Особе са инвалидитетом у Србији морају да имају једнаке могућности као и особе без инвалидитета

Четвртак, 17 Мај 2018 |

Mинистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић отворио је Националну конференцију под називом „10 година од ступања на снагу конвенције УН о правима особа са инвалидитетом – пут ка пуној промени“ и изјавио да Министарство, када је у питању унапређење положаја и заштита права особа са инвалидитетом, посебан акценат ставља на гарантовање равноправности особа са инвалидитетом, на недискриминацију и њихово пуно учешће у друштву.

 

„Наш задатак јесте да афирмишемо развој инвалидске заштите у оквирима модерне, плуралне социјалне политике, имајући у виду особу са инвалидитетом као појединца, односно као личност са свим општим и специфичним потребама“, рекао је Ђорђевић и додао да особе са инвалидитетом морају да имају једнаке могућности као и особе без инвалидитета, а пре свега да имају право на различитост.

 

Министар је истакао да најзначајније активности, усмерене на унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији које спроводи Министарство јесу развијање партнерског односа са удружењима особа са инвалидитетом који се огледа се у финансијској и стручној подршци удружењима која спроводе програме у циљу заштите права и унапређења положаја особа са инвалидитетом.

 

„Од суштинског значаја је да се различити органи власти, локалне самоуправе, цивилни сектор и саме особе са инвалидитетом и њихова удружења још активније укључе у решавање проблема са којима се особе са инвалидитетом суочавају у савременом свету“, истакао је министар Ђорђевић.  

 

Поред унапређења нормативног оквира, кроз усвајање нових и измену постојећих прописа којима се уређује положај особа са инвалидитетом, Република Србија једна од 177 земаља чланица УН- а која је још 2009. године усвојила Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, али и једна од 92 земље које су усвојиле и Закон о потврђивању Опционог протокола уз Конвенцију о правима особа са инвалидитетом.

 

„Сви политички напори председника Александра Вучића и Владе Републике Србије усмерени су ка стварању једнаких прилика за све њене грађане без разлике, а борба против дискриминације на етничкој, верској, полној или старосној основи, као и на основу физичког изгледа и инвалидитета, и у годинама које долазе биће један од наших најважнијих задатака чијем смо извршењу приступили са пуно пажње и посвећености“, поручио је Ђорђевић.