Министар Ђорђевић на Националној конференцији о иновативним услугама у заједници за особе које живе са ХИВ - ом

Петак, 01 Децембар 2017 |

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и државна секретарка Стана Божовић говорили су на Националној конференцији о иновативним услугама у заједници за особе које живе са ХИВ - ом и сидом која је одржана поводом Светског дана борбе против сиде (World AIDS Day).

    На конференцији је било речи о активностима цивилног и државног сектора у одговору на ХИВ епидемију нарочито када је у питању социјална брига, здравствена заштита и правна помоћ особама које живе са ХИВ - ом и сидом (PLHIV), али и превенција и могућност заустављања ширења инфекције, као и смањења стигме и дискриминације према овој популацији.  

    Министар Ђорђевић рекао је да Република Србија жели да изгради цивилизовано и модерно друштво у којем ће сви грађани имати иста права, као и да ће наставити да ради све оно што је у интересу њених грађана.

     „Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, има све важнију улогу у животу особа које живе са ХИВ - ом. У наредној години активно ће се укључити у процес унапређења услуга социјалне заштите за особе које живе са ХИВ - ом у Републици Србији и то путем стандардизације и увођења иновативних облика услуга у заједници, у систем социјалне заштите. На основу закључака ове конференције, Министарство ће, у оквиру својих могућности, предузети све потребне мере како би се унапредили услови живота особа које живе са ХИВ - ом“, рекао је Ђорђевић и додао да ће наредне године, на овај исти дан, представити резултате онога што је урађено.

    Државна секретарка Стана Божовић истакла је да се постојеће стање мора чувати и унапређивати како се не би створила опасност од заразе већих размера и како би живот оних који живе са ХИВ - ом био најбољег могућег квалитета и то у свим сферама, уз напомену да се методе рада у систему социјалне заштите морају континуирано унапређивати.

    „Услуге које пружа Министарство развијају се кроз практичан рад невладиних организација са ХИВ популацијом и реалан су одраз потреба ове вишеструко маргинализоване групе становништва. Паралелно са тиме, Министарство ће у оквиру Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности активно радити на подизању нивоа људских права за особе које у Србији живе са ХИВ - ом“, рекла је државна секретарка.