Саопштења

27. март 2014.

Позив за подношење предлога пројекта: ЕУ са више од 4 милиона евра
подржава социјалну инклузију најугроженијих особа у Србији

Делегација Европске уније у Србији објавила је конкурс за подношење предлога у оквиру пројекта «Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице.» који се финансира из претприступних фондова ЕУ. Грант шема вредна 4,35 милиона евра има за циљ унапређење социјалне инклузије и смањење сиромаштва међу припадницима најугроженијих и најсиромашнијих друштвених група.

У сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, Делегација ЕУ у Србији ће одржати информативне сесије у Београду, Новом Саду, Нишу и Ужицу.

 Позив за подношење предлога пројекта: ЕУ са више од 4 милиона евра подржава социјалну инклузију најугроженијих особа у Србији

Пројекат има за циљ унапређење социјалне инклузије најугроженијих група путем обезбеђивања одрживих социјалних услуга на нивоу локалне заједнице; унапређење положаја Рома кроз иницијативе за њихову активну социјалну инклузију; унапређење ефикасне употребе средстава кроз сарадњу са партнерима и другим актерима укљученим у пружање подршке угроженим групама као и подстицање и унапређење међуопштинске сарадње (путем такозваног «групног приступа») у пружању социјалних услуга.

Укупан износ средстава намењених овом пројекту износи 4,350.000 евра, а подељен је у два дела:

• Први део: Социјалне услуге на нивоу локалних заједница

  • Буџет: 2.900.000 евра
  • Износ грантова: од 100.000 до 300.000 евра
  • Потенцијални подносиоци пријава: организације цивилног друштва из Србије и других земаља које испуњавају услове, локалне самоуправе и јавне институције ангажоване у области социјалне заштите.

Подносиоци пријава би требало да, кроз своје акције, допринесу јачању постојећих услуга или успостављању нових, да предложе нове модалитете или да обједине постојеће, како би побољшали ефикасност и делотворност..

• Други део: Иницијативе посвећене активној инклузији Рома

  • Буџет: 1.450.000 евра
  • Износ грантова: од 60.000 до 500.000 евра
  • Потенцијални подносиоци пријава: организације цивилног друштва из Србије и других земаља које испуњавају услове, јавне институције које припадају сектору социјалне заштите, независна владина тела која припадају релевантним секторима, јавне институције из сектора здравства, образовања и културе, јавна предузећа, локалне самоуправе и међународне организације.

Подносиоци пријава би за циљ требало да имају унапређење људских ресурса и запошљивости кроз пружање подршке образовању, повећање запослености и јачање предузетништва као и подстицање локалних заједница или локалних организација цивилног друштва (ОЦД) да играју активнију улогу у процесу доношења одлука које се тичу развоја локалне привреде.

Информативне сесије о јавном позиву за достављање понуда ће бити одржане широм Србије према следећем распореду:

Град

Датум и време

Место одржавања

Адреса

Београд

1. април 2014.
11:00 - 15:00

Дом омладине Београда (сала
Американа, први спрат)

Македонска 24

Нови Сад

2. април 2014.
12:00 - 15:00

Скупштина града
(скупштинска сала)

Жарка
Зрењанина 2

Ниш

3. април 2014.
12:00 - 15:00

Скупштина града
(велика сала)

Николе Пашића 24

Ужице

4. април 2014.
12:00 - 15:00

Скупштина града
(свечана сала)

Димитрија Туцовића 52

Потенцијалним подносиоцима пријава који су заинтересовани да присуствују информативним сесијама се препоручује да се региструју на следећем линку: http://europa.rs/projects/Registraciona_forma.html

Рок за подношење пријава је 19. мај 2014.

Пријавни пакет, који укључује смернице за подносиоце пријава, доступан је за преузимање на следећим веб страницама:

Делегација ЕУ у Републици Србији: www.europa.rs

EuropeAid: http://europa.eu/!NR83PN

27. март 2014.

