9. međunarodna naučno-stručna konferencija / 9th International Scientific Conference

Četvrtak, 23 Mart 2017 |

9. međunarodna naučno-stručna konferencija „Socijalni akteri pred izazovima informatičkih tehnologija u traganju za novom vizijom socijalnog mira“


 

docPoziv za konferenciju307.5 KB

docPreliminarna agenda272 KB

docUPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA59.5 KB

Svet čiji smo savremenici, svi akteri savremenog društva – društvena misao, politika, akademska zajednica, sindikati, svet rada u celini, menadžeri, stručnjaci, slažu se u tome da je sve u kome živimo suočen sa izuzetnom dinamikom promena. Međutim, ove promene se razlikuju u suštini od promena sa kojima su se suočavale prethodne generacije, a to proističe iz činjenice da ove promene menjaju ne samo način života i osnovne društvene i lične vrednosti, već menjaju samu suštinu i smisao života. O tome su već napisani tomovi stranica. Naravno, nije teško složiti se oko toga, jer su mnoge od ovih promena već prepoznatljive i vidljive na pojavnoj ravni. Zato saglasnost o tome jeste važna, ali nije dovoljna...

9th International Scientific Conference “SOCIAL ACTORS BEFORE INFORMATION TECHNOLOGIES CHALLENGES IN SEARCH FOR NEW VISION OF SOCIAL PEACE“

docCall for Conference papers and participation306 KB

docPreliminary Conference Agenda272 KB

docINSTRUCTIONS FOR AUTHORS56.5 KB

The world we are contemporary of, all actors of contemporary society - social thinking, politics, academic community, trade unions, the world of work as a whole, managers, experts, they all agree that modern world in which we live in is faced with an extraordinary pace of change. However, these changes differ essentially from the changes faced by previous generations, and it stems from the fact that these changes are changing not only the way of life and basic social and personal values, but they are changing the very essence and meaning of life. Volumes of pages have already been written about it. Of course, it is not difficult to agree with that, because many of these changes are already noticeable and visible. Therefore consensus about that is important but it is not sufficient...