Министар Вулин представио резултате рада Министарства у 2016. години

Субота, 24 Децембар 2016 |

Конференцији су присуствовали државни секретари и помоћници у ресорном министарству, директори Инспектората за рад и Управе за безбедност и здравље на раду, као и руководиоци Републичког фонда ПИО, Националне службе за запошљавање, Републичког завода за социјалну заштиту, Завода за социјално осигурање, Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Фонда солидарности, Комесаријата за избеглице и миграције, Црвеног крста и Центра за заштиту жртава трговине људима.


 

Стопа незапослености смањена на 13,8 одсто

Стопа незапослености у трећем кварталу 2016. године износи 13,8 одсто и смањена је за 1,4 процентна поена у односу на други квартал 2016. године изјавио је министер за рад, запошљавање, борачка И социјална питања Александар Вулин.
Вулин је изнео и податак да стопа запослености становништва радног узраста износи 57,0 одсто и да је у односу на претходни квартал повећана за 1,2 процентна поена, а у односу на трећи квартал 2015. повећана за 3,6 процентних поена.
"Број запослених у трећем кварталу 2016. године процењен је на 2.814.000 лица" навео је министар на предсдтављању годишњег извештаја о раду министарства на чијем је челу.
Према евиденцији НСЗ је 691.951 незапослено лице у новембру ове године и у односу на новембар 2015. број незапослених је смањен за 25.373 или за 3,5 одсто.
У периоду јануар - новембар 2016. године било је 232.245 случајева запошљавања са евиденције НСЗ, што представља повећање за 2,2% у односу на исти период 2015. године када је било 227.149 случајева, по подацима из базе пријава на обавезно социјално осигурање.
Он је говорећи о особама са инвалидитетом рекао и да је са евиденције НСЗ, у периоду јануар - новембар 2016. године евидентирано 5.320 запошљавања особа са инвалидитетом, од којих 2.139 жена, што, додаје, у односу на исти период 2015. године представља повећање за 16,3 одсто.
Министар је прецизирао и да су у 2016. години средства за реализацију мера активне политике запошљавања опредељена у износу од 2.8 милијарди динара те да је из буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом опредељено 550 милиона динара.

Исплате нису касниле ни дан у 2016. години

Исплате корисницима права из надлежности Министарства не касне ниједан дан, а од почетка године реализовано је укупно 85,88 милијарди динара, изјавио је Вулин.
Вулин је на презентацији рада тог министарства у 2016. години прецизирао да је 45,92 милијарди динара издвојено за дечију заштиту, накнаде зарада запосленим породилама, дечији и родитељски додатак и накнада трошкова за децу са сметњама у развоју и децу без родитељског старања у предшколским установама, за око 471.000 корисника.
За социјалну заштиту, новчана социјална помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица, породични смештај, посебна новчана накнада, хранитељство...за око 175.000 корисника издвојено је 27,52 милијарди динара, навео је Вулин.
Министар је додао и да је 12,44 милијарде динара издвојено за борачко-инвалидску заштиту за око 33.800 корисника, и 86,55 милиона динара за осталу социјалну заштиту ,рефундација плаћеног ПДВ-а при увозу моторних возила за особе са инвалидитетом и повлашћени превоз за особе са инвалидитетом.
За пројектне активности и развој услуга у 2016. години Министарство је реализовало 400.милиона динара за развој услуга у социјалној заштити у неразвијеним општинама, 57 милиона за НВО за развој услуга у социјалној заштити, 2 милиона за струковна удружења, 15.милиона динара за децу и породицу, од чега 10 за пројекта "Дечија недеља" и 5 милиона пројекти од јавног интереса из области заштите деце и породице.

Aktivnosti2016