ТВ и радио станице углавном пријављују раднике

Петак, 16 Јун 2017 |

У надзорима које је Инспекторат за рад од 12. до 14. јуна спровео у телевизијским и радио станицама широм Србије откривено је да од 832 затечена радника 29 није имало уговор о раду и није било пријављено на обавезно социјално осигурање. Извршена су 152 инспекцијска надзора у седиштима и дописништвима послодаваца који се баве емитовањем радио и телевизијског програма, и који укупно запошљавају 7.260 радника.Непријављени радници су затечени код 16 послодавца, а најдрастичнији примери су два послодавца у Београду, код којих је откривено укупно 12 особа на раду „на црно“ (8 и 4 радника), један послодавац у Врању који није пријавио три радника, и по један у Нишу и Брусу, код којих су затечена по два непријављена радника.
Инспекцијским надзорима је утврђено да је код 47 послодаваца укупно 381 запослени радио на дан празника који се празнују нерадно, а да девет послодаваца није исплатило увећану зараду за рад на дан празника за 92 радника.
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду инспектори су поднели девет захтева за покретање прекршајног поступка, а издали су и један прекршајни налог.
Инспекција је донела и 41 решење са налозима за отклањање утврђених недостатака у области безбедности и здравља на раду и 27 налога за отклањање утврђених неправилности у области радних односа којима је, поред осталог, послодавцима наложено да заснују радни однос са радно ангажованим особама, да утврде одмор у току рада и распоред рада у недељи, да запосленима доставе обрачуне зарада, исплате неисплаћене, доспеле зараде и увећане зараде за рад на дан празника, донесу правилник о систематизацији и организацији послова, утврде елементе уговора о раду, устроје евиденцију о зарадама.