Билатерални скрининг за Поглавље 2 - Слобода кретања радника

У Бриселу je 25. марта 2014. године одржан састанак билатералног скрининга за Поглавље 2. Ово поглавље европског права односи се на слободу кретања радника тј. на област која је део права на којима је заснована ЕУ. Делегацију Републике Србије предводиo је Зоран Мартиновић, председник Преговарачке групе 2 и државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике које је надлежна инситуција за вођење преговора у овој области.

 Билатерални скрининг за Поглавље 2 - Слобода кретања радника

Делегацију Републике Србије, осим представника Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, представљали су и представници Канцеларије за европске интеграције, преговарачког Тима за вођење преговора о приступању, Министарства здравља, Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, Републичког фонда здравственог осигурања, Националне службе за запошљавање, Републичког завода за социјално осигурање и Мисије Републике Србије у Бриселу. Европску унију представљали су експерти из Дирекората за запошљавање и једнаке могућности и Директората за проширење.

 Билатерални скрининг за Поглавље 2 - Слобода кретања радника

На састанку је детаљно представљено стање у погледу усклађености законодавства Републике Србије са прописима ЕУ у следећим областима: приступ тржисту рада, ЕУРЕС, кординацији система социјалног осигурања и Европске здравствене картице.

26. март 2014.

Деца у систему социјалне заштите 2013

На седници Савета за права детета Владе Републике Србије представљен је извештај Деца у систему социјалне заштите 2013, који је припремио Републички завод за социјалну заштиту.

 Деца у систему социјалне заштите 2013

Кроз петогодишњи компаративни преглед, у извештају су приказана основна кретања, стање и положај деце у систему социјалне заштите, са нагласком на 2013. годину. У претходном периоду, извештаји у социјалној заштити су обухватали све корисничке групе, а овог пута деца су издвојена као посебан сегмент.

 Деца у систему социјалне заштите 2013

Попис из 2011. године показао је да се у Србији смањује број деце до 18 година. Без обзира на овај тренд, извештај показује да се број деце корисника услуга центара за социјални рад повећава, па је, само од од 2011. године до данас, увећан за око 14 одсто.

Такође, подаци показују да је, у последњих пет година, занемаривање деце у сталном порасту, а, на пример, 2009. године у центрима за социјални рад евидентирано је укупно 841 породица у којима су деца била жртве насиља. У 2013. години забележено је 3.637 таквих породица. Ово показује, поред осталог, боље евидентирање случајева насиља над децом, а тиме и ефективнију заштиту деце жртва злостављања и занемаривања.Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике

Председник Савета за права детета и државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Бранкица Јанковић, указала је на значај извештавања и праксе засноване на подацима за унапређење положаја све деце у Србији. Овај извештај послужиће професионалцима из система социјалне заштите, као и заинтересованој стручној и широј јавности да унапреде свој рад, односно подигну свест о проблемима и положају деце. Јанковић је истакла и да ће Савет за права детета у свом будућем раду користити и податке из овог извештаја за давање иницијатива Влади и њеним кључним институцијама у формулисању и спровођењу јавних политика према деци у нашој земљи.

 Деца у систему социјалне заштите 2013

По први пут, овај извештај садржи синтетизоване податке из више различитих извора: центара за социјални рад, домова за смештај, Центара за породични смештај и усвојење, пружалаца услуга у заједници, Министарства рада, запошљавања и социјалне заштите, Министарства унутрашњих послова, Републичког завода за статистику, Комесатијата за избеглице и миграције, васпитно поправних домова. У извештај су инкорпорирани и подаци судова и тужилаштава, доступни преко Републичког завода за статистику.

 Деца у систему социјалне заштите 2013

26. март 2014.

