Архива - Висине социјалних давања

Фебруар 2014. године

xlsНовчана социјална помоћ

xlsПосебна новчана накнада

xlsДечији додатак

xlsРодитељски додатак

xlsПомоћ и нега другог лица

Јануар 2014. године

xlsНовчана социјална помоћ

xlsПосебна новчана накнада

xlsДечији додатак

xlsРодитељски додатак

xlsПомоћ и нега другог лица

Децембар 2013. године

xlsНовчана социјална помоћ

xlsПосебна новчана накнада

xlsДечији додатак

xlsРодитељски додатак

xlsПомоћ и нега другог лица

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
за месец:  07.2013. године

Број чланова породице

Број породица

Укупан износ

Укупно лица

1 члан

35.173

265.340.503,31

35.173

2 члана

20.493

198.484.694,70

40.986

3 члана

14.205

161.033.887,95

42.615

4 члана

15.652

205.218.424,57

62.608

5 чланова

7.677

116.142.410,76

38.385

6 чланова и више

5.391

93.412.589,65

32.346

УКУПНО

98.591

1.039.632.510,94

252.113

   Датум обраде:09.08.2013. године
   Датум валуте:
ОСНОВИЦА ЗА ИСПЛАТУ  7.530,00 дин.

 

ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА
за месец:  07.2013. године

Број корисника

Редован износ

Разлика

Укупан износ

380

4.979.796,10

122.447,50

5.102.243,60

   Датум обраде: 09.08.2013. године
   Датум валуте:
   Основицаза исплату: 13.156,12

 

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
За месец 07.2013. године

Прворођено

Другорођено

Трећерођено

Четврторођено

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

износ

број

износ

број

износ

број

износ

171.821

462.321.543,54

145.843

386.654.642,13

55.653

147.913.303,08

17.018

45.481.240,27

207.505

390.335

1.042.370.729,02

 Датум обраде 07.08.2013године
Датум валуте:  
Редован износ дечијег додатка је 2,535,11 динара, а увећан 3.295,62 динарa
Цензус за остваривање права: - редовни: 7.885,23 - увећани: 9.462,27

 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ РОЂЕЊА
За месец 07.2013 године

 

Прворођено
36.271,86 дин

Другорођено
Рата – 5.909,86 дин

Трећерођено
Рата –10.637,26 дин

Четврторођено
Рата –14.182,87 дин

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

Износ

број

Износ

број

износ

број

износ

2.572

92.867.082,00

42.721

249.919.938,00

12.805

135.157.175,00

3.303

44.488.139,00

59.963

61.401

522.432.334,00

Датум обраде:07.08.2013. године
Датум валуте 
   
НАПОМЕНА:
-   ИСПЛАТА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ ЈЕДНОКРАТНО ,   
-   ИСПЛАТА ЗА ДРУГОРОЂЕНО, ТРЕЋЕРОЂЕНО И ЧЕТВРТОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ  У 24  МЕСЕЧНЕ  РАТЕ

 

 ПОМОЋ И НЕГА ДРУГОГ ЛИЦА
за месец  07.2013. године

Kатегорија

Појединачни износ

Број корисника

Укупан износ

Додатак за помоћ и негу по чл.25 (шифра 1)

9.478,00

18.154

194.379.648,90

Увећан додатак за помоћ и негу по чл.25а (шиф.2)

25.563,00

14.605

390.568155,90

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100% (шиф.31)

9.815,00

16.073

  162.856.421,40

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60% (шиф.33)

16.114,00

138

2.271.395,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 50% (шиф.34)

17.689,00

45

813.694,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 70% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.35)

21.153,00

10

211.530,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица(шифра 36)

9.815,00

9

92.588,20

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 80%-за категорију осигураника запослених  професионална   в о ј н а   лица (шифра 37)

12.964,00

1

12.964,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 38)

16.114,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.4)

29,00

97

35.378,40

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.5)

3.179,00

627

2.015.056,70

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.6)

4.771,00

256

1.221.376,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.9)

2.472,00

56

186.893,10

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.16)

5.698,00

7

61.289,10

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.17)

6.328,00

1

22.413,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.18)

6.958,00

9

62.622,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.19)

7.273,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална     в о ј н а  лица (шифра 7)

29,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40%-за категорију осигураника запослених професионална  в о ј н а  лица (шифра 8)

3.179,00

1

3.179,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.10)

16.114,00

1.012

16.379.400,30

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.11)

19.264,00

336

6.529.382,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.12)

20.856,00

49

1.088.052,10

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.15)

18.557,00

313

5.826.898,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.21)

21.783,00

9

196.047,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.22)

22.413,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.23)

23.043,00

2

46.086,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.24)

23.358,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 13)

16.114,00

7

112.798,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40% -за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 14)

19.264,00

1

19.264,00

УКУПНО увећан додатак за помоћ и негу другог лица

 

33.664

590.632.883,20

УКУПНО

 

51.818

785.012.532,10

 

Датум обраде:13.08.2013. године

Датум валуте:

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

за месец:  05.2013. године

Број чланова породице

Број породица

Укупан износ

Укупно лица

1 члан

38.427

291.409.113,62

38.427

2 члана

22.290

216.389.252,21

44.580

3 члана

15.817

183.801.939,13

47.451

4 члана

16.568

220.302.107,16

66.272

5 чланова

8.044

122.647.660,52

40.220

6 чланова и више

5.568

96.959.099,11

33.408

УКУПНО

106.714

1.131.509.171,75

      270.358

    Датум обраде:10.06.2013. године
   Датум валуте:       
Основица за исплату  7.530,00 дин.

