу локалних заједница

 • Буџет: 2.900.000 евра
 • Износ грантова: од 100.000 до 300.000 евра
 • Потенцијални подносиоци пријава: организације цивилног друштва из Србије и других земаља које испуњавају услове, локалне самоуправе и јавне институције ангажоване у области социјалне заштите.

Подносиоци пријава би требало да, кроз своје акције, допринесу јачању постојећих услуга или успостављању нових, да предложе нове модалитете или да обједине постојеће, како би побољшали ефикасност и делотворност..

• Други део: Иницијативе посвећене активној инклузији Рома

 • Буџет: 1.450.000 евра
 • Износ грантова: од 60.000 до 500.000 евра
 • Потенцијални подносиоци пријава: организације цивилног друштва из Србије и других земаља које испуњавају услове, јавне институције које припадају сектору социјалне заштите, независна владина тела која припадају релевантним секторима, јавне институције из сектора здравства, образовања и културе, јавна предузећа, локалне самоуправе и међународне организације.

Подносиоци пријава би за циљ требало да имају унапређење људских ресурса и запошљивости кроз пружање подршке образовању, повећање запослености и јачање предузетништва као и подстицање локалних заједница или локалних организација цивилног друштва (ОЦД) да играју активнију улогу у процесу доношења одлука које се тичу развоја локалне привреде.

Информативне сесије о јавном позиву за достављање понуда ће бити одржане широм Србије према следећем распореду:

Град

Датум и време

Место одржавања

Адреса

Београд

1. април 2014.
11:00 - 15:00

Дом омладине Београда (сала
Американа, први спрат)

Македонска 24

Нови Сад

2. април 2014.
12:00 - 15:00

Скупштина града
(скупштинска сала)

Жарка
Зрењанина 2

Ниш

3. април 2014.
12:00 - 15:00

Скупштина града
(велика сала)

Николе Пашића 24

Ужице

4. април 2014.
12:00 - 15:00

Скупштина града
(свечана сала)

Димитрија Туцовића 52

Потенцијалним подносиоцима пријава који су заинтересовани да присуствују информативним сесијама се препоручује да се региструју на следећем линку: http://europa.rs/projects/Registraciona_forma.html

Рок за подношење пријава је 19. мај 2014.

Пријавни пакет, који укључује смернице за подносиоце пријава, доступан је за преузимање на следећим веб страницама:

Делегација ЕУ у Републици Србији: www.europa.rs

EuropeAid: http://europa.eu/!NR83PN

27. март 2014.

Билатерални скрининг за Поглавље 2 - Слобода кретања радника

У Бриселу je 25. марта 2014. године одржан састанак билатералног скрининга за Поглавље 2. Ово поглавље европског права односи се на слободу кретања радника тј. на област која је део права на којима је заснована ЕУ. Делегацију Републике Србије предводиo је Зоран Мартиновић, председник Преговарачке групе 2 и државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике које је надлежна инситуција за вођење преговора у овој области.

 Билатерални скрининг за Поглавље 2 - Слобода кретања радника

Делегацију Републике Србије, осим представника Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, представљали су и представници Канцеларије за европске интеграције, преговарачког Тима за вођење преговора о приступању, Министарства здравља, Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, Републичког фонда здравственог осигурања, Националне службе за запошљавање, Републичког завода за социјално осигурање и Мисије Републике Србије у Бриселу. Европску унију представљали су експерти из Дирекората за запошљавање и једнаке могућности и Директората за проширење.

 Билатерални скрининг за Поглавље 2 - Слобода кретања радника

На састанку је детаљно представљено стање у погледу усклађености законодавства Републике Србије са прописима ЕУ у следећим областима: приступ тржисту рада, ЕУРЕС, кординацији система социјалног осигурања и Европске здравствене картице.

26. март 2014.

Деца у систему социјалне заштите 2013

На седници Савета за права детета Владе Републике Србије представљен је извештај Деца у систему социјалне заштите 2013, који је припремио Републички завод за социјалну заштиту.

 Деца у систему социјалне заштите 2013

Кроз петогодишњи компаративни преглед, у извештају су приказана основна кретања, стање и положај деце у систему социјалне заштите, са нагласком на 2013. годину. У претходном периоду, извештаји у социјалној заштити су обухватали све корисничке групе, а овог пута деца су издвојена као посебан сегмент.

 Деца у систему социјалне заштите 2013

Попис из 2011. године показао је да се у Србији смањује број деце до 18 година. Без обзира на овај тренд, извештај показује да се број деце корисника услуга центара за социјални рад повећава, па је, само од од 2011. године до данас, увећан за око 14 одсто.

Такође, подаци показују да је, у последњих пет година, занемаривање деце у сталном порасту, а, на пример, 2009. године у центрима за социјални рад евидентирано је укупно 841 породица у којима су деца била жртве насиља. У 2013. години забележено је 3.637 таквих породица. Ово показује, поред осталог, боље евидентирање случајева насиља над децом, а тиме и ефективнију заштиту деце жртва злостављања и занемаривања.Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике

Председник Савета за права детета и државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Бранкица Јанковић, указала је на значај извештавања и праксе засноване на подацима за унапређење положаја све деце у Србији. Овај извештај послужиће професионалцима из система социјалне заштите, као и заинтересованој стручној и широј јавности да унапреде свој рад, односно подигну свест о проблемима и положају деце. Јанковић је истакла и да ће Савет за права детета у свом будућем раду користити и податке из овог извештаја за давање иницијатива Влади и њеним кључним институцијама у формулисању и спровођењу јавних политика према деци у нашој земљи.

 Деца у систему социјалне заштите 2013

По први пут, овај извештај садржи синтетизоване податке из више различитих извора: центара за социјални рад, домова за смештај, Центара за породични смештај и усвојење, пружалаца услуга у заједници, Министарства рада, запошљавања и социјалне заштите, Министарства унутрашњих послова, Републичког завода за статистику, Комесатијата за избеглице и миграције, васпитно поправних домова. У извештај су инкорпорирани и подаци судова и тужилаштава, доступни преко Републичког завода за статистику.