Запослени у Геронтолошком центру Кикинда и заводу „Мале пчелице“
предузели све мере за заштиту корисника

Инспектори социјалне заштите Минитарства рада, запошљавања и социјалне политике, одмах по добијању информације о могућој појави епидемије грипа у установама социјалне заштите Геронтолошки центар Кикинда и Завод за смештај одраслих лица „Мале пчелице“ у Крагујевцу, извршили су ванредне инспекцијске надзоре у поменутим установама и том приликом утврдили да су запослени предузели мере за заштиту корисника као и да нису утврђене неправилности по питању поступања по процедури.

Први симптоми појаве у Геронтолошком центру Кикинда примећени су 13. марта 2014. године, када су се испољили код само пар корисника, као акутне респираторне инфекције и обољења слична грипу. Како су наредних дана симптоми уочени код још једног броја корисника, установа се 16. марта обратила Заводу за јавно здравље Кикинда који је узео потребне узорке и дан касније установи доставио Предлог мера за спречавање респираторних инфекција, не квалификујући појаву као епидемију вируса грипа, и са ставом да је ''још увек активност вируса грипа у очекиваним границама за посматрани период''. Како се, по процени Завода за јавно здравље, у наредном периоду очекивао даљи пораст броја обољевања од респираторних инфекција, дата је препорука за примену датих мера за спречавање ширења ове болести.

Установа је одмах приступила спровођењу предложених мера. До дана вршења инспекцисјког надзора, евидентирано је 28 корисника са симптомима инфекција. Нема хоспитализованих лица, нити тежих здравствених слика корисника. Предложене мере се и даље примењују, из разлога што је препорукама дефинисана њихова примена до најраније 7 дана од последњег обољевања од инфекције.

У Заводу за смештај одраслих лица „Мале пчелице“ у Крагујевцу, први симптоми са благо повишеном температуром појавили су се уназад неколико дана, али као спорадични случајеви. На дан вршења инспекцијског надзора евидентирано је 14 корисника са овим симптомом. Институт за јавно здравље, Центар за превенцију и контролу болести Крагујевац је од стране установе обавештен о појави инфекције 24. марта 2014. године и телефоном и дописом бр. 01-428 од 24. марта којим је уједно затражена стручна помоћ, јер у Заводу „Мале пчелице“ нема епидемиолога и инфектолога.

Институт за јавно здравље Крагујевац је истог дана доставио Заводу „Мале пчелице“ своју информацију, у којој каже да је 4 корисника из Завода оболело од ''ARDS'', (акутни респираторни синдром) да су два корисника хоспитализована 22. марта, а друга два дан касније. По речима Института за јавно здравље сви прегледани пацијенти су имунодефицијентни са неким хроничним обољењем (карцином, турбеколоза, апцес мозга) што је и био разлог упућивања на болничко лечење.

Од Института за јавно здравље није добијено Упуство о поступању везано за епидемију грипа, јер епидемија није проглашена.

О два преминула корисника, Институт за јавно здраље наводи да је један имао карцином плућа и он је преминуо у Заводу, а други преминули је лечен од бронхопнеумоније десетак дана раније и поред опоравка он је добио нагло гушење због кога је пребачун у Ургентни центар КЦ Крагујевац, где је преминуо 23. марта 2014. године.

О свим хоспитализованим корисницима обавештени су органи старатељства, односно упутни центри за социјални рад и старатељи.

По наводима инспектора социјалне заштите, током трајања инспекцијског надзора, присутног лекара у установи телефоном је контактирала др Славица Ракић, запослена у Институту за јавно здравље Крагујевац, и усмено га известила да нема епидемије грипа и да су код два хоспитализована корисника изоловали вирус сезонског грипа AH3.

Непосредно по завршетку инспекцијског надзора, директор Завода за смештај одраслих лица „Мале пчелице“ телефоном је контактирао Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и обавестио да га је поменута докторка у поновном разговору обавестила да је проглашена епидемија грипа, иако није било новооболелих корисника, нити неких других околности у односу на претходни дан, које би утицале на ову промену става. Институт за јавно здравље није доставио писмено обавештење о проглашењу епидемије, нити упутство о поступању у тим околностима.

