Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2015. години

Петак, 17 Јул 2015 |

Предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом се, у складу са чланом 41. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, додељују средства по јавном позиву за следеће намене:


I подршка развоју конкурентности предузећа набавком репроматеријала и сировина за период од 1. јануара до 30 јуна 2015. године, у складу са планом пословања за 2015. годину;

II финансирање трошкова процене вредности имовине, ванредних извештаја ревизора и Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);

III финансирање трошкова санација и измештања опасних материјa.

docxЈавни позив37.89 KB

docxОбразац пријаве - Намена 128.07 KB

docxОбразац пријаве - Намена 227.18 KB

                                 docxОбразац пријаве - Намена 327.93 KB