Министар Ђорђевић на заседању Форума за безбедносну сарадњу ОЕБС

Среда, 13 Септембар 2017 |

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић отворио је Форум за  безбедносну сарадњу ОЕБС. Тема овог заседања Форума, којим од септембра ове године председава Србија, била је „Сигурносни дијалог: Спровођење резолуције 1325 (2000) Савета безбедности Уједињених нација - Улога сектора одбране у спровођењу РСБУН 1325 (2000)“. 
Министар Ђорђевић изразио је задовољство што се налази међу амбасадорима земаља ОЕБС-а, као неко ко више од пет година активно ради на побољшању положаја жена у Србији и истински верује у родну равноправност. 
Приликом представљања досадашњих резултата имплементације резолуције Савета безбедности УН 1325 у Републици Србији, министар је истакао да се у прве четири године Национални акциони план фокусирао на имплементацију у дванаест министарстава, администрацији и агенцијама у систему безбедности Републике Србије.
„На моју иницијативу и предлог политичког Савета, а на основу одлуке Владе,  његова имплементација је у 2015. години проширена на сва министарства, четири канцеларије Владе Републике Србије и Завод за статистику Републике Србије“, изјавио је Ђорђевић.
Ђорђевић је нагласио да је политички Савет оценио да је након пет година дошло до знатног помака у остваривању циљева плана, као и да су створени услови за побољшање имплементације ове резолуције у наредном петогодишњем периоду.
„У вези са тим, Влада Републике Србије одлучила је да настави са имплементацијом Резолуције 1325, развијајући нови план који ће бити имплементиран до краја 2020. Други Национални план усвојен је у мају ове године након опсежних консултација са женама на локалном нивоу,  цивилним сектором, и невладиним организацијама како би био по мери њихових потреба. Зато ће фокус другог плана бити на побољшању сигурности жена на локалном нивоу и њиховом учешћу у локалним органима и механизмима који се баве сигурношћу“, рекао је министар.
Имајући у виду све најзначајније резултате остварене у периоду од 2010. до 2015. године, Ђорђевић је посебно нагласио да су по први пут у историји Војске Србије, професионалне жене војници биле распоређене у мултинационалним операцијама УН-а на Кипру, а након тога је у свакој новој ротацији јединица, био одређен број професионалних жена војника. 
Министар је истакао да је Србија прва земља која није чланица ЕУ, а добила је Индекс равноправности полова Европског института за родну равноправност, јер је остварила бољи просек од европског у многим доменима.
Како је образложио Ђорђевић, Национални акциони план (2017.-2020.) ће обухватити активности усмерене на превенцију насиља над женама у мултинационалним операцијама, у сукобу и пост-конфликтној рехабилитацији друштва, кризним и ванредним ситуацијама, са посебним нагласком на превентивним операцијама, заштити и опоравку жена због ефеката савремених изазова, ризика и претњи који нарочито погађају маргинализоване и вишеструко дискриминисане категорије становништва у Републици Србији, као и мигранте.
 „Данас као министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у чијој надлежности је и родна равноправност, желим да вас уверим да ћу личним залагањем наставити ово дугорочно и истрајно залагање за то да свет постане сигурније место за све жене и  мушкарце, као и да ће Србија у наредном периоду наставити борбу, бити лидер у региону и у самом врху у свету када је у питању положај жена у свим сегментима политичког и друштвеног живота“, закључио је министар Ђорђевић.
                                                                                                                   ***
Резолуција Савета за безбедност УН 1325 - Жене, мир и безбедност, усвојена је 31. октобра 2000. године и једна је од најважнијих резолуција ове интернационалне организације на пољу мира и безбедности. Резолуција 1325 истиче последице оружаних сукоба по жене и девојке и значај улоге жена у изградњи мира и пост - конфликтном опоравку друштва, и у сагласности је са општеприхваћеним интернационалним политичким и важећим документима као и стандардима који се односе на мир, безбедност  и људска права.