Установа је предузела све неопходне мере заштите корисника у складу са постојећим процедурама.

Здравствена инспекција до oвог момента није извршила ипекцијски преглед у Заводу „Мале пчелице“, а републички санитарни инспектор након инспекцијског прегледа реализованог 25.марта 2014. године није уочио ни једну неправилност нити је изрекао налог мера.

24. март 2014.

Дан сећања на жртве НАТО агресије

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, саопштава да jе поводом обележавања 24. марта - Дана сећања на жртве НАТО агресије, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Негован Станковић положиo венце на споменик деци страдалој током периода НАТО агресије у Ташмајданском парку, као и на споменик Жртвама рата и браниоцима отаџбине од 1990 до 1999 године на Савском тргу у Београду.

 Дан сећања на жртве НАТО агресије

Церемонија полагања венца и одавања почасти код споменика обављене су у 10 и 12 часова уз присуство представника Министарства унутрашњих послова, Града Београда, великог броја удружења и грађана.

 Дан сећања на жртве НАТО агресије

Споменик деци страдалој у НАТО агресији, подигли су београдски дневни лист ``Вечерње новости`` са својим бројним читаоцима непосредно по окончању напада НАТО снага на нашу земљу. Споменик је посвећен успомени на 89 малишана страдалих у периоду од 24. марта до 10. јуна 1999. године.

 Дан сећања на жртве НАТО агресије

21. март 2014.

Завршна конференција пројекта „Смернице за рад са сексуалним
мањинама у систему социјалне заштите“

Канцеларија за људска и мањинска права у сарадњи са асоцијацијом „Дуга“ одржала је завршну конференцију на којој су били представњени резултати обука запослених у Центрима за социјални рад широм Србије, за адекватно поступање са ЛГБТ особама и члановима њихових породица у складу са програмом „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“, као и „Препоруке за што адекватнији одговор система социјалне заштите на потребе ЛГБТ особа и њихових породица“.

 Завршна конференција пројекта „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“

Обуке које је похађало 612 особа из 131 центра за социјални рад одржане су у Београду, Нишу, Чачку, Новом Саду, Прокупљу, Врању, Крагујевцу, Пожаревцу, Панчеву, Зрењанину, Суботици, уз подршку Савета Европе амбасаде Велике Британије у Србији.

Циљ наведених обука намењених стручним радницима био је стицање знања и вештина за адекватно поступање према ЛГБТ особама и члановима њихових породица ради успешне социјалне инклузије и унапређивања њиховог положаја у друштву.

 Завршна конференција пројекта „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, у партнерству са Канцеларијом за људска и мањинска права, је препознало значај овог програма, а присутнима се обратила Државна секретарка Бранкица Јанковић:

„Изражавам велико задовољство што данас имам прилику да се обратим на скупу, који има велики значај за унапређење положаја ЛГБТ особа, укључујући и допринос система социјалне заштите.“ рекла је Бранкица Јанковић

„Сматрамо изузетно важним да стручњаци, запослени у центрима за социјални рад, буду упознати са специфичним проблемима и сензибилисани за рад са ЛГБТ популацијом, како би успешније могли да препознају њихове потребе и постали њихов важан извор друштвене подршке. Верујемо да ће се, кроз унапређене стручних компетенција запослених, смањити невидљивост ове популације, као и олакшати суочавање се са великим бројем проблема, који су директан резултат њихове друштвене стигматизације.“

 Завршна конференција пројекта „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“

Државни секретар Бранкица Јанковић, на крају свог обраћања, је посебно истакла да су спроведене обуке неспорно допринеле да се оснаже капацитети за рад запослених у центрима за социјални рад, и да је тиме унапређен квалитет, али и ефикасност и ефективност процеса процене и планирања услуга у центрима, које се пружају осетљивим групама и групама у ризику, односно ЛГБТ особама и њиховим породицама.