 

ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА

за месец:  05.2013. године

Број корисника

Редован износ

Разлика

Укупан износ

373

4.847.386,40

149.711,70

4.997.098,10

    Датум обраде: 10.06. 2013. године
 Датум валуте:
  Основица за исплату: 13.156,12

 

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

За месец 05.2013. године

Прворођено

Другорођено

Трећерођено

Четврторођено

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

износ

број

износ

број

износ

број

износ

171.620

461.776.797,36

145.339

385.621.288,66

55.276

146.971.520,38

16.798

44.742.276,79

206.968

389.033

1.039.111.883,19

  Датум обраде:  06.06.2013 године

Датум валуте:

Редован износ дечијег додатка је 2,535,11 динара, а увећан 3.295,62 динара

Цензус за остваривање права: - редовни: 7.815,54; - увећани: 9.378,65

 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ РОЂЕЊА

За месец 05.2013 године

 

Прворођено
35.045,28 дин

Другорођено
Рата – 5.710,01 дин

Трећерођено
Рата –10.277,55 дин

Четврторођено
Рата –13.703,25 дин

Укупан број корисн-ика

Укупан број деце

Укупан износ

број

Износ

број

Износ

број

износ

број

износ

2.319

82.500.858,00

43.164

253.604.592,00

12.895

134.986.554,00

3.301

44.062.993,00

60.254

61.679

515.154.997,00

Датум обраде:06.06.2013. године

Датум валуте

НАПОМЕНА:
-   ИСПЛАТА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ ЈЕДНОКРАТНО ,   
-   ИСПЛАТА ЗА ДРУГОРОЂЕНО, ТРЕЋЕРОЂЕНО И ЧЕТВРТОРОЂЕНО ДЕТЕ СЕ ВРШИ  У 24  МЕСЕЧНЕ  РАТЕ

 

 ПОМОЋ И НЕГА ДРУГОГ ЛИЦА

За месец 05.2013 године

Kатегорија

Појединачни износ

Број корисника

Укупан износ

Додатак за помоћ и негу по чл.25 (шифра 1)

9.478,00

18.148

191.798.528,60

Увећан додатак за помоћ и негу по чл.25а (шиф.2)

25.563,00

14.539

384.551.334,80

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100% (шиф.31)

9.815,00

15.929

  161.219.496,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60% (шиф.33)

16.114,00

139

2.255.281,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 50% (шиф.34)

17.689,00

45

842.479,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 70% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.35)

21.153,00

10

211.530,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 100%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица(шифра 36)

9.815,00

8

78.520,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере I група 80%-за категорију осигураника запослених  професионална   в о ј н а   лица (шифра 37)

12.964,00

1

12.964,00

Разлика до увећаног додатка за помоћ и негу за пензионере II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 38)

16.114,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.4)

29,00

104

35.186

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.5)

3.179,00

633

2.068.747,30

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.6)

4.771,00

254

1.211.834,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.9)

2.472,00

57

184.164,30

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.16)

5.698,00

6

50.273,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.17)

6.328,00

2

28.741,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.18)

6.958,00

9

62.622,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 1. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.19)

7.273,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална     в о ј н а  лица (шифра 7)

29,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40%-за категорију осигураника запослених професионална  в о ј н а  лица (шифра 8)

3.179,00

1

3.179,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% (шиф.10)

16.114,00

1.014

16.453.257,50

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% (шиф.11)

19.264,00

334

6.741.841,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу, изузев за децу са територије АП Војводине (шиф.12)

20.856,00

49

1.021.944,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу – стечено право 30% за инвалидну децу на територији АП Војводине (шиф.15)

18.557,00

315

5.845.455,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 60% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.21)

21.783,00

9

196.047,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу I група 50% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.22)

22.413,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 40% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.23)

23.043,00

2

46.086,00

Разлика до додатка за помоћ и негу утврђеног у одељку II тачка 2. овог решења за инвалидну децу II група 35% РФПИО самосталне и пољопривредне делатности (шиф.24)

23.358,00

0

0,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 60%-за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 13)

16.114,00

7

112.798,00

Разлика до додатка за помоћ и негу  за инвалидну децу II група 40% -за категорију осигураника запослених професионална   в о ј н а   лица (шифра 14)

19.264,00

1

19.264,00

УКУПНО увећан додатак за помоћ и негу другог лица

 

33.468

583.253.043,90

УКУПНО

 

51.616

775.051.572,50

 

Датум обраде:14.06.2013. године

Датум валуте:

 

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

за месец:  04.2013. године

Број чланова породице

Број породица

Укупан износ

Укупно лица

1 члан

37.531

282.019.056,10

37.531

2 члана

21.813

210.362.206,22

43.626

3 члана

15.410

176.862.601,39

46.230

4 члана

16.200

213.246.419,60

64.800

5 чланова

7.933

119.701.851,42

39.665

6 чланова и више