 Деца у систему социјалне заштите 2013

26. март 2014.

Запослени у Геронтолошком центру Кикинда и заводу „Мале пчелице“
предузели све мере за заштиту корисника

Инспектори социјалне заштите Минитарства рада, запошљавања и социјалне политике, одмах по добијању информације о могућој појави епидемије грипа у установама социјалне заштите Геронтолошки центар Кикинда и Завод за смештај одраслих лица „Мале пчелице“ у Крагујевцу, извршили су ванредне инспекцијске надзоре у поменутим установама и том приликом утврдили да су запослени предузели мере за заштиту корисника као и да нису утврђене неправилности по питању поступања по процедури.

Први симптоми појаве у Геронтолошком центру Кикинда примећени су 13. марта 2014. године, када су се испољили код само пар корисника, као акутне респираторне инфекције и обољења слична грипу. Како су наредних дана симптоми уочени код још једног броја корисника, установа се 16. марта обратила Заводу за јавно здравље Кикинда који је узео потребне узорке и дан касније установи доставио Предлог мера за спречавање респираторних инфекција, не квалификујући појаву као епидемију вируса грипа, и са ставом да је ''још увек активност вируса грипа у очекиваним границама за посматрани период''. Како се, по процени Завода за јавно здравље, у наредном периоду очекивао даљи пораст броја обољевања од респираторних инфекција, дата је препорука за примену датих мера за спречавање ширења ове болести.

Установа је одмах приступила спровођењу предложених мера. До дана вршења инспекцисјког надзора, евидентирано је 28 корисника са симптомима инфекција. Нема хоспитализованих лица, нити тежих здравствених слика корисника. Предложене мере се и даље примењују, из разлога што је препорукама дефинисана њихова примена до најраније 7 дана од последњег обољевања од инфекције.

У Заводу за смештај одраслих лица „Мале пчелице“ у Крагујевцу, први симптоми са благо повишеном температуром појавили су се уназад неколико дана, али као спорадични случајеви. На дан вршења инспекцијског надзора евидентирано је 14 корисника са овим симптомом. Институт за јавно здравље, Центар за превенцију и контролу болести Крагујевац је од стране установе обавештен о појави инфекције 24. марта 2014. године и телефоном и дописом бр. 01-428 од 24. марта којим је уједно затражена стручна помоћ, јер у Заводу „Мале пчелице“ нема епидемиолога и инфектолога.

Институт за јавно здравље Крагујевац је истог дана доставио Заводу „Мале пчелице“ своју информацију, у којој каже да је 4 корисника из Завода оболело од ''ARDS'', (акутни респираторни синдром) да су два корисника хоспитализована 22. марта, а друга два дан касније. По речима Института за јавно здравље сви прегледани пацијенти су имунодефицијентни са неким хроничним обољењем (карцином, турбеколоза, апцес мозга) што је и био разлог упућивања на болничко лечење.

Од Института за јавно здравље није добијено Упуство о поступању везано за епидемију грипа, јер епидемија није проглашена.

О два преминула корисника, Институт за јавно здраље наводи да је један имао карцином плућа и он је преминуо у Заводу, а други преминули је лечен од бронхопнеумоније десетак дана раније и поред опоравка он је добио нагло гушење због кога је пребачун у Ургентни центар КЦ Крагујевац, где је преминуо 23. марта 2014. године.

О свим хоспитализованим корисницима обавештени су органи старатељства, односно упутни центри за социјални рад и старатељи.

По наводима инспектора социјалне заштите, током трајања инспекцијског надзора, присутног лекара у установи телефоном је контактирала др Славица Ракић, запослена у Институту за јавно здравље Крагујевац, и усмено га известила да нема епидемије грипа и да су код два хоспитализована корисника изоловали вирус сезонског грипа AH3.

Непосредно по завршетку инспекцијског надзора, директор Завода за смештај одраслих лица „Мале пчелице“ телефоном је контактирао Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и обавестио да га је поменута докторка у поновном разговору обавестила да је проглашена епидемија грипа, иако није било новооболелих корисника, нити неких других околности у односу на претходни дан, које би утицале на ову промену става. Институт за јавно здравље није доставио писмено обавештење о проглашењу епидемије, нити упутство о поступању у тим околностима.

Установа је предузела све неопходне мере заштите корисника у складу са постојећим процедурама.

Здравствена инспекција до oвог момента није извршила ипекцијски преглед у Заводу „Мале пчелице“, а републички санитарни инспектор након инспекцијског прегледа реализованог 25.марта 2014. године није уочио ни једну неправилност нити је изрекао налог мера.

24. март 2014.

Дан сећања на жртве НАТО агресије

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, саопштава да jе поводом обележавања 24. марта - Дана сећања на жртве НАТО агресије, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Негован Станковић положиo венце на споменик деци страдалој током периода НАТО агресије у Ташмајданском парку, као и на споменик Жртвама рата и браниоцима отаџбине од 1990 до 1999 године на Савском тргу у Београду.

 Дан сећања на жртве НАТО агресије

Церемонија полагања венца и одавања почасти код споменика обављене су у 10 и 12 часова уз присуство представника Министарства унутрашњих послова, Града Београда, великог броја удружења и грађана.

 Дан сећања на жртве НАТО агресије

Споменик деци страдалој у НАТО агресији, подигли су београдски дневни лист ``Вечерње новости`` са својим бројним читаоцима непосредно по окончању напада НАТО снага на нашу земљу. Споменик је посвећен успомени на 89 малишана страдалих у периоду од 24. марта до 10. јуна 1999. године.

 Дан сећања на жртве НАТО агресије

21. март 2014.

Завршна конференција пројекта „Смернице за рад са сексуалним
мањинама у систему социјалне заштите“

Канцеларија за људска и мањинска права у сарадњи са асоцијацијом „Дуга“ одржала је завршну конференцију на којој су били представњени резултати обука запослених у Центрима за социјални рад широм Србије, за адекватно поступање са ЛГБТ особама и члановима њихових породица у складу са програмом „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“, као и „Препоруке за што адекватнији одговор система социјалне заштите на потребе ЛГБТ особа и њихових породица“.