„Верујем да ће стручњаци центара за социјални рад применити стечена знања, да ће боље идентификовати потребе ЛГБТ особа и њихових породица иницирати успостављање одговарајућих услуга у заједници. Један од задатака је и подстицање увођења иновативних услуга социјалне заштите, што све доприноси успешнијем укључивању и побољшању позиције ЛГБТ особа у нашем друштву!“

20. март 2014.

Двадесет година издавања научног часописа Социјална мисао

У великој сали Скупштине града Београда, одржана је свечаност поводом издавања јубиларног броја 80/2013 научног часописа Социјална мисао.

Овом приликом обежено је и двадесет година од промовисања првог броја часописа. Поред многобројних чланова редакције и дугогодишњих сарадника, академика, као и истакнутих личности из света књижевности уметности, система социјалне заштите, који су на свечаности не само говорили, већ и износили своја критичка запажања о часопису и темама којима се он бави, присутнима се у име Министарства рада, запошљавања и социјалне политике обратила и државна секретарка у области бриге о породици и социјалане заштите Бранкица Јанковић.

 Двадесет година издавања научног часописа Социјална мисао

У свом обраћању Државна секретарка Бранкица Јанковић је напоменула да Без часописа „Социјална мисао“ у нашој земљи не би ни постојала социјална мисао, и похвалила вишедеценијски труд и рад свих оних који су на било који начин учествовали у његовом не само стварању већ и опстанку, упркос свим проблемима са којима се суочавало комплетно наше друштво а самим тим и наука и научни часописи.

„Упорност, рад и труд свих оних који су заслужни за то што „Социјална мисао“, поносно прославља свој двадесети рођендан, свакако је изузетан пример као и додатни мотив за све оне који на било какав начин раде и делују у систему социјалне заштите, да никада не одустају и не посустану пред препрекама које им стоје на путу“ рекла је Бранкица Јанковић.

На крају свог обраћања, Бранкица Јанковић је подсетила све присутне на добро познати мото којим се „Социјална мисао“ води:

„Ко чита Социјалну мисао има дубоку, јасну, праведну, хуману мисао!“

20. март 2014.

Одржана Конференција поводом завршетка циклуса обука представника
социјалне заштите у интер-ресорним комисијама

У организацији Асоцијације за алтернативно породично старање о деци „FAMILIA“ одржана је конференција поводом завршетка циклуса обука представника социјалне заштите у интер-ресорним комисијама. У оквиру пројекта The Inclusion of Roma and Children with Disabilities (developmental, emotional and behavioural difficulties), који финансира Европска унија, завршен је процес оснаживања представника социјалне заштите у свим формираним интер-ресорним комисијама са подручја Србије за процену потреба деце, а резултат тог пројекта је и штампање публикације : DECA SA TEŠKOĆAMA-preporuke za procenu i podršku.

На конференцији су говорили представници Европске уније, Министарства рада запошљавања и социјалне политике и Unicef-a који су подржали одлуку чланова интер-ресорних комисија, као и представници Републичког завода за социјалну заштиту.

Испред Министарства рада запошљавања и социјалне политике, присутнима се обратила Државна секретарка у областима брига о породици и социјална заштита Бранкица Јанковић.

 Одржана Конференција поводом завршетка циклуса обука представника социјалне заштите у интер-ресорним комисијама

„Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у протеклом периоду је, као приоритетне, спроводило бројне активности усмерене на подршку социјалној инклузији деце са сметњама у развоју, спречавање њихове институционализације, развој инклузивног хранитељства и подршке биолошкој породици детета са сметњама у развоју.“ Рекла је Бранкица Јанковић.

“Желим да истакнем да су спроведене обуке по РОД методологији неспорно допринеле да се оснаже компетенције запослених у центрима за социјални рад, центрима за хранитељство и усвојење и у интерресорним комисијама у локалној заједници. Тиме је унапређен квалитет, али и ефикасност и ефективност процеса процене и планирања услуга које се пружају деци са сметњама у развоју и њиховим породицама.“