 Завршна конференција пројекта „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“

Обуке које је похађало 612 особа из 131 центра за социјални рад одржане су у Београду, Нишу, Чачку, Новом Саду, Прокупљу, Врању, Крагујевцу, Пожаревцу, Панчеву, Зрењанину, Суботици, уз подршку Савета Европе амбасаде Велике Британије у Србији.

Циљ наведених обука намењених стручним радницима био је стицање знања и вештина за адекватно поступање према ЛГБТ особама и члановима њихових породица ради успешне социјалне инклузије и унапређивања њиховог положаја у друштву.

 Завршна конференција пројекта „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, у партнерству са Канцеларијом за људска и мањинска права, је препознало значај овог програма, а присутнима се обратила Државна секретарка Бранкица Јанковић:

„Изражавам велико задовољство што данас имам прилику да се обратим на скупу, који има велики значај за унапређење положаја ЛГБТ особа, укључујући и допринос система социјалне заштите.“ рекла је Бранкица Јанковић

„Сматрамо изузетно важним да стручњаци, запослени у центрима за социјални рад, буду упознати са специфичним проблемима и сензибилисани за рад са ЛГБТ популацијом, како би успешније могли да препознају њихове потребе и постали њихов важан извор друштвене подршке. Верујемо да ће се, кроз унапређене стручних компетенција запослених, смањити невидљивост ове популације, као и олакшати суочавање се са великим бројем проблема, који су директан резултат њихове друштвене стигматизације.“

 Завршна конференција пројекта „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“

Државни секретар Бранкица Јанковић, на крају свог обраћања, је посебно истакла да су спроведене обуке неспорно допринеле да се оснаже капацитети за рад запослених у центрима за социјални рад, и да је тиме унапређен квалитет, али и ефикасност и ефективност процеса процене и планирања услуга у центрима, које се пружају осетљивим групама и групама у ризику, односно ЛГБТ особама и њиховим породицама.

„Верујем да ће стручњаци центара за социјални рад применити стечена знања, да ће боље идентификовати потребе ЛГБТ особа и њихових породица иницирати успостављање одговарајућих услуга у заједници. Један од задатака је и подстицање увођења иновативних услуга социјалне заштите, што све доприноси успешнијем укључивању и побољшању позиције ЛГБТ особа у нашем друштву!“

20. март 2014.

Двадесет година издавања научног часописа Социјална мисао

У великој сали Скупштине града Београда, одржана је свечаност поводом издавања јубиларног броја 80/2013 научног часописа Социјална мисао.

Овом приликом обежено је и двадесет година од промовисања првог броја часописа. Поред многобројних чланова редакције и дугогодишњих сарадника, академика, као и истакнутих личности из света књижевности уметности, система социјалне заштите, који су на свечаности не само говорили, већ и износили своја критичка запажања о часопису и темама којима се он бави, присутнима се у име Министарства рада, запошљавања и социјалне политике обратила и државна секретарка у области бриге о породици и социјалане заштите Бранкица Јанковић.

 Двадесет година издавања научног часописа Социјална мисао

У свом обраћању Државна секретарка Бранкица Јанковић је напоменула да Без часописа „Социјална мисао“ у нашој земљи не би ни постојала социјална мисао, и похвалила вишедеценијски труд и рад свих оних који су на било који начин учествовали у његовом не само стварању већ и опстанку, упркос свим проблемима са којима се суочавало комплетно наше друштво а самим тим и наука и научни часописи.

„Упорност, рад и труд свих оних који су заслужни за то што „Социјална мисао“, поносно прославља свој двадесети рођендан, свакако је изузетан пример као и додатни мотив за све оне који на било какав начин раде и делују у систему социјалне заштите, да никада не одустају и не посустану пред препрекама које им стоје на путу“ рекла је Бранкица Јанковић.

На крају свог обраћања, Бранкица Јанковић је подсетила све присутне на добро познати мото којим се „Социјална мисао“ води:

„Ко чита Социјалну мисао има дубоку, јасну, праведну, хуману мисао!“

20. март 2014.

Одржана Конференција поводом завршетка циклуса обука представника
социјалне заштите у интер-ресорним комисијама

У организацији Асоцијације за алтернативно породично старање о деци „FAMILIA“ одржана је конференција поводом завршетка циклуса обука представника социјалне заштите у интер-ресорним комисијама. У оквиру пројекта The Inclusion of Roma and Children with Disabilities (developmental, emotional and behavioural difficulties), који финансира Европска унија, завршен је процес оснаживања представника социјалне заштите у свим формираним интер-ресорним комисијама са подручја Србије за процену потреба деце, а резултат тог пројекта је и штампање публикације : DECA SA TEŠKOĆAMA-preporuke za procenu i podršku.

На конференцији су говорили представници Европске уније, Министарства рада запошљавања и социјалне политике и Unicef-a који су подржали одлуку чланова интер-ресорних комисија, као и представници Републичког завода за социјалну заштиту.

Испред Министарства рада запошљавања и социјалне политике, присутнима се обратила Државна секретарка у областима брига о породици и социјална заштита Бранкица Јанковић.

 Одржана Конференција поводом завршетка циклуса обука представника социјалне заштите у интер-ресорним комисијама

„Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у протеклом периоду је, као приоритетне, спроводило бројне активности усмерене на подршку социјалној инклузији деце са сметњама у развоју, спречавање њихове институционализације, развој инклузивног хранитељства и подршке биолошкој породици детета са сметњама у развоју.“ Рекла је Бранкица Јанковић.

“Желим да истакнем да су спроведене обуке по РОД методологији неспорно допринеле да се оснаже компетенције запослених у центрима за социјални рад, центрима за хранитељство и усвојење и у интерресорним комисијама у локалној заједници. Тиме је унапређен квалитет, али и ефикасност и ефективност процеса процене и планирања услуга које се пружају деци са сметњама у развоју и њиховим породицама.“

 Одржана Конференција поводом завршетка циклуса обука представника социјалне заштите у интер-ресорним комисијама

Државна секретарка Бранкица Јанковић је изразила веру да ће сви до сада обучени стручњаци доследно примењивати стечена знања, као и да ће боље идентификовати потребе деце са сметњама у развоју и њихових породица и иницирати успостављање одговарајућих услуга у заједници, напоменувши и да је један од основних задатака подстицање увођења иновативних услуга социјалне заштите, што све доприноси успешнијој инклузији и побољшању положаја ове нарочито осетљиве групације деце.

„На крају, када говоримо о ономе што нас очекује у наредном периоду, свакако мислимо на наставак започетих процеса, посебно оних који су дали добре резултате у унапређењу положаја деце, нарочито деце са сметњама у развоју кроз њихову инклузију у заједницу. Такође, појачаћемо активности на увођењу квалитета пружених услуга, укључујући и услугу процене, а посебно ћемо се фокусирати на даље обезбеђивање обука за запослене, како би се ојачале њихове компетенције у директном раду са децом и њиховим породицама.“

12. март 2014.

др Невенка Михајловић у Зрењанину најавила отварање
Дневног центра за особе с посебним потребама

Државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, др Невенка Михајловић, најавила је у Зрењанину скори почетак рада Дневног центра за боравак особа с посебним потребама. Она је с представницима локалне самоуправе и основне и средње школе "9. мај" посетила ту школу и обишла објекат у градском власништву, у насељу "Зелено поље", у улици Милентија Поповића, који ће, након адаптације, бити у поменутој функцији и обезбедити дневни смештај за око 30 лица ометених у развоју која завршавају школовање у "9. мају". Као рок за привођење објекта намени наведен је крај априла, односно за око месец дана.

 др Невенка Михајловић у Зрењанину најавила отварање Дневног центра за особе с посебним потребама

Домаћини др Невенки Михајловић били су помоћник градоначелника, Душко Радишић, посланица у Скупштини АП Војводине, Стојанка Лекић, одборник у Скупштини града Зрењанина, Оливер Митровић и директорка школе "9. мај", Снежана Олушки.

 др Невенка Михајловић у Зрењанину најавила отварање Дневног центра за особе с посебним потребама

Помоћник градоначелника, Душко Радишић, истакао је да за оваквим објектом одавно постоји потреба, те да је сада коначно пронађено дугорочно решење за дневни смештај лица с посебним потребама.

- Град ће обезбедити одређена финансијска средства за адаптацију објекта, о тачним износима још увек не можемо говорити. ЈКП "Градска топлана" ће обезбедити грејање, а жељу да помогну су изразили и поједини предузетници. Површина плаца од преко једног хектара омогућиће ће и увођење додатних садржаја за кориснике Дневног центра, па је у плану сређивање околног простора и постављање пластеника, игралишта, а можда и још неког објекта за друге активности и праву могућност за инклузију, односно активно укључење корисника Центра у неку врсту производње или заната – наводи Радишић.

 др Невенка Михајловић у Зрењанину најавила отварање Дневног центра за особе с посебним потребама

Државна секретарка др Невенка Михајловић оценила је ову посету као подршку конкретним активностима које је покренула основна и средња школа "9. мај", у корелацији са локалном самоуправом, који су препознали потребу и значај адаптирања, односно реконструисања простора за намену Дневног центра за боравак деце и омладине ометене у развоју.

- Сматрам да су ово јако добри примери конкретне праксе инклузије, за коју се не треба само декларативно залагати, већ омогућити услове у којима ће корисници различитих старосних категорија и различитог степена оштећења имати адекватно дневно збрињавање и васпитно-образовни рад, могућност медицинске рехабилитације, друштвеног и радног ангажовања. Тиме корист стичу и локална заједница и Република и Министарство које то подржава, а пре свега, највећа корист и највећи значај је на самим корисницима – деци и њиховим родитељима, јер у свему овоме се мора препознати значај очувања вредности саме породице и ширење свести о томе да сви ми имамо исте потребе за нормалним животом, само је могућност задовољавања тих потреба различита – истакла је државна секретарка др Невенка Михајловић и додала да је управо на људима из опште популације, укључујући и ресорно министарство, да допринесу да овај дневни боравак што пре заживи и да користи од тога имају и деца и родитељи и комплетна локална самоуправа.

 др Невенка Михајловић у Зрењанину најавила отварање Дневног центра за особе с посебним потребама

12. март 2014.

Отворен Дом за децу и омладину оболелу од аутизма

Државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Бранкица Јанковић у среду 12.03.2014.године отворила је Дом за децу и омладину са аутизмом у Шапцу. Новоизграђени Дом за децу и омладину са аутизмом је организациона јединица Центра за социјални рад Шабац и располаже капацитетом од 40 места за кориснике у које спадају деца са аутизмом, а у оквиру дома се налази и Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју, који располаже капацитетом од 30 места.

 Отворен Дом за децу и омладину оболелу од аутизма

Изградња домског смештаја за децу и омладину са аутизмом, једним делом је финансирана из средстава националног инвестиционог плана, а другим делом средствима из редовног буџета Републике Србије.

Подсећамо да се ускоро, 2. априла, обележава Дан особа са аутизмом.

 Отворен Дом за децу и омладину оболелу од аутизма

По неким проценама, у Европи живи око пет милиона људи са аутизмом, или око 0,6 одсто укупне популације. Према подацима Светске здравствене организације на свако 150 рођено дете – једно је са аутизмом. Прецизни подаци у Србији о броју особа са аутизмом не постоје зато што не постоји јединствена база података која би повезивала све, пре свега референтне здравствене установе, за дијагностику аутизма. Рана дијагностика, медицинско-психолошки третман и укључивање у образовни процес од кључне је важности за децу са аутизмом.

По подацима Републичког удружења за помоћ особама са аутизмом, у Србији живи око 3.000 особа са аутизмом, а у Београду их је око 800.

 Отворен Дом за децу и омладину оболелу од аутизма

Државна секретарка Бранкица Јанковић је изјавила да, отварањем овог дневног боравка за децу са сметњама у развоју, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике наставља са активностима на стварњу одрживих услова за живот у заједници и превенцију инстутуционализације деце. Она је нагласила да, унапређење положаја и инклузија у заједницу деце и одраслих са аутизмом и уопште деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом, треба да се решава системским мерама, па је један од циљева овог министарства унапређивање међуресорне сарадње и то посебно система здравства и образовања у процесу инклузије ових особа у заједницу.

12. март 2014.

Одржана Конференција о корпоративном волонтирању

У среду, 12. марта 2014.године, у хотелу Метропол (Београд, Булевар Краља Александра, сала Лавандер) са почетком у 10 часова одржана је друга Конференција о корпоративном волонтирању. Поред представника институција компанија и невладиног сектора учесницима су се обратитлии многи угледни српски стручњаци из области односа са јавношћу и комуникација, а конференцији су присуствовали и представници око стотину домаћих и страних компанија које послују у Србији.

Циљ конференције о корпоративном волонтирању јесте едукација о значају волонтирања за запослене и саме компаније, локалну заједницу и друштво у целини, као и упознавање са основним смерницама за организовање волонтерских клубова и акција унутар компанија.

Испред Министарства рада, запошљавања и социјалне политике присутнима се обратила Бранкица Јанковић, државни секретар.

 Одржана Конференција о корпоративном волонтирању

„Друштвено одговорно пословање у Републици Србији данас је углавном схваћено као део маркетиншких активности, односно као начин да се подигне углед у друштву, код медија и власти, али изнад свега код пословних партнера и купаца. У концепт и поимање друштвено одговорног пословања још увек нису значајније укључене теме као што су подизање квалитета и услова рада, права и стандард запослених, стручно усавршавање, однос и сарадња са потрошачима, добављачима, синдикатима и слично.“

Државни секретар Бранкица Јанковић, такође је напоменула, да би сви актери заинтересовани за концепт друштвено одговорног пословања требало да подрже спремност компанија да се позабаве овим концептом кроз образовање и да у том правцу развијају квалитетне едукативне програме, као и чињеницу да је на њима такође, обавеза да популаришу овај концепт и да, као активни партнери, помогну компанијама да развијају друштвено одговорну праксу која ће бити јавно верификована и ефективна.

„Све нас заједно очекују нови кораци који подразумевају укључивање овог концепта у пословну стратегију, развој техника и институција које ће ширити друштвено одговорне активности, подстицање запослених на одговорно понашање, извештавање и оцењивање постигнутих резултата,“ истакла је Бранкица Јанковић на крају свог обраћања.

Организатори конференције Balkan media tim doo I Центар за транзицију и људска права „Spektar“ под покровитељством Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

10. март 2014.

Донети закључци и препоруке конференције
„Жене и економија“

Поводом обележавања Међународног дана жена, 8. марта Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у оквиру Управе за родну равноправност организовало је националну конференцију „Жене и економија“. Конференцији су присуствовали/е високи званичници/це институција Републике Србије, представници/це дипломатског кора, организација цивилног друштва, универзитета, као и представници/це медијских кућа.

 Донети закључци и препоруке конференције „Жене и економија“

Конференција је била подељена у неколико целина, које су се бавиле различитим проблемима у датој области. Након свечаног отварања којем су присуствовали највиши званичници/це, уследила су два радна панела, након којих су донети закључци и препоруке за даље деловање.

Након свечаног отварања конференције уследио је први панел, који је за циљ имао давање прегледа активности институција у Републици Србији у области економског оснаживања жена. Др Јасмина Митровић Марић, саветница председника Републике говорила је о друштвеној улози жене у савременом друштву у области културе и о култури као тржишту, истакавши да су се вредности значајно промениле и да жене испаштају због датих околности.

 Донети закључци и препоруке конференције „Жене и економија“

У наставку је гђа. Станислава Пак, саветница председника Републике такође говорила о положају жена у медијима и њиховој партиципацији у креирању информација. Нагласила је да жене ређе заузимају уредничка места у области медија. „Приступ информацијама жена у неразвијеним срединама је занемарљив и то је оно што забрињава.“

Гђа. Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана у области родне равноправности говорила је о повредама права на рад и права из радног односа жена. Нагласила је да институција из које долази прима највише притужби због повреде права на надокнаду зараде због породиљског или одсуства ради неге детета. Навела је да се у пракси догађа да се радни однос прекида или се не продужава уговор женама које остану у другом стању.

Гђа. Јадранка Јоксимовић, народна посланица истакла је да је она присталица меритократског принципа којим се уважава и вреднује знање и способност сваке особе, независно од пола. Навела је да сматра да наше друштво не поштује овај принцип, јер иако су једнако способне, жене нису адекватно награђене за своје квалитете. Са присутнима је поделила и занимљиву статистику о учешћу жена у институцијама – МУП има 20% запослених жена, БИА 30%, док је у правосуђу 70% жена судија.

Гђа. Љиљана Џувер, помоћница министра рада, запошљавања и социјалне политике у области запошљавања навела је да је императив наше земље економско оснаживање жена у складу са циљевима Националне стратегије за побољшање положљаја жена и унапређивање родне равноправности. Посебно забрињава чињеница да су жене на тржишту рада са вишим квалификацијама од мушкараца, што указује на то да су слабије образоване жене неактивне у тражењу запослења.

Гђа. Вера Божић Трефалт, директорка Управе за безбедност и здравље на раду истакла је да Управа из које долази тренутно ради на усклађивању директива из области рада и да се том приликом води рачуна о томе да се уваже потребе жена, као и да се нада да ће те измене бити усвојене у предложеној форми.

 Донети закључци и препоруке конференције „Жене и економија“

Проф. др Александра Томић, народна посланица, изнела је алармантан податак да у свету јаз у платама између мушкараца и жена износи и одо 30%, као и да код нас само 15% жена поседује некретнину на своје име. Говорила је да у парламенту постоји иницијатива да се формира тзв. родна статистика која би омогућила ефикасније праћење многих сегмената у области економског оснаживања жене.

Овај панел затворен је излагањем госпође Весне Марковић, народне посланице која је навела да у нашој земљи не постоји добро праћење активности предузетница, као и да предузетницама морамо обезбедити подршку у домену усклађивања приватног и пословног живота.

У другом панелу су положају жена у бизнису у Србији, перспективама за покретање сопственог бизниса у нашој земљи и препрекама са којима се суочавају предузетнице у Србији говориле истакнуте предузетнице из наше земље. Међу њима су биле Мирјана Ђурђевић и Мирјана Лилић из Удружења привредница и предузетница Србије, као и Оливера Поповић, потпредседница Удружења пословних жена. О својим искуствима у предузетништву су говориле Мила Литвињенко, власница и директорка компаније Аура, др Јасмина Кнежевић, оснивачица болнице Bel Medic, Владанка Целић, конструкторка, дизајнерка модела и власница д.о.о. Срећа, Марушка Топаловић, власница предузећа Студио Марушка и Сања Кнежевић, извршна директорка, Етно село Латковац.

 Донети закључци и препоруке конференције „Жене и економија“

Одржана конференција довела је до различитих закључака и препорука, које су панелисткиње формулисале током својих излагања. Ове препоруке су од изузетног значаја за све актере који делују у датој области и биће примењене кроз сарадњу различитих институција у наредном периоду.

 • Неопходно је водити рачуна о доступности социјалних сервиса за бригу о деци и старијим особама, како би радно способне жене биле у прилици да захваљујући овим условима ускладе професионални и породични живот. Представнице Министарства рада, запошљавања и социјалне политике оцениле су да је подршка државе неопходна како би се овај услов испунио.
 • Потребно је у наредном периоду интензивно радити на формулисању нове националне стратегије за побољшање положаја жена, будући да актуелна истиче 2015. године, нагласио је Мишел Сент Лот, вршилац дужности сталног координатора УН-а и представник UNICEF-а у Републици Србији.
 • Требало би у свакодневном животу применити меритократске принципе, тј. принципе по којима свако бива награђен у складу са оним колико је вредан. Будући да су жене у нашем друштву једнако вредне као и мушкарци, потребно је уважити њихове капацитете, рекла је Јадранка Јоксимовић.
 • Неопходно је водити родно осетљиву статистику како бисмо у сваком тренутку имали егзактне податке о броју жена предузетница, заради жена и њиховим потребама, навела је проф. др Александра Томић.
 • Потребно је увести принципе родног буџетирања на националном нивоу и са тим у вези помагати предузетницама, додала је др Александра Томић.
 • Неопходно је уважавати капацитете предузетница и радити на повећању њихове видљивости, предложила је Мирјана Лилић.
 • Јачати личне и професионалне капацитете предузетница кроз изградњу самопоуздања, истрајности, сталног усавршавања, истакла је Мила Литвињенко.
 • Неопходно је да се у породичном окружењу препознају квалитети и потенцијали жена које се баве бизнисом, јер је подршка породице веома важна, казале су Владанка Целић и Оливера Поповић.
 • Веома је важно укључивати младе жене у бизнис окружење, стипендирати најбоље студенткиње и вршити менторски рад, навела је Марушка Топаловић.
 • Подстицати жене из руралних области да се баве предузетништвом, са посебним освртом на старије жене, рекла је Сања Кнежевић.

7. март 2014.

Жена у Србији – Стуб породице, учешће у одлучивању
и економско оснаживање

У великој сали Градске куће у Сомбору, 06. марта 2014. године, грађанкама и грађанима Сомбора, као и представницима организација цивилног друштва са локалног нивоа презентована је могућност конкурисања за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање жена.

Активно учешће на скупу имале су проф. др Невенка Михајловић - државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Стојанка Лекић - покрајинска посланица и председница Одбора за родну равноправност у Скупштини АП Војводине и мр Злата Ђерић, народна посланица.

 Жена у Србији – Стуб породице, учешће у одлучивању и економско оснаживање

Скуп је отворила Тамара Савовић, координаторка женске одборничке мреже и одборница у Скупштини града Сомбора. Обративши се присутнима, нагласила је да је потребно да се жене активно укључе у процесе доношења одлука од Месних заједница до Скупштине Србије. Једино ће активизам довести до побољшања положаја у друштву, а што би требало да буде праћено адекватним усавршавањима у различитим обалстима како образовног, тако и економског сектора.

„Потребно је да жене преузму одговорност за своју будућност, јер су оне гарант да ће је бити. Огроман помак у последњих неколико година у политичком и економском животу Србије учињен је у Парламенту, где су се жене избориле за квоте. С обзиром на то да је у Србији 51% жена, мора бити знатно веће учешће жена и у сфери економског одлучивања што ће свакако допринети квалитетнијем животу у Србији“- речи су којима се присутнима обратила мр Злата Ђерић, народна посланива.

Стојанка Лекић, покрајинска посланица, нагласила је значај формираног Одбора за родну равноправност у Скупштини АП Војводине и навела низ конкретних примера којима је унапређен положај жена кроз сегменте адекватне здравствене заштите, образовања, политичког и економског оснаживања жена.

 Жена у Србији – Стуб породице, учешће у одлучивању и економско оснаживање

Државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, проф.др Невенка Михајловић је говорила о шест сегмената Националне стратегије када је побољшање положаја жена у питању. Такође, нагласила је могућност конкурисања и доделе значајних бесповратних средстава организацијама цивилног друштва са локалног нивоа, а које ће се тицати управо економског оснаживања жена као приоритетне области имплементације Акционог плана за спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности за период 2010 - 2015. године. Захваљујући овим средствима, локалне организавије биће у прилици да имплементирају неке од активности локалних акционих поланова или ће у локалним самопуправама у којима ови планови не постоје, захваљујући овом програму они бити израђени.

„Приоритет у нашем даљем раду је да економске и остале неједнакости између мушкарац и жена буде што мање, а крајњи циљ је да их уопште не буде. Економски остварена и оснажена жена даје стабилност, хармонију и снагу породици, а само здрава породица услов је опстанка и напретка сваког друштва“ – нагласила је на крају државна секретарка проф. др Невенка Михајловић.

7. март 2014.

Одржана Јавна дебата “Перспективе одрживости финансирања
подршке деци и рањивим групама корисницима услуга
социјалне заштите”

Неопходно је увећати финансијску подршку која се издаваја за најрањивије групе, а посебно за децу, особе са инвалидитетом и вишеструко рањиве категорије, закључено је данас на одржаној Јавној дебати у Народној скупштини Републике Србије, којој су присуствовали Председник Народне скупштине др Небојша Стефановић, шеф мисије UNICEF Мишел Сен Ло, представници стручнр јавности и цивилног сектора, а Министарство рада запошљавања и социјане политике представљала је Државна секретарка Бранкица Јанковић.

 Одржана Јавна дебата “Перспективе одрживости финансирања подршке деци и рањивим групама корисницима услуга социјалне заштите”

“У протеклих десет година значајна средства су инвестирана у достизање вишег степена укључености осетљивих група. Ова средства потичу, како из буджетских извора тако и из међународне сарадње а пре свега Европске уније. Како се ради о веома сложеним активностима која подразумевају сарадњу бројних актера у друштву, услед недостака кординације улагањем ових средстава, постигнута је нижа ефикасност и ефективност од очекиване. Поред високог износа средстава који је пласиран са циљем достизања вишег степена укључености, бројне осетљиве групе (родитељи тешко оболеле деце, стари у руралним подручијима, особе са менталним, сензорним и интелектуалним тешкоћама, сиромашни....) остале су без потребне подршке.“ истакла је Државна секретарка Бранкица Јанковић.

Такође је напоменуто да би се Оснивањем фонда за социјално укључивање чијим радом би кординирало Министарство рада запошљавања и социјалне политике уз неминовно учешће осталих министарстава и других релевантних органа, постигла већа ефективност на пољу социјалне инклузије кроз боље повезивање свих актера и јасно усмеравање одговорности .

 Одржана Јавна дебата “Перспективе одрживости финансирања подршке деци и рањивим групама корисницима услуга социјалне заштите”

Државна секретарка Бранкица Јанковић такође је напоменула:

“На овај начин, посебна ефикасност би могла бити остварена кроз праћење, кординацију пласмана и евалуацију ефеката активности финансираних из међународних фондова у циљу боље социјалне заштите и веће укључености.“

На скупу су отворена питања проблема финансирања услуга социјалне заштите у условима економске кризе, као и могућности за делотворнију потрошњу и ефикаснију контролу расподеле буџетских средстава, како на локалном тако и на националном нивоу.

Представници невладиних организација, стручне јавности и доносиоци одлука сагласили су се да је неопходно успоставити нови инстутуционал механизма у виду Фонда за социјално укључивање, који би омогућио да се финансијска средства за подршку корисницима социјалне ефикасније распоређују.

Јавна дебата је део пројекта под називом Унапређење пружања социјалних услуга у југоисточној Европи кроз јачање националних и регионалних мрежа организација цивилног друштва који финансира Европска Унија.

7. март 2014.

Национална конференција „Жене и економија“

Упркос чињеници да на универзитетима у Србији дипломира више жена него мушкараца, статистика показује да су плате мушкараца 15 одсто више него плате жена на истим позицијама. Истовремено, сваку пету директорску позицију заузима жена (20% директорки су жене), док је у управним одборима тек 14 одсто жена, што практично значи - свака седма фотеља. Са оваквом, неславном, статистиком Србија дочекује Међународни дан жена, 8. март. Конференција „Жене и економија“ имала је за циљ да укаже на положај жена, помогне им да се економски оснаже, али и да слави њихове успехе.

 Национална конференција „Жене и економија“

“Дан жена одлична је прилика да скренемо пажњу на проблеме са којима се жене у Србији, али и шире сусрећу. Већина проблема у вези са овом темом није локалног карактера , него су то теме које су актуелне у највећем делу Европе”, истакла је проф. др Невенка Михајловић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике на отварању конференције Жене и економија у организацији Управе за родну равноправност.Београд, Невенка Михајловић државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике о циљу конференције “Жене и економија”

О важности запошљавања, али и пружања одговарајућих социјалних услуга говорила је Бранкица ЈАнковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике: „Област запошљавања је свакако једна од најзначајнијих за оснаживање жена, а за запослене жене кључна је одговарајућа подршка у усклађивању породичног и професионалног живота. То се, поред осталог, остварује кроз изградњу ресурса за породице, нарочито породице са децом, адекватне услуге у заједници и, што је најзначајније, њихову доступност и расположивост“.Београд, Бранкица Јанковић државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике о проблемима са којима се суочавају жене у друштву

Министарка енергетике, развоја и заштите животне средине, проф. Др Зорана Михајловић, нагласила је да држава и друштво морају да учине више да жене укључе у политички и економски живот земље.''Жена у економији се увек сетимо пред 8.март , како су третиране у политици тако су третиране у у економији, требало би да их буде више и у једној и у другој области и да мислимо о њима током целе године а не само за празнике'' поручила Михајловић.Београд, Зорана Михајловић министарка енергетике, развоја и заштите животне средине, о укљуцењу жена у економији

Приликом свечаног отварања присутнима су се обратили Њ.Е. гдин. Кристер Асп, амбасадор Шведске у Србији и гдин. Мишел Сент-Лот, вршилац дужности сталног координатора УН-а и представник УНИЦЕФ-а у Републици Србији.

 Национална конференција „Жене и економија“

На конференције је, између осталог, истакнуто да је ситуација знатно неповољнија за жене које живе у руралним крајевима, самохране мајке, домаћице, Ромкиње, избеглице, необразоване и жене без запослења, жене са инвалидитетом и жртве насиља, које су из двоструко или вишеструко дискриминисаних група и које најчешће или немају приходе или су ти приходи знатно испод просека. Последњих година јавља се израз „феминизација сиромаштва“ који јасно упућује на то да у периодима криза, несигурности или друштвених превирања, жене у економском смислу прве „страдају“.

На делу је и „феминизација радне снаге“, будући да жене постају доминантна радна снага у појединим професијама, попут здравства или социјалног сектора у којем ради око 78% жена, те просвете у којој ради око 70% жена. Ове области друштва не важе за оне које су добро плаћене.

Жене много чешће од мушкараца напуштају посао ради бриге о породици (80% одсто), док међу особама која су неактивне у тражењу посла због бриге о породици или неге старијих лица има чак 97% жена.

"Жене се суочавају са великим изазовима да ускладе пословне обавезе са приватним и породичним. Истраживања показују да проводе више времена на неплаћеним кућним пословима попут кувања, пеглања или спремања куће, док мушкарци више времена проводе на плаћеном послу. У том смислу је потребно радити на обезбеђивању што бољих социјалних сервиса попут дужег радног времена дечијих вртића или продуженог боравка у основним школама, као и на унапређивању сервиса за бригу о старим и немоћним лицима", објаснила је државна секретарка Невенка Михајловић

На конференцији су, као пример добре праксе, говориле и успешне предузетнице из наше земље попут власнице компаније Аура, Миле Литвињенко, затим власница болнице Бел Медиц др Јасмина Кнежевић, те Марушка Топаловић, власница предузећа Студио Марушка и многе друге.

"Све сто желимо можемо да остваримо, уз доста одрицања. Када се креће у приватни бизнис, мора да се заборави на викенде и на радно време, а при том је и врло важна подршка породице", навела је Марушка Топаловић која је свој таленат за сликање уновчила кроз текстилни приватни бизнис.

Конференција представља део активности имплементације Националног акционог плана за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у Републици Србији, који финансијски подржава Шведска. Осим економског оснаживања жена, пројектом су обухваћени и повећање броја жена у процесима доношења одлука, као и промена медијске слике о женама.

Погледајте Фото галерију

 

6. март 2014.

Kонституисан Савет за права детета

Данас је, са почетком у 12. часова, у Историјској сали Владе Републике Србије одржана конститутивна седница Савета за права детета, који је образован фебруара ове године.

 Kонституисан Савет за права детета

Седницом је, у својству председника Савета, председавала Бранкица Јанковић, државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, а у раду су, поред чланица и чланова Савета, као гости, учествовали и народни посланици, чланови Одбора за права детета Народне Скупштине и директор канцеларије УНИЦЕФа у Београду, г-дин Мишел Сан Ло са сарадницима.

 Kонституисан Савет за права детета

У складу са Одлуком Владе о његовом образовању, задаци Савета су да подноси Влади иницијативе, предлоге, мишљења и анализе које се односе на остваривање права детета у Републици Србији, да прати примену прописа у области остваривања права детета и даје иницијативе за њихове измене, као и да прати примену Националног плана акције за децу, прикупља податке од надлежних министарстава, организација и установа о његовој реализацији и прати усклађеност других стратешких докумената са овим планом. Такође, Савет ће пружати подршку развоју и ширењу мреже Локалних планова акције за децу и сарађиваће са органима јединица локалне самоуправе у тој области. Веома важна овласт рада Савета у наредном периоду биће и унапређење међуресорног и мултидисциплинарног приступа у промоцији, превенцији и заштити права детета и вођење базе података у тој области. Ово тело ће сарађивати са научним установама, стручним и другим удружењима и прибављати мишљења о проблемима у остваривању права детета.

Једна од кључних улога Савета је свакако и праћење примене преузетих међународних обавеза у области права детета и сарадња са Одбором за права детета Народне скупштине као и одговарајућим Владиним телом за праћење препорука УН тела.

Све активности Савета биће доступне стручној и широј јавности, а у његовом будућем раду активно учешће ће узети и деца, односно њихови заступници.

Председница Савета Бранкица јанковић је на седници истакла да ће једна од најзначајнијих области рада Савета бити успостављање и креирање мултисекторске сарадње у области остварења права детета у Србији, нарочито између кључних министарствава, чији представници су делегирани у ово тело. То је област у којој Савет за права детета планира да оствари веома значајне помаке и резултате.

Такође, сарадња са организацијама цивилног друштва и сарадња са међународним организацијама које се баве остварењем права детета је значајна тема у оквиру које ће се градити партнерства у циљу пуне имплементације права детета у Републици Србији, прокламована Конвенцијом о правима детета Уједињених нација.

 Kонституисан Савет за права детета

У циљу несметаног рада Света, председница Савета је најавила да је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике определило је простор за потребе секретаријата Савета за права детета, чиме је потврђена озбиљна посвећеност државе да се бави питањима права детета у Србији.

На седници су разматрани планови и кључни приоритети у будућем раду Савета, у које свакако спада и израда нових политика везаних за остварење права детета - израда Националног плана акције за децу на период након 2015. године.

Седница је оцењена као веома успешна, а Савет је најавио да ће, формирањем оператвних тела у свом саставу, омогућити да се обезбеди боља видљивост деце и њихова партиципација у креирању политика Владе које се на њих односе.

У раду Савета за права детета, у својству чланова, учествују представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства финансија, Канцеларије за људска и мањинска права, Министарства омладине и спорта, Министарства правде и државне управе, Министарства здравља, Министарства унутрашњих послова, Министарства културе и информисања, Републичког завода за статистику, Факултета политичких наука, Правног факултета и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Републичког завода за социјалну заштиту, Центра за права детета и Савеза друштава за помоћ МНРО, Београд, као и еминентни стручњаци за област права детета у Србији.

Видео галерија

Не насиљу над старијима, не насиљу у породици!  - ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО ГАЛЕРИЈУ

Фото галерија

Komemoracija Grdelica 3

Заборави ако можеш...Путнички воз 393...НАТО агресија

ЛИНКОВИ И ОБАВЕШТЕЊА

 

Пријави